JANA PLODKOVÁ (Zelenková)

Ploskova

„Aby to bylo ješ­tě lep­ší“

 

Jak hereč­ka při­jí­má, když je jí nabíd­nu­ta role žár­li­vé, a ne prá­vě pří­jem­né žen­ské? Také v tako­vých situ­a­cích reži­sér hereč­ce říká: Mám pro tebe roli na tělo?

V tom­to smě­ru mi Jirka Vejdělek roli nepřed­sta­vil jako roli na tělo. Pouze mi sdě­lil, že roli má a ať

mu dám vědět, zda­li mě zají­má. A musím říct, že mě spíš zají­ma­la prá­ce s Jiřím než samot­ná posta­va. Jinak vše­o­bec­ně nemám potíž hrát nepří­jem­né, žár­li­vé či nějak nega­tiv­ně poja­té posta­vy. Jsou to jenom posta­vy a mě baví k nim hle­dat ces­tu.

Šlo o vaši prv­ní spo­lu­prá­ci s Jiřím Vejdělkem. Jaká byla?

Šlo a byla pře­kva­pi­vá. Dlouho se mi nesta­lo, že bychom se jed­no­mu obra­zu věno­va­li takřka celý den. Množství zábě­rů a úhlů pohle­du mi děla­lo radost. A bavi­lo mě, že Jiří pokaž­dé při­šel s drob­nou při­po­mín­kou. Aby to bylo ješ­tě o kou­sek lep­ší. Každý herec potom rád udě­lá maxi­mum pro to, aby jeho posta­va byla živou­cí a napl­ně­ná, ať má jed­nu scé­nu či nesle­ze z plát­na.

 

Do kte­ré­ho šuplí­ku člo­věk při hra­ní tako­vé posta­vy sáh­ne?

Jakmile sahá­te do šuplí­ku, vaše prá­ce ztra­ti­la smy­sl, tvo­ři­vost, nad­še­ní pro obje­vo­vá­ní. Šuplíky nepo­u­ží­vám, hle­dám vět­ši­nou ve svém oko­lí, ve fil­mech, v kni­hách, kde­ko­liv se ty nit­ky dají pro­po­jit.

Vy sama v něja­kých situ­a­cích kou­sa­vá a jíz­li­vá být umí­te?

Ano, ve chví­lích, kdy mám potře­bu se brá­nit. Mnohdy toho potom litu­ju, pro­to­že mi to pak při­jde zby­teč­né. Ale umím to.

 

Tátova volha je film výraz­ně posta­ve­ný na žen­ských posta­vách. Je o to slo­ži­těj­ší se v tako­vé sesta­vě se svou posta­vou „pro­sa­dit“?

Myslíte, že bych tře­ba posta­vu Elišky Balzerové „vystr­či­la z plát­na“ (smích)? Když se řek­ne film,

před­sta­vím si hodi­no­vý stro­jek. A já jsem jed­no to koleč­ko, kte­ré má své mís­to, svo­ji veli­kost. A není důvod jeho veli­kost měnit, to bychom pak nevě­dě­li, kolik je hodin.

 

Na co bys­te divá­ky nalá­ka­la do kina?

Přece na Elišku, Táňu a na jejich volhu!

Ohodnoťte článekČásti seriálu: Tátova volha

|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • Vetchý a Cina jsou čerti z Pytlova. Novou pohádku Čertí brko odnesou do Varů4. července 2018 Vetchý a Cina jsou čerti z Pytlova. Novou pohádku Čertí brko odnesou do Varů Spravedlivě s ním v pekle zapisují lidské hříchy. Co se ale stane, když se čertí brko ztratí? Nový film režiséra Marka Najbrta se hrdě hlásí k tradici české filmové pohádky. Příběh Čertí […]
  • Podívejte se na video k pohádce Čertí brko jenž 29. Listopadu vstoupí do kin15. listopadu 2018 Podívejte se na video k pohádce Čertí brko jenž 29. Listopadu vstoupí do kin Pohádka režiséra Marka Najbrta  Čertí brko vstupuje do kin 29. listopadu. Pro režiséra to znamenalo první vstup do tohoto žánru po dramatických snímcích, komediích nebo seriálech.Do […]
  • Herec Jan Cina představuje KPZ – Krabičku pekelné záchrany5. července 2018 Herec Jan Cina představuje KPZ – Krabičku pekelné záchrany Nová česká pohádka Čertí brko, kterou natáčí režisér Marek Najbrt, vstoupí do kin letos v listopadu. Hlavní roli mladého čerta, zlepšovatele a vynálezce Bonifáce, hraje Jan Cina. Podívejte […]
  • Čtyři slunce (2012)25. března 2012 Čtyři slunce (2012) Režisér Bohdan Sláma se nám vrátil na plátna kin se svým novým snímkem. Jedná se o typickou "slámovinu", tedy o film, který primárně pojednává o společenských ztroskotancích, outsiderech, […]
  • Tisková konference - seriál Neviditelní24. července 2014 Tisková konference - seriál Neviditelní Česká televize připravila pro své diváky nový třináctidílný seriál nazvaný Neviditelní, který bude od září nasazen na páteční večery od 20.00 hodin na ČT 1. Ve stylovém prostředí Muzea […]
  • Tátova volha - 65 %7. března 2018 Tátova volha - 65 % Červenobéžová karoserie auta značky Volha Gaz 21 se soškou jelena na přední kapotě působí na silnici jako mohutný koráb, a právě takové auto si z recese koupil jazzový trumpetista Ludvík. […]
  • Podívejte se jak se natáčela nová česká pohádka Čertí brko2. října 2017 Podívejte se jak se natáčela nová česká pohádka Čertí brko Neomylné čertí brko, které dalo název celé pohádce, zapisuje v pekle spravedlivě lidské hříchy. Jednoho dne se ale stane, že čertí brko pro městečko Pytlov v pekelné pobočce Pervidle […]
  • Čtyři slunce 50 %28. února 2012 Čtyři slunce 50 % Kdo bude mít slunce v duši, ten bude šťastný? Pomůže nám víra v tajemné síly přírody vyřešit problémy reálného života? Tak tohle se mi motalo v hlavě, když jsem sledovala nový film Bohdana […]
  • Finále Plzeň oslaví v dubnu třicetiny, zahájí ho Hřebejkův film Zahradnictví: Rodinný přítel27. března 2017 Finále Plzeň oslaví v dubnu třicetiny, zahájí ho Hřebejkův film Zahradnictví: Rodinný přítel  Jubilejní třicátý ročník filmového festivalu Finále Plzeň se uskuteční v termínu od 20. do 26. dubna 2017. Hlavním pilířem největší přehlídky českých a slovenských filmů bude i […]
  • Neviditelní (TV seriál)1. října 2018 Neviditelní (TV seriál) Vypadají jako my, mluví jako my, ale mají něco navíc – gen, který jim umožňuje dýchat vodu. Aniž to tušíme, žijí mezi námi. Vodní lidé. Není to pohádka – je to realita a čistá […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *