Hrusinsky


Jan Hrušínský - král

Mohl bys­te nám říct něco o vaší posta­vě?

Je to pan král a jme­nu­je se Karel. Má roz­maz­le­nou dce­ru Markétku, kte­rou hra­je Denisa Pfauserová. A v jed­nu chví­li ztra­tí jak svo­ji dce­ru, tak svo­je bohat­ství. Tedy všech­no, co má na svě­tě nej­ví­ce rád.

A co má pan král radě­ji, dce­ru, nebo bohat­ství?

Určitě dce­ru, bez zavá­há­ní. Král sice není nej­mou­dřej­ší, ale je to v pod­sta­tě klad­ná figu­ra.

 Co vás na roli krá­le Karla zau­ja­lo?

 Mně se straš­ně líbil scé­nář. Šel jsem do toho s rados­tí. Žádné nároč­né scé­ny, byl to tako­vý bal­zám po pro­blé­mech v diva­dle.

Bylo nároč­né převtě­lit se z Jana Hrušínského do krá­le Karla?

Poměrně ano, pro­to­že to líče­ní, včet­ně paru­ky, vou­sů a dal­ších věcí trva­lo sko­ro tři čtvr­tě hodi­ny. Na Řachandě měli navíc mimo­řád­ně dob­ré lepi­dlo, pro­to­že mi na tvá­ři vydr­že­lo i dva dny po natá­če­ní.

 Kolikrát jste si už pohád­ko­vé­ho krá­le zahrál?

Myslím, že už čty­ři­krát nebo pět­krát. Naposledy jsem hrál krá­le v pohád­ce Zdenka Zelenky Duch nad zla­to. To byla tako­vá štěd­ro­ve­čer­ní pohád­ka.

Na svém kon­tě máte nespo­čet pohád­ko­vých rolí, hra­je­te v pohád­kách rád?

 Pohádky jsou krás­né. Mám je hroz­ně rád odma­lič­ka. Každé dítě má rádo pohád­ky a já se sna­žím, aby kus toho klu­ka ve mně pořád byl. Navíc pohád­ky člo­vě­ku při­po­mí­na­jí lidi, kte­ří tady už nejsou, kte­ří vám je vyprá­vě­li, když jste byl malý. To je moc hez­ké.

Jan Hrušínský - král
Ohodnoťte článek


Části seriálu: Řachanda

Tiskové materiály

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • Tři králové (TV seriál) 199810. června 2013 Tři králové (TV seriál) 1998 Současná (respektive polistopadová) seriálové produkce české, potažmo československé televize (televizí) bývá často a s oblibou terčem velké kritiky. Nakolik je ona kritika oprávněná, […]
  • Rodina Mazalova a strašidla se představila na tiskové konferenci10. ledna 2014 Rodina Mazalova a strašidla se představila na tiskové konferenci Česká televize představila ve čtvrtek 9.ledna 2014 novinářům nový dětský čtrnáctidílný seriál MAZALOVÉ, který se bude vysílat každou neděli od 19. ledna 2014 v podvečer na ČT […]
  • Želary22. září 2003 Želary Tak po devíti letech se Ondřej Trojan vrátil k natáčení filmu. Před devíti lety natočil film "Historky u krbu" a před 12 lety šel do kin jeho režijní debut - Pějme píseň dohola.A znova se […]
  • Občanský průkaz – autentičtější než Vyprávěj26. října 2010 Občanský průkaz – autentičtější než Vyprávěj Další filmový výlet do časů husákovské normalizace, který by měli povinně zhlédnout všichni fanoušci retro seriálu Vyprávěj. Na rozdíl od nekonfliktního televizního nostalgického […]
  • Mazalové (TV seriál)7. listopadu 2018 Mazalové (TV seriál) Komediální seriál o nelehkém soužití hradních strašidel s příšernou rodinou Mazalů. Mazalové jsou rodinný komediální seriál, který nás zavede na starobylý hrad Oreb, kde si spokojeně žije […]
  • Habermannův mlýn – promarněná šance21. října 2010 Habermannův mlýn – promarněná šance Mlynář August Habermann byl skutečnou postavou. V jesenickém pohraničí mu za první republiky patřila velká pila. Jakožto sudetský Němec se oženil těsně před válkou s Češkou židovského […]
  • Hoteliér - 65 %5. listopadu 2013 Hoteliér - 65 % Herec Pavel Landovský má života plné zuby, nemoci mu ztrpčují každý den a nejraději by se vším skončil. Má však kolem sebe lidi, kterým stojí za zájem a úctu. Herecký kolega a režisér Jan […]
  • Novinářská projekce filmu Hoteliér25. října 2013 Novinářská projekce filmu Hoteliér Člen naši redakce se zúčastnil novinářské projekce filmu Hoteliér. Přinášíme Vám unikátní fotografie slavných herců  a osobností. Napřiklad Jan Kačer, Josef Abrhám ml. nebo i František […]
  • Hoteliér15. srpna 2018 Hoteliér Film Hoteliér není pouhý záznam zkoušení hry, ale především intimní pohled do vztahů mezi jejími jednotlivými protagonisty. Nejde ani o klasický dokument, protože hranice mezi hraním, […]
  • Režisérka Irena Pavlásková natáčí svůj sedmý film30. prosince 2018 Režisérka Irena Pavlásková natáčí svůj sedmý film Režisérka Irena Pavlásková natáčí film Pražské orgie. Scénář napsala podle slavné knihy nedávno zesnulé americké literární legendy, držitele Pulitzerovy ceny, Man Bookerovy ceny a desítek […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *