ROZHOVOR S PETREM HARAZINEM

Harazin

„Divákum bych vzkázal, ať pijou alkoholol tak,aby nemuseli nikdy přestat úplně.”

Jak vznik­la vaše spo­lu­prá­ce na fil­mu Abstinent?

David mi zavo­lal v době, kdy jsem měl za sebou tře­ti­nu své tří­mě­síč­ní léč­by. Nápad pro­po­jit můj osob­ní pří­běh s fil­mem mi při­šel od začát­ku skvě­lý! Zejména pak, když jsem věděl, že mám roze­psa­nou sil­nou píseň, kte­rá bude přes­ně zapa­dat do kon­cep­tu fil­mu. David mě navští­vil v léčeb­ně, ujas­ni­li jsme si detai­ly a spo­lu­prá­ce byla na svě­tě.

O čem pojed­ná­vá vaše píseň KVIT?

Píseň je celá o mých emo­cích, kte­ré se ve mě dusi­ly a nechtě­lo se jim ven. Kvit jsem začal psát v době, kdy jsem musel ješ­tě měsíc čekat na nástup do léčeb­ny a tou dobou jsem žil v napros­té apa­tii vůči vše­mu a všem. Zpívá se v ní i o nadě­ji, že až pře­ko­nám ty špat­né časy, budu moci zase být tím, kým jsem býti chtěl. To jsem si ale v té době zatím abso­lut­ně neu­měl ani před­sta­vit.

Poprvé jste sklá­dal titul­ní píseň pro film, jaká je to zku­še­nost?

Nevnímal jsem to jako něco nové­ho. Soustředil jsem se na všech­ny pod­stat­né věci, jako při kaž­dém před­cho­zím natá­če­ní. Myslím, že mi to pořád­ně dojde, až uvi­dím film v kině a usly­ším v něm naši píseň.

Ze sym­bo­lic­ké­ho pro­po­je­ní vaše­ho život­ní­ho pří­bě­hu a posta­vy z fil­mu až mrazí…Jde o vaši zpo­věď?

Do posled­ní teč­ky.

Jak na vás půso­bí pří­běh fil­mu Abstinent? Tedy kon­krét­ně posta­va Adama?

Na mě ten pří­běh půso­bí už zce­la nor­mál­ně, pro­to­že jsem zažil, co jsem zažil... V Opavě jsem si našel spous­tu nových přá­tel a jeden z nich řešil podob­ný pro­blém. Vím, že tako­vých lidí a tako­vých pří­bě­hů, je na svě­tě straš­ně moc.

Co bys­te vzká­zal svým fanouškům i budou­cím divá­kům fil­mu Abstinent?

Vzkázal bych jim, ať pijou alko­hol tak, aby nemu­se­li nikdy pře­stat úpl­ně.


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • PETR HARAZIN (29 LET)31. října 2019 PETR HARAZIN (29 LET) Zpěvák a kytarista Petr Harazin je frontmanem kapely Nebe, která stojí za titulní písní filmu Abstinent. Singl Kvit je unikátním propojením filmového příběhu mladého alkoholika Adama a […]
  • Radka Pavlovčinová – Tereza21. srpna 2019 Radka Pavlovčinová – Tereza V celovečerním českém filmu jste si zahrála po dlouhé době. Těšila jste se před kameru? Těšila jsem se ohromně, ale byla jsem i lehce nervózní, protože jsem vyšla ze cviku. Mojí doménou […]
  • Robert Mikluš - Dukla 61 je film o dolech v nás27. května 2018 Robert Mikluš - Dukla 61 je film o dolech v nás Kdo je Eda Slonka? Je to synek mlady, ale šikovny. Je během příběhu převelen ke skupince havířů na osmé sloji, aby jim šéfoval. Kumpán, který nezkazí žádnou srandu, ale na konci mu do […]
  • MARTIN MYŠIČKA (kouzelník, táta hlavního hrdiny Alberta)6. prosince 2017 MARTIN MYŠIČKA (kouzelník, táta hlavního hrdiny Alberta) Jak jste se k roli tatínka hlavního hrdiny dostal? A jak jste natáčení filmu prožíval? V létě mi zavolal režisér Vítek Karas s nabídkou role. Zrovna jsme se sousedem opravovali společný […]
  • Rozhovor s producentem Petrem Kellerem o filmu Aldabra: Byl jednou jeden ostrov20. listopadu 2015 Rozhovor s producentem Petrem Kellerem o filmu Aldabra: Byl jednou jeden ostrov Dne 3.11.2015 proběhl rozhovor s producentem Petrem Kellerem o filmu Aldabra. K.CZ: Jaký byl původní námět filmu? P.K: V roce 2005 jsem byl na Seychelách a hrozně se mi tam líbilo. A […]
  • Petra Špalková (rozhovor)30. května 2018 Petra Špalková (rozhovor) Když jste si přečetla scénář Petry Soukupové, měla jste nutkání něco na své postavě měnit? Dostala jste k tomu od režiséra prostor? Já jsem ještě před scénářem četla celou knihu Zmizet, u […]
  • Rozhovor s Nelly Řehořovou13. dubna 2017 Rozhovor s Nelly Řehořovou Jak se ti spolupracovalo s režisérem Jiřím Chlumským a s dospělými herci? Naučila ses něco, co třeba využiješ při dalším filmování? Na tohle natáčení vzpomínám moc ráda, protože to bylo […]
  • Rozhovor s Jiřím Štréblem pro Kritiky.cz19. února 2016 Rozhovor s Jiřím Štréblem pro Kritiky.cz K.CZ: Můžete přiblížit své herecké začátky? Co Vás na herectví chytlo? JŠ: Mě to vůbec nechytlo. To se stalo náhodou. Já jsem měl narozeniny a šel jsem za kamarádem, který hrál amatérské […]
  • ROZHOVOR - EWAN MCGREGOR11. ledna 2012 ROZHOVOR - EWAN MCGREGOR  k filmu Perfect Sense Již dříve jste spolupracoval s režisérem Davidem Mackenziem. Co Vás přimělo se opět vrátit do Velké Británie a znovu s ním točit? Ano, s Davidem jsem […]
  • Měl jsem to štěstí, že jsem byl u toho, když jej pan Papoušek napsal, řekl ke svému novém filmu režisér Miloslav Šmídmajer8. února 2017 Měl jsem to štěstí, že jsem byl u toho, když jej pan Papoušek napsal, řekl ke svému novém filmu režisér Miloslav Šmídmajer Koncem Ledna měla premiéru romantická komedie Miluji tě modře. Scénář vznikl před jedenácti lety a napsal ho Jaroslav Papoušek, který se jeho realizace už ale nedožil. A tak ležel v […]