Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > ROZHOVOR S PETREM HARAZINEM

ROZHOVOR S PETREM HARAZINEM

Harazin

„Divákum bych vzkázal, ať pijou alkoholol tak,aby nemuseli nikdy přestat úplně.”

Jak vznik­la vaše spo­lu­prá­ce na fil­mu Abstinent?

David mi zavo­lal v době, kdy jsem měl za sebou tře­ti­nu své tří­mě­síč­ní léč­by. Nápad pro­po­jit můj osob­ní pří­běh s fil­mem mi při­šel od začát­ku skvě­lý! Zejména pak, když jsem věděl, že mám roze­psa­nou sil­nou píseň, kte­rá bude přes­ně zapa­dat do kon­cep­tu fil­mu. David mě navští­vil v léčeb­ně, ujas­ni­li jsme si detai­ly a spo­lu­prá­ce byla na svě­tě.

O čem pojed­ná­vá vaše píseň KVIT?

Píseň je celá o mých emo­cích, kte­ré se ve mě dusi­ly a nechtě­lo se jim ven. Kvit jsem začal psát v době, kdy jsem musel ješ­tě měsíc čekat na nástup do léčeb­ny a tou dobou jsem žil v napros­té apa­tii vůči vše­mu a všem. Zpívá se v ní i o nadě­ji, že až pře­ko­nám ty špat­né časy, budu moci zase být tím, kým jsem býti chtěl. To jsem si ale v té době zatím abso­lut­ně neu­měl ani před­sta­vit.

Poprvé jste sklá­dal titul­ní píseň pro film, jaká je to zku­še­nost?

Nevnímal jsem to jako něco nové­ho. Soustředil jsem se na všech­ny pod­stat­né věci, jako při kaž­dém před­cho­zím natá­če­ní. Myslím, že mi to pořád­ně dojde, až uvi­dím film v kině a usly­ším v něm naši píseň.

Ze sym­bo­lic­ké­ho pro­po­je­ní vaše­ho život­ní­ho pří­bě­hu a posta­vy z fil­mu až mrazí…Jde o vaši zpo­věď?

Do posled­ní teč­ky.

Jak na vás půso­bí pří­běh fil­mu Abstinent? Tedy kon­krét­ně posta­va Adama?

Na mě ten pří­běh půso­bí už zce­la nor­mál­ně, pro­to­že jsem zažil, co jsem zažil... V Opavě jsem si našel spous­tu nových přá­tel a jeden z nich řešil podob­ný pro­blém. Vím, že tako­vých lidí a tako­vých pří­bě­hů, je na svě­tě straš­ně moc.

Co bys­te vzká­zal svým fanouškům i budou­cím divá­kům fil­mu Abstinent?

Vzkázal bych jim, ať pijou alko­hol tak, aby nemu­se­li nikdy pře­stat úpl­ně.


  • PETR HARAZIN (29 LET)31. října 2019 PETR HARAZIN (29 LET) Zpěvák a kytarista Petr Harazin je frontmanem kapely Nebe, která stojí za titulní písní filmu Abstinent. Singl Kvit je unikátním propojením filmového příběhu mladého alkoholika Adama a […] Posted in Profily osob
  • The Beach Boys - Pet Sounds1. května 2016 The Beach Boys - Pet Sounds Před nějakým časem jsem v této rubrice psal o albu Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band od skupiny The Beatles a říkal jsem, že je považováno za nejlepší desku hudební historie. Dnes ale […] Posted in Kritický Klub
  • Projekt 100 - Brazil - O filmu14. září 2017 Projekt 100 - Brazil - O filmu Gilliam sepsal první verzi devadesátistránkového scénáře již na konci 70. let minulého století. V průběhu literárního vývoje spolupracoval postupně se dvěma scenáristy. Prvním z nich byl […] Posted in Festivaly
  • Percy Jackson: Moře nestvůr - TAXI Z PEKLA5. srpna 2013 Percy Jackson: Moře nestvůr - TAXI Z PEKLA Percyho cesta za Zlatým rounem začíná v okamžiku, kdy Annabeth zavolá taxi – uprostřed lesa – a taxi se najednou odkudsi zničehonic objeví. Taxi řídí Šedé sestry, tři čarodějnice, které […] Posted in Speciály
  • Diana Gabaldon: Cizinka19. prosince 2016 Diana Gabaldon: Cizinka Cizinka. Jen jedno slovo, a kolik toho v sobě obsahuje. Asi si říkáte, co tím myslím, ale po přečtení sedmi set stránkové bichle mi dáte za pravdu, že knihu můžu vychvalovat do nebes a […] Posted in Recenze knih
  • Projekt 100 přináší filmové premiéry pěti nejslavnějších muzikálů minulého století.1. srpna 2018 Projekt 100 přináší filmové premiéry pěti nejslavnějších muzikálů minulého století. Dnešní filmové premiéry nejsou jen tak ledajaké, v dlouhodobém projektu Projekt 100, který má historii už od roku 1995, má premiéru  pět muzikálů. Všechny už jsou klasickými muzikály svého […] Posted in Filmové tipy
  • DVEŘE V PODLAZE16. února 2005 DVEŘE V PODLAZE Snímek Dveře v podlaze zkoumá tajemství lásky a její nejjasnější, nejobtížnější i nejtemnější stránky. Dveře v podlaze je film režiséra Toda Williamse natočený podle bestsellerové předlohy […] Posted in Filmové premiéry
  • "Neznámí hrdinové mluvili i německy" od Martina Krska9. července 2018 "Neznámí hrdinové mluvili i německy" od Martina Krska Před druhou světovou válku obývalo pohraničí v drtivé většině obyvatelstvo hlásící se k německé národnosti. Většina rodin zde žila po řadu generací už od dob středověké kolonizace. Soužití […] Posted in Recenze knih
  • Pobřežní hlídka - TRABLE V RÁJI14. června 2017 Pobřežní hlídka - TRABLE V RÁJI Nový tým Pobřežní hlídky se ocitne před zkouškou, kterou se stane výskyt nové drogy na pláži ve Smaragdovém zálivu. Načasování se shoduje s otevřením Huntley Clubu, plážového resortu, […] Posted in Speciály
  • Zuzana Bydžovská (matka)14. srpna 2018 Zuzana Bydžovská (matka) Zuzana Bydžovská (nar. 10. 10. 1961) v Mostě. Po absolvování Státní konzervatoře v Praze se stala členkou souboru Divadla Na zábradlí. V letech 1990-2000 byla v angažmá v pražském Národním […] Posted in Rozhovory

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 0,75360 s | počet dotazů: 205 | paměť: 50213 KB. | 11.04.2021 - 01:03:29