DK


Rozhovor s Danielou Kolářovou

O roz­hod­nu­tí při­jmout roli v tom­to fil­mu

„Předchozí poku­sy o Erbena se mi nelí­bi­ly, tohle je vol­ně na moti­vy Polednice, v jiném poje­tí. Je to tro­chu mora­li­ta, ale posu­nu­tá do 21. sto­le­tí. U čte­ní jed­né z prv­ních ver­zí scé­ná­ře jsem měla strach, i to mě zau­ja­lo.“

O posta­vě

„Paní Mrázová kdy­si při­šla o dítě, je pře­svěd­če­ná, že jí ho vza­la něja­ká bytost. Pak byla dlou­hou dobu v blá­zin­ci a je pozna­me­na­ná, nemů­že se z toho vzpa­ma­to­vat. Po tako­vém zážit­ku nemů­že být nor­mál­ní.“  Je snad ona ta Polednice..? „Kdepak! O Polednici nic nepro­zra­dím, to by byla ško­da. Celé je to tako­vé podiv­né…“

O tom, zda je fanyn­kou horo­rů

„Nadšená vyzna­vač­ka ne. Ale když je dob­rý horor, ráda se bojím. Mám ráda Hitchcockovy fil­my, více i méně horo­ro­vé, hlav­ně dob­ře fil­mař­sky udě­la­né.“

 O tom, jak si uží­va­la natá­če­ní

„Horko bylo teh­dy straš­né, při scé­nách v polích do nás pra­ži­lo, měla jsem kou­sa­vou paru­ku a kou­sa­vý sve­tr. Byl to záhul, ale milá prá­ce s pří­jem­ným štá­bem. Byla jsem zvě­da­vá na spo­lu­prá­ci s novou fil­mař­skou krví a zjis­ti­la jsem, že to jsou sluš­ný lidi. To je pro mě důle­ži­té. Cítila jsem se tam dob­ře.“

Rozhovor s Danielou Kolářovou
Ohodnoťte článek


Části seriálu: Polednice

Tiskové materiály

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • Tmavomodrý svět2. ledna 2003 Tmavomodrý svět Český film s tmavomodrým odstínem Po pěti letech odmlky jsou tady a v plné síle...  Ptám se sám sebe, zda-li to není nějaká náhoda, že jsem se v poslední době […]
  • Vratné lahve - Snadné je žít...24. září 2007 Vratné lahve - Snadné je žít... Josef Tkaloun není běžným pětašedesátníkem. Živí se jako učitel, nezvládá krizové situace se vzpurnými žáky a počítačům rozumí jako koza petrželi. Jeho dny se pozvolna sčítají a víc než […]
  • Polednice - 55 %26. února 2016 Polednice - 55 % Polednice dvéře zlehka odmyká a strach proběhne celým domem až k matce, která si neví rady se svým dítětem, ani sama se sebou. Postava z Erbenovy balady má v sobě stále dost tajemna, které […]
  • Akumulátor 1 aneb Když jste unaveni a nevíte proč6. července 2018 Akumulátor 1 aneb Když jste unaveni a nevíte proč Co skrývá lehce zapadlý, přesto velmi originální snímek Jan Svěráka? Česká kinematografie se v posledních letech často uvelebila v několika kolejích, které její tvůrci nejsou příliš […]
  • Polednice vystrašila novináře13. února 2016 Polednice vystrašila novináře Tvůrci nového českého filmu představili novinářům film, jehož scénář vychází ze známé tragické básně K.J.Erbena. Lehce hororový filmový příběh se odehrává v malé vesničce, kde čas plyne […]
  • Život a doba soudce A. K. (TV seriál)17. srpna 2018 Život a doba soudce A. K. (TV seriál) Soudce je člověk, před kterého předstupují lidé se svými problémy a od kterého očekávají jejich řešení. Soudce je člověk, kterému soudní spory vstupují do soukromí a stávají se součástí […]
  • Moderní podoba klasického hororu - Anna Geislerová a Daniela Kolářová v neobvyklých rolích a nečekaném žánru…18. února 2016 Moderní podoba klasického hororu - Anna Geislerová a Daniela Kolářová v neobvyklých rolích a nečekaném žánru… Přestože titul filmu odkazuje k slavné básni Karla Jaromíra Erbena, inspirace pro filmový příběh, zasazený do současnosti, je velmi volná. V centru příběhu odehrávajícího se v uprostřed […]
  • Nevinné lži II. 27. srpna 2014 Nevinné lži II. Na podzim se začnou v České televizi vysílat další díly úspěšné minisérie Nevinné lži, vysílací čas bude v neděli ve 20 hodin, první díl se bude odvysílán 7. září. První série se […]
  • Na obrazovce České televize se v září objeví nový seriál ze soudního prostředí, Život a doba soudce A.K.29. srpna 2014 Na obrazovce České televize se v září objeví nový seriál ze soudního prostředí, Život a doba soudce A.K. Scénář k seriálu napsal Zdeněk Zapletal, který napsal scénář, jehož děj se odehrává v právnickém prostředí, na soudě, kde se řeší rozvodové a občansko-právní spory. Hlavním hrdinou je […]
  • Jiří Ornest10. dubna 2017 Jiří Ornest Jiří Ornest (27. září 1946 Praha – 9. dubna 2017 Praha) byl český herec, režisér a překladatel, nositel ceny Alfréda Radoka z roku 1996. Pocházel ze známé české divadelnické rodiny, strýc […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *