Kritiky.cz > Recenze knih > Rozmarýnová zátoka

Rozmarýnová zátoka

138050 Kniha Rozmarynova zatoka Jenny Haleova Grada 350 0 fit
138050 Kniha Rozmarynova zatoka Jenny Haleova Grada 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Milujete vůni roz­ma­rýnu? Máte rádi roman­tic­ké pří­běhy opře­de­né tajem­stvím? Tak prá­vě vám je určen román Rozmarýnová záto­ka, kte­rý si uži­je­te od začát­ku, až do kon­ce. 

Melanie zdě­ní po své babič­ce pení­ze na kou­pi domu v Rozmarýnové záto­ce, kde trá­vi­la kaž­dé prázd­ni­ny se svou milo­va­nou babič­kou. Společně chtě­ly pře­mě­nit sta­rý opuš­tě­ný dům ve fun­gu­jí­cí pen­zi­on. Melanie se zde setká­vá s podi­ví­nem kte­rý se jme­nu­je Josh. Je šikov­ný řeme­sl­ník a Melanie by si moc přá­la, kdy­by ji pomohl s pře­stav­bou domu. On ale plá­nu­je odjet a navíc ten­to dům je opře­den mno­ha tajem­ství­mi a navíc slí­bil své mat­ce, že roz­hod­ně nikdy nepře­kro­čí práh toho­to sta­ve­ní. Co se skrý­vá za klet­bou toho­to domu? Co vše se Melanie s Joshem dozví díky dopi­sům, kte­ré spo­leč­ně obje­vi­li? Co je mož­ná spo­ju­je, co nao­pak roz­dě­lu­je? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do čte­ní, čeká vás román o lás­ce, novém začát­ku, tajem­ství, zra­dě i nená­vis­ti vás zave­de do míst, kde voní roz­ma­rýn a je to nej­mod­řej­ší moře, kte­ré jste kdy vidě­li.

Román se mně moc líbil. Četla jsem na něj veli­ce pozi­tiv­ní ohla­sy a pro­to jsem se roz­hod­la si jej pře­číst. Rozhodně neli­tu­ji, pro­to­že čte­ní jsem si uži­la od začát­ku, až do kon­ce. Moc jsem přá­la Melanii, aby si spl­ni­la svůj sen, aby vše zvlád­la a poda­ři­lo se jí opuš­tě­ný dům pro­mě­nit v nád­her­ný pen­zi­on. Od této autor­ky jsem pro­za­tím nečet­la žád­nou kni­hu a urči­tě to brzy napra­vím. Zaujala mě svým oso­bi­tým sty­lem psa­ní, má úžas­nou před­sta­vi­vost a doká­že čte­ná­ře pod­ní­tit v to, aby si doká­zal před­sta­vit, v jakých mís­tech se v vlast­ně při popi­su romá­nu pohy­bu­je. V kni­ze nalez­ne­te sta­řič­ké dopi­sy, kte­ré vás pře­ne­sou do roku 1956. Román je roz­dě­len na 35 kapi­tol, má 312 stran, na začát­ku je epi­log, na kon­ci pro­log a podě­ko­vá­ní autor­ky všem, co se na kni­ze podí­le­li a kdo ji při psa­ní byli vel­kou opo­rou.

Ukázka z kni­hy:

Kathryn se zasmá­la a sle­do­va­la, jak sest­ra str­ká klíč do zám­ku a ote­ví­rá dve­ře. Když vešly dovnitř, dům byl cítit ztrouch­ni­vě­lým dře­vem a stá­řím. Melanie odho­di­la pří­ruč­ní taš­ku, kte­rá s žuch­nu­tím dopadla na sta­rou pod­la­hu. Do vzdu­chu se roz­lé­tl oblak pra­chu a obě se roz­kaš­la­ly. Staré kvě­ti­no­vé tape­ty ve vlh­ku zežlout­ly a v cárech vise­ly napůl odle­pe­né ze stěn.

Melanie oto­či­la vypí­na­čem a sta­rý lustr v salo­nu se roz­zá­řil jako obrov­ská zaš­lá náuš­ni­ce z bižu­te­rie, jíž chy­bě­lo pár kamín­ků. „Takže už zapnu­li elektři­nu, “ oddech­la si. „Aspoň to.“

„Nechceš se mnou přespat v hote­lu?“ zepta­la se Kathryn.

Melanie zavr­tě­la hla­vou, roz­hr­nu­la sta­ré těž­ké kraj­ko­vé závěsy na okně a roz­ví­ři­la dal­ší prach. „Sbalila jsem si s sebou nafu­ko­va­cí mat­ra­ci. Jestli to tady někdy chci pro­mě­nit ve fun­gu­jí­cí pen­zi­on, musím se hned pus­tit do pře­stav­by, abych co nejdřív vydě­lá­va­la.“

Kathryn se pochy­bo­vač­ně zadí­va­la do gale­rie v pat­ře. „Nebojíš se duchů?“

Melanie se zasmá­la. „Ani náho­dou.“

Jenže sta­teč­ně se tvá­ři­la jen před sestrou. Znala všech­ny ty his­tor­ky o muži, kte­rý tu žil sám od doby, co tenhle dům posta­vil.

A i když nikdy nemě­la důkaz, že stra­ší, roz­hod­ně se tu ve vzdu­chu vzná­šel smu­tek a celý dům jím byl pro­sy­cen.

Několik slov o autor­ce:

Jenny Haleová je autor­kou romá­nů pro ženy, kte­ré se pra­vi­del­ně umís­ťu­jí v žeb­říč­cích USA Today a Amazonu. Její tvor­ba se obje­vi­la v The Oprah Magazine, kde byla zařa­ze­na mezi top kni­hy, kte­ré si roz­hod­ně musí­te v létě pře­číst.

Čtenářky jejích romá­nů oce­ňu­jí poho­do­vou atmo­sfé­ru, rodin­né pro­stře­dí a roman­tic­ké lin­ky, kte­ré hře­jí u srd­ce.

Pokud zrov­na nepí­še, pod­ni­ká výle­ty se svou rodi­nou, se kte­rou žije v Nashvillu. Má man­že­la, dva syny a labra­do­od­la, kte­ré­ho by nej­rad­ši foti­la od rána do veče­ra.

 

Autorka: Jenny Haleová

Žánr: román pro ženy

Vydáno: 2023, Vydala Grada pod znač­kou COSMOPOLIS, Praha

Počet stran: 312

Vazba kni­hy: pev­ná šitá vaz­ba

ISBN: 978-80-271-3805-0

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Sestry z vinice20. července 2022 Sestry z vinice Sestry z vinice, od nejprodávanější americké spisovatelky dnešní doby JoAnn Rossové, jež vydalo nakladatelství GRADA Publishing a.s., je velmi příjemnou oddechovkou, která nikoho neurazí a […] Posted in Recenze knih
  • Dům vůní-fascinující příběh plný vůní a snů3. srpna 2023 Dům vůní-fascinující příběh plný vůní a snů Máte rádi příběhy o silných ženách, které jsi jdou za svým cílem? Chcete si na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je připravit ten nejskvělejší parfém? Neváhejte a pusťte se do čtení. […] Posted in Recenze knih
  • Údolí snů- najde štěstí v novém domově?24. července 2023 Údolí snů- najde štěstí v novém domově? Máte rádi romány Anne Jacobsové? Chcete zažít napínavý příběh o velmi silné ženě? Pojďte se tedy společně se mnou podívat na tento velice emotivní román, který vás chytne za srdce a jen […] Posted in Recenze knih
  • Papírový palác-hluboce emotivní příběh rozplétající lži a složitý milostný trojúhelník7. května 2023 Papírový palác-hluboce emotivní příběh rozplétající lži a složitý milostný trojúhelník Máte rádi silné, nezapomenutelné příběhy o lidských vztazích? Chcete zažít napětí, neskutečnou lásku? Tak právě vám je určen román s názvem Papírový palác, jehož autorkou je Miranda Cowley […] Posted in Recenze knih
  • V ovocném sadu- přátelství ukovaná válkou přetrvávají navěky28. února 2023 V ovocném sadu- přátelství ukovaná válkou přetrvávají navěky Máte rádi historické romány? Chcete si přečíst román o lásce, rodinném poutu na pozadí války? Tak právě vám je určena kniha s názvem V ovocném sadu, jehož autorkou je Nikola Scott.  Román […] Posted in Recenze knih
  • Zimní slib-rodinu nic nerozdělí21. ledna 2023 Zimní slib-rodinu nic nerozdělí Chcete prožít emotivní příběh o naději, rodinném poutu, lásce i neskutečné touze jít dál? Tak právě vám je určen román Zimní slib, jehož autorkou je Rosie Goodwin. Pojďte se na to společně […] Posted in Recenze knih
  • TAJEMSTVÍ11. prosince 2022 TAJEMSTVÍ Všichni ve svém životě máme nějaká tajemství, která si neseme ve svém vlastním srdci a ne vždycky chceme, aby jej někdo cizí odhalil. A právě o tajemství je i  se stejnojmenným názvem […] Posted in Recenze knih
  • Samotářky - jak nás ovlivňuje minulost24. září 2022 Samotářky - jak nás ovlivňuje minulost Máte rádi romány Barbory Šťastné? Chcete si přečíst zajímavý román z devadesátých let?  Pojďte se na to společně se mnou podívat. Čeká vás opravdu zajímavé čtení.  Ludmila, Amálie, Věra, […] Posted in Recenze knih
  • Miniaturista14. srpna 2022 Miniaturista Miniaturista je příběh, který se odehrává v roce 1686 v holandském městě Amsterdamu. Hlavní hrdinkou je mladá Petronella (tu dokonale ztvárnila mladičká herečka Anya Taylor-Joy), jež se na […] Posted in TV Recenze
  • Město snů - sága rodu Caldwellů 1.díl ze 311. srpna 2022 Město snů - sága rodu Caldwellů 1.díl ze 3 Máte rádi rodinné ságy? Chcete se podívat na to, jak se zrodil němý film? Chcete prožít velkou lásku? Tak právě vám je určena novinka, kterou vydala Euromedia Group, pod značkou Ikar a […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,25892 s | počet dotazů: 260 | paměť: 61761 KB. | 26.09.2023 - 21:15:55