TOMÁŠ TRAPL - rozhovor k filmu Babovřesky 3

Tomáše Trapla není tře­ba dlou­ho před­sta­vo­vat. Hrál a hra­je v mno­ha muzi­ká­lech, věnu­je se hud­bě, ale letos si stři­hl roli nerud­né­ho fará­ře Zbigniewa Krapuščinckeho v kome­dii Zdeňka Trošky – BABOVŘESKY 3. Na co se mohou divá­ci v led­nu, až film při­jde do kin, těšit a jak se mu natá­če­lo?

 Tomáši, co Vám běže­lo hla­vou, když jste od Zdeňka Trošky dostal nabíd­ku na roli pol­ské­ho fará­ře do kome­die Babovřesky 3.

No, že se asi sple­tl. Myslel jsem si, že původ­ně chtěl zavo­lat něja­ký­ho her­ce a ne mě, kte­rej točí před kame­rou veli­ce spo­ra­dic­ky. Protože když začal mlu­vit o tom, že budu mlu­vit čes­kou pol­šti­nou stři­že­nou ost­rav­ským náře­čím, a že budu tro­chu aske­tic­kej fana­tik a ješ­tě k tomu mít fóbii z pavou­ků, tak mě málem omej­va­li. Říkal, že jsem byl výbor­nej hrob­ník v muzi­ká­lu Hamlet, kte­rej reží­ro­val, a že tedy musím zvlád­nout i fará­ře. A že mám hudeb­ní sluch, tak­že to zvlád­nu. Tak jsem si řekl, že když mě volá rov­nou rejža osob­ně, a navíc je to bez kon­kur­zu, tak do toho jdu.

 Jak se Vám se Zdeňkem a jeho štá­bem toči­lo?

Já si nemůžu stě­žo­vat. Oni všich­ni her­ci oko­lo říka­li, že je straš­ně hod­nej, že na her­ce neřve atd. No tak neřval ani na mně. Panovala poho­da, klí­dek a při­tom se vždyc­ky stih­lo to, co mělo.

 Jak se Vám líbi­lo v loka­cích, kde Babovřesky 3 vzni­ka­ly?

Tak já již­ní Čechy milu­ju. Jezdili jsme tam na prázd­ni­ny, když jsem byl malej. Je to tam nád­her­ný. Ale pře­kva­pi­lo mě, kolik cha­lup je ješ­tě neo­pra­ve­ných a komu­nis­mem stá­le zde­vas­to­va­ných. Na jed­ný návsi vidí­te ved­le sebe opra­ve­nou cha­lu­pu i napůl zří­ce­ni­nu. Peníze pros­tě chy­bí všu­de…

 Co Vaše role, jak se Vám líbí?

Líbí! Faráře mám doce­la okou­ka­ný z dět­ství. Ale tro­chu mě ho bylo líto. Ten farář to mys­lel urči­tě upřím­ně, jen chudák nevě­děl, do jaký jámy lvo­vý se dostal. Tak snad to tak i vyzní. Jinak by mě mrze­lo, kdy­by si ho divák pama­to­val jen jako komic­kou figur­ku, kte­rá když napří­klad „hle­dá“ tak vlast­ně „šuká“…/smích/

 V muzi­ká­lu Adam a Eva ztvár­ňu­je­te „čtyřpro­cent­ní­ho“ růžo­vé­ho andě­la, tady nerud­né­ho pol­ské­ho fará­ře, tro­chu roz­por, ne?

Proč roz­por? A proč vlast­ně ne?  Pro her­ce jsou roz­po­ru­pl­né role a tzv. „širo­ký záběr“ pra­vým požeh­ná­ním. Hrát roz­ma­ni­té pova­hy a vlast­nos­ti je výzva a já jsem za to rád, že se nenu­dím.

 Těšíte se na pre­mi­é­ru, na ohla­sy přá­tel, kole­gů, fanouš­ků?

Abych se při­znal, spíš se bojím. Vlastně vůbec nevím, co z toho vyle­ze, tak­že tak. Ale přá­te­le žád­ný nemám, kole­go­vé jsou „závis­ti­vá mycí lin­ka“ a fanouš­ko­vé mě milu­jí, tak­že, i když to bude blbý, tak se jim to stej­ně bude líbit… To byl samo­zřej­mě humor.

 Co Vás kro­mě fil­mu teď zaměst­ná­vá?

Vrací se Kleopatra, pro­to­že do ní vstu­pu­je Dan Hůlka jako Cézar. Začíná mi ško­la, kde jsem už šest­nác­tým rokem a poma­lu se taky roz­jíž­dí zkou­še­ní na nový muzi­kál Mamma Mia.

 René Kekely

TOMÁŠ TRAPL - rozhovor k filmu Babovřesky 3
Ohodnoťte článek

Tiskové materiály

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • BABOVŘESKY 3 vtrhnou do kin už v lednu!29. prosince 2014 BABOVŘESKY 3 vtrhnou do kin už v lednu! Třetí pokračování komedie BABOVŘESKY 3 mohou ale diváci vidět už o letošním Silvestru. V síti multikin CINESTAR mohou prožít Silvestr s Babovřeskami 3, jako speciální předpremiéru komedie […]
  • Rozhovor se Zuzanou Mauréry, představitelkou učitelky4. července 2016 Rozhovor se Zuzanou Mauréry, představitelkou učitelky O tom, že se bude točit film Učitelka, jste se dozvěděla ještě před jeho výrobou. Jak vlastně k vaší spolupráci s Janem Hřebejkem došlo? Že pan Hřebejk bude točit tento film, jsem se […]
  • Zdeněk Troška - rozhovor k filmu Babovřesky 321. ledna 2015 Zdeněk Troška - rozhovor k filmu Babovřesky 3 Zdeněk Troška je v Česku nejpopulárnější, ale také kritiky asi nejsledovanější režisér. On si však z kritiků nic nedělá a vždy říká, že ještě než vůbec začne točit, kritici mají své […]
  • ROZHOVOR: ADAM MIŠÍK6. března 2017 ROZHOVOR: ADAM MIŠÍK S jakými pocity jste přijal skutečnost, že se bude točit o vašem otci film? Myslím, že si to zaslouží. Bude mu sedmdesát a to je docela zásadní věk. Asi už se hodilo, aby o něm někdo něco […]
  • ROZHOVOR: IRENA PAVLÁSKOVÁ3. ledna 2015 ROZHOVOR: IRENA PAVLÁSKOVÁ Vy jste před lety točila o Janu Saudkovi dokument. Už tehdy vás napadlo, že byste o něm někdy mohla natočit hraný film? Ano, už tehdy – a to jsem ještě nevěděla, jak turbulentní […]
  • Rozhovor s Táňou Pauhofovou o filmu Toman28. září 2018 Rozhovor s Táňou Pauhofovou o filmu Toman Ve filmu hrajete Tomanovu sestru Aurélii. Měla jste nějaké informace o tom, jaká byla, které vás nasměrovaly k tomu, jak její postavu uchopit? Vzhledem k prostoru, jaký v příběhu má, to […]
  • Oskar Hes - Petr je lehkomyslný klučina s velkým srdcem27. května 2018 Oskar Hes - Petr je lehkomyslný klučina s velkým srdcem Kdo je Petr Šlachta, kterého v Dukle 61 hrajete? Za mě trochu lehkomyslný klučina s velkým srdcem, ale malými zkušenostmi. Inspirují ho velcí horníci a nejvíc jeho otec, ke kterému […]
  • Petra Soukupová – rozhovor30. května 2018 Petra Soukupová – rozhovor Ve svých knihách pro dospělé někdy používáte dětský pohled -  i příběh filmu Na krátko vlastně vnímáme očima malého hrdiny?  Proč volíte tenhle princip dětské perspektivy? Protože mě […]
  • MARTIN MYŠIČKA (kouzelník, táta hlavního hrdiny Alberta)6. prosince 2017 MARTIN MYŠIČKA (kouzelník, táta hlavního hrdiny Alberta) Jak jste se k roli tatínka hlavního hrdiny dostal? A jak jste natáčení filmu prožíval? V létě mi zavolal režisér Vítek Karas s nabídkou role. Zrovna jsme se sousedem opravovali společný […]
  • Kamila Moučková: Ani vteřinu jsem neváhala, zda vysílat 21. srpna21. srpna 2018 Kamila Moučková: Ani vteřinu jsem neváhala, zda vysílat 21. srpna Jak jste vnímala dobu před 21. srpnem 1968? Myslíte jaro 68? No, to bylo neuvěřitelné, protože už na přelomu let 67 a 68 se začaly ty věci neskutečně uvolňovat. Já najednou do studia na […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *