Kritiky.cz > Recenze knih > Rozpustilé a dechberoucí lapálie malé Matyldy

Rozpustilé a dechberoucí lapálie malé Matyldy

tytytyty e1532809530524

Chcete se při čte­ní pořád­ně zasmát od srd­ce? Tak si zce­la urči­tě nenech­te ujít úsměv­né lapá­lie jed­né malé hol­čič­ky v kni­ze pod názvem„Ty, ty, ty, Matyldo!“, jež vyda­la Grada Publishing,a.s. pod znač­kou Bambook.

Příběh vyprá­ví o roz­pus­ti­lé malé sleč­ně jmé­nem Matylda. Je to čer­stvá prvňač­ka, a tak tro­chu i postrach oko­lí. Je to třeš­ti­dlo v pra­vém slo­va smys­lu, nepo­se­da a zmat­kář, díky čemuž se dob­ře míně­ný sku­tek sko­ro vždyc­ky obrá­tí v neo­če­ká­va­nou kata­stro­fu.

A i když si Matylda sama usmys­lí a i to sva­tosva­tě všem v oko­lí při­slí­bí, že už bude jen a jen hod­ná, a že už nebu­de pro­vá­dět žád­né tram­po­ty; okol­nos­ti jsou vždyc­ky pro­ti ní!

A jak říká její star­ší bra­tr: „Když mi pomá­háš, mám z toho samou ško­du. Skoro bych řekl, že by si naši na tebe měli poří­dit zbroj­ní pas. Jsi jako tank, nadě­láš hroz­nou pohro­mu.“ Jiný člo­věk by se po tako­vé poznám­ce mož­ná i ura­zil, ale to Matylda ne. Raději své­ho bra­t­ra obe­jme, pro­to­že tako­vé lás­ky­pl­né obje­tí dělá s rozzlo­be­ným člo­vě­kem divy. To už má Matylda moc­krát vyzkou­še­no.

Ona Matylda je jako vítr, hned je tu a hned zase tamhle. Všechno chce vidět, všech­no chce zažít, a i když je to oprav­do­vé třeš­ti­dlo, nepo­se­da a potrh­lík, tak i přes­to ji mají všich­ni rádi, pro­to­že život bez ní by nebyl tak barev­ný a plný neza­po­me­nu­tel­ných pří­hod.

Příhodami trpí pře­váž­ně Matyldino oko­lí napří­klad, když vypere bra­t­ro­vi seši­ty v akvár­ku, o tom, jak z bra­t­ra chtě nechtě udě­lá fara­o­na, ane­bo jak je jed­no­du­ché při­du­sit tatín­ka a pro­mě­nit ho málem v cha­me­le­o­na.

Matylda je pros­tě expert na všech­ny mož­né prů­švi­hy svě­ta a nepo­mů­že tomu ani pod­ko­len­ko­vý had, ani rybí taj­tr­lík, kte­rý bude muset spo­lu s žeh­lič­kou puto­vat do ško­ly, aby nako­nec moh­la do akce zasáh­nout škol­ní uklí­zeč­ka, a od pomy­sl­né kata­stro­fy zachrá­nit Matyldinu uči­tel­ku a opět v její tří­dě nasto­lit pat­řič­ný řád.

A věř­te nebo ne, i drob­ná neho­da může zapří­či­nit, že se rodi­na roz­ros­te o jed­no­ho čle­na, ač čtyř­no­hé­ho a jeho pří­tom­nost tak nasto­lí ale­spoň na chví­li „dočas­ný“ klid. 

„Tak to vidíš, konec dob­rý, všech­no dob­rý!“

Knížka je vhod­ná pro začí­na­jí­cí čte­ná­ře, kte­rým Matyldiny lapá­lie udě­la­jí nejen radost, ale i při samot­ném čte­ní vykouz­lí úsměv na tvá­ři, a kdo ví, tře­ba se budou i smí­chy za bři­cho popa­dat. Samotná kni­ha je roz­dě­le­na do krás­ně pře­hled­ných a oddě­le­ných kapi­tol, jež jsou nejen psá­ny vel­kým pís­men, ale navíc oži­ve­ny krás­ně barev­ný­mi a pou­ta­vý­mi obráz­ky od ilu­strá­tor­ky Markéty Vydrové. Obrázky, jež jsou dopl­ně­ny komic­ký­mi popis­ky jako v pra­vém komik­su. 

A proč zrov­na název „Ty, ty, ty, Matyldo!“? To je vel­mi jed­no­du­ché, pro­to­že sko­ro pořád je Matylda za své ztřeš­tě­nos­ti a lapá­lie kára­ná se zdvi­že­ným prs­tem a kla­sic­kým slov­ním důra­zem: „Ty, ty, ty, Matyldo!“.

Knížka je moc pěk­ně napsa­ná a poba­ví nejen malé­ho, ale i vel­ké­ho čte­ná­ře.


 • Ty, ty, ty, Matyldo!
 • Napsala: Lenka Rožnovská
 • Ilustrace: Markéta Vydrová
 • Vydala Grada Publishing, a.s. pod znač­kou bam­book
 • První vydá­ní, v roce 2018
 • Počet stran 88


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Dívka, která chtěla zachránit knížky16. srpna 2018 Dívka, která chtěla zachránit knížky Na tuhle knihu jsem se velmi těšila, nejen kvůli "mně blízkému" tématu, ale hlavně kvůli krásně poutavé obálce a v neposlední řadě i té velké záplavě krásných a kouzelných ilustrací, […]
 • Filípek od Zuzany Štelbaské21. ledna 2019 Filípek od Zuzany Štelbaské Filípek je stejný jako spousta jiných kluků, je zvědavý, rád se učí nové věci a velmi všímavý ke svému okolí. Je to malý rozpustilý klučina se střapatou hlavou a s vlasy barvy pšenice, […]
 • NEJKRÁSNĚJŠÍ KOLEKCE: KÁMOŠI HAFÍCI13. ledna 2019 NEJKRÁSNĚJŠÍ KOLEKCE: KÁMOŠI HAFÍCI V knize "Kámoši hafíci" se můžete těšit na vyprávění o jednotlivých dobrodružstvích dvou neohrožených psích parťáků, jež milují výzvy a třemhlav se vrhají do nových a leckdy nebezpečných […]
 • Střevíček Škrpálek od Petry Svobody17. listopadu 2017 Střevíček Škrpálek od Petry Svobody Střevíček Škrpálek od Petry Svobody Příběh plný dobrodružství jedné malé holčičky a kouzelných botiček vás přímo pohltí v knížce „Střevíček Škrpálek“ od Petry Svobody, jež vydalo […]
 • Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli11. června 2018 Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli Tato "Kniha plná experimentů" od Anastazie Zanoncelli, jež vydalo nakladatelství Edika, obohatí znalosti nejen malých vědátorů, ale hlavně ulehčí život jejich rodičům při hledání odpovědí […]
 • Doktorka Micka. Mlsné kotě10. srpna 2019 Doktorka Micka. Mlsné kotě Pro všechny děti, které si oblíbily správnou dvojku v podání doktorky Micky a asistenta Buráka v prvním díle "Nešikovné štěně", by si zcela určitě neměly nechat ujít i jejich další skvělé […]
 • Míša a její malí pacienti. Nečekaní hosté od Aniela Cholewińská-Szkoliková13. ledna 2019 Míša a její malí pacienti. Nečekaní hosté od Aniela Cholewińská-Szkoliková Knížka vypráví úsměvné příhody jedné malé sedmileté holčičky Míšy, která bydlí na malém městečku spolu se svými rodiči a svým malým psíkem, kterého s láskou oslovuje Pupík. Holčička je […]
 • Pravda o hovínku23. srpna 2019 Pravda o hovínku Nic tak nepřitahuje pozornost malých i velkých dětí, jako je téma týkajících se právě „hovínek“. A s pomocí tohoto fascinujícího, ale i velmi zábavného průvodce s originálním názvem […]
 • Příroda v noci15. ledna 2019 Příroda v noci Jako malá jsem vždycky četla knížky s baterkou pod peřinou. Co já jsem se jich načetla, a co bych dala za to, kdyby nějaké podobné za mého dětství existovaly. Knížka, která by se dala číst […]
 • ZVUKY PŘÍRODY. SVĚT LESA od Roberta Huntera9. září 2019 ZVUKY PŘÍRODY. SVĚT LESA od Roberta Huntera S mými dcerkami doslova milujeme a hltáme dětské obrázkové interaktivní encyklopedie, které pohltí obsahem a čtenáře si podmaní svými kouzelnými obrázky. A tahle kniha "Svět lesa" je toho […]