Vladimir


Vladimír Polívka - Kuba

V pohád­ce hra­je­te Kubu, mohl bys­te nám ho tro­chu při­blí­žit?

 Je to tako­vý ten anti­hr­di­na, kte­rý nejdřív činí a až potom mys­lí. Většinou, co může, to poka­zí. Je to pople­ta, har­lekýn děje. Provází pří­bě­hem, ale nesle­du­je jeho hlav­ní rovi­nu. Kdyby neměl Matěj, kte­ré­ho hra­je Aleš Bílík, Kubu, tak si mys­lím, že by to všech­no dob­ře dopadlo. Kuba je Matějův nezdár­ný kama­rád, kte­rý to všech­no mys­lí dob­ře a má věč­ně hlad. Jeho cílem je mít plný žalu­dek a pak si s ním může­te dělat, co chce­te.

Když jste dostal tuhle nabíd­ku, měl jste radost, že si zahra­je­te v pohád­ce?

 Měl jsem radost, pro­to­že pohád­ku jsem ješ­tě neto­čil a říkal jsem si, že by to moh­la být legra­ce. Prince bych hrál nerad, pro­to­že vím, že mě baví hrát jiné role a jinak. Princové nejsou to, po čem tou­žím. Musela by to být hod­ně hez­ky napsa­ná pohád­ka, aby mě princ zau­jal. Nedokážu si před­sta­vit ty pun­čoš­ky, zpěv… (smích)

 Jak vlast­ně Kuba vypa­dá, co má na sobě?

Je to trhá­nek. Je to har­lekýnek, má zápla­ty, roz­cu­cha­né vla­sy… Myslím si, že v té polo­ze, ve kte­ré se ho sna­žím hle­dat, půso­bí i poměr­ně roz­to­mi­le. Skrz to si ho člo­věk oblí­bí. Pak mu musí divák, stej­ně jako Kuba, odpus­tit všech­no, co poka­zí.

Zažil jste při natá­če­ní něja­kou per­nou chví­li?

Dva dny jsem strá­vil v pět­a­dva­ce­ti­ki­lo­vém brně­ní v pět­a­dva­ce­tistup­ňo­vém ved­ru. Tohle brně­ní mi nan­dá­va­li pano­ši, část po čás­ti našrou­bo­vat a krou­tit, dopnout… V sedm ráno jsem to na sebe dostal, vysvlé­ka­li mě ve čty­ři hodi­ny odpo­led­ne a hned mě vez­li na před­sta­ve­ní do Národního diva­dla, kde jsem byl dvě a půl hodi­ny. To byly doce­la kruš­né dny. Jak v mik­ro­vln­ce. Nikdy v živo­tě jsem se takhle rych­le nepo­til.

 Nejvíce času jste při natá­če­ní strá­vil s Matějem Alešem Bílíkem, jak jste si sed­li?

My se zná­me ze ško­ly a jsme kama­rá­di. On cho­dil o rok výš na čino­hru. Takže když jsem se dozvě­děl, že Matěje hra­je Aleš, při­šlo mi to per­fekt­ní.

Vladimír Polívka - Kuba
Ohodnoťte článek


Části seriálu: Řachanda

Tiskové materiály

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • Muzikál aneb Cesty ke štěstí - 45 %12. ledna 2016 Muzikál aneb Cesty ke štěstí - 45 % Připravit zajímavé představení s partou mladých lidí je docela dobrá záminka, jak rozehrát aktuální lidské příběhy v kulisách osvědčené divadelní hry nebo muzikálu. Jednak se tak připomene […]
  • Je to film, který udělá radost, říká režisér Martin Horský o filmu Ženy v běhu.27. ledna 2019 Je to film, který udělá radost, říká režisér Martin Horský o filmu Ženy v běhu. Ženy v běhu je režijní prvotinou, zkušeného scénáristy Martina Horského. Věra ( Zlata Adamovská ), se po smrti manžela snaží splnit jeho nedožitý sen a tím je uběhnout maraton. Zatímco ona […]
  • Strašidla - O příběhu18. srpna 2016 Strašidla - O příběhu Jeden z divácky nejúspěšnější českých režisérů, Zdeněk Troška přichází s novou rodinnou komedií Strašidla, v níž se spojují dva nejoblíbenější žánry tohoto tvůrce – komedie a pohádka. […]
  • Muzikál aneb Cesty ke štěstí11. ledna 2016 Muzikál aneb Cesty ke štěstí Dnes proběhla novinářská projekce nového českého filmu, kde v příběhu ze školního soustředění žáků pražské konzervatoře zazní známé melodie z muzikálu Starci na chmelu. Příběh o […]
  • Podívejte se na fotogalerii z natáčení nového českého filmu Hastrman13. července 2017 Podívejte se na fotogalerii z natáčení nového českého filmu Hastrman Romantický thriller Hastrmani, který vzniká na motivy knihy Miloše Urbana, za kterou získal na Magnesii Litera cenu za nejlepší prózu byl včera za přítomnosti hlavních představitelů a […]
  • Bohéma (TV seriál)25. října 2018 Bohéma (TV seriál) Bylo jednou jedno studio na Barrandově, kterým prošly dějiny. Patřilo k vůbec nejmodernějším v celé Evropě. Ve filmech, které se tam natáčely, hráli velikáni z Národního divadla, komici, […]
  • Strašidla - Ze zákulisí natáčení18. srpna 2016 Strašidla - Ze zákulisí natáčení V roli hejkala Huga uvidíme Bronislava Kotiše  a jak přiznává, role to byla příjemná: „Na Hugově postavě mne bavilo, že mohla mít bříško, nemusela se namáčet ve vodě ani běhat a létat […]
  • Hastrman19. dubna 2018 Hastrman Romantický thriller o lásce hastrmana k venkovské dívce natočil režisér Ondřej Havelka a produkoval Čestmír Kopecký.  Film vznikl na motivy románu Miloše Urbana oceněného Magnesií Literou. […]
  • Strašidla - Několik zajímavostí souhrnně18. srpna 2016 Strašidla - Několik zajímavostí souhrnně Kolik lokací se vystřídalo? Film byl natáčen celkem v 9 lokacích: Zámek Líšno Zámek Liteň Základní škola Františka Josefa Řezáče – Liteň Veterina "U MED.Věda" – Řevnice Prádelna […]
  • Natáčí se třetí řada seriálu První republika19. června 2018 Natáčí se třetí řada seriálu První republika Až do léta letošního roku se natáčí další řada oblíbeného seriálu První republika, jedná se o třináct dílů třetí řady. Za kamerou opět stojí Biser A. Arichtev a do hlavních rolí jsou […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *