Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Rozhovor s Patrickem Bruelem

Rozhovor s Patrickem Bruelem

Pariz

Mohl bys­te nám něco říci o Vaší fil­mo­vé posta­vě?

Victor je člo­věk, kte­rý si pev­ně sto­jí za svým pře­svěd­če­ním. Ani kvů­li svá­dě­ní nechtěl dělat ústup­ky. On je osob­nost, kte­rá mi je cel­kem cizí, ale se kte­rou jsem se rád setkal.

Co Vás při­ved­lo k tomu­to pro­jek­tu?

Zejména jsem byl okouz­len entusi­as­mem a tou­hou Sophie Lellouche. Byl jsem dojat pří­bě­hem, kte­rý chtě­la vyprá­vět, a spo­je­ním mezi roman­tic­kou kome­dií a duchem Woodyho Allena. Je to vysta­vě­no s vel­kou jem­nos­tí a tře­šin­kou na dor­tu, resp. na natá­če­ní bylo setká­ní s Woody Allenem.

Postavy ve fil­mu pří­liš neko­re­spon­du­jí se žánrem roman­tic­ké kome­die. Jsou více zku­še­né, pro­myš­le­né, méně nevin­né. K dis­po­zi­ci je také spous­ta iro­nie…

Základem kome­die je pře­kva­pit. To, co se děje ve fil­mu, neče­ká­me. Oni se navzá­jem neo­kouz­lí kon­venč­ní­mi způ­so­by. Při kon­tak­tu s dru­hým se tepr­ve postup­ně odkrý­va­jí.

Díky čemu se Alice a Victor sblí­ží?

Navzdory jejich zjev­ným roz­dí­lům mají Alice a Victor jed­no spo­leč­né: svo­ji inte­gri­tu. Oni se navzá­jem potře­bu­jí, aniž by to tuši­li, a toto setká­ní je jako když se pro­tnou dvě samo­stat­né ces­ty.

Jak se Vám pra­co­va­lo v páru s Alicí Taglioni?

Hezká kom­pli­ci­ta. Během natá­če­ní máte mož­nost obje­vo­vat lidi tako­vé, jací jsou. Já obje­vil její kouz­lo a ener­gič­nost. Byl jsem šťast­ný, že jsem mohl poznat tak krás­nou oso­bu.

Duch Woodyho Allena je ve fil­mu hod­ně pří­to­men. Je jakým­si duchov­ním prů­vod­cem Alice, zatím­co Vaše posta­va ho nezná…

Postava Alice čas­to nachá­zí odpo­vě­di v citá­tech Woodyho Allena, zatím­co Victor ten­to „svět“ nezná. V dané chví­li je nut­né, aby Alice pře­kro­či­la tuto podiv­nou filo­zo­fii, a moje posta­va jí pomů­že vystou­pit z této vir­tu­ál­ní rea­li­ty, za což mu ona bude vděč­ná. Victor se jí ptá, jest­li chce zůstat ve svě­tě Woodyho Allena, stej­ně jako v Purpurové růži z Káhiry, ode­jít z obra­zov­ky a žít sku­teč­ný život.

Sophie Lellouche napsa­la a reží­ro­va­la ten­to film. Co si o ní mys­lí­te?

Sophie je nad­še­ná a pře­svěd­či­vá. Bylo mi potě­še­ním být sou­čás­tí její­ho prv­ní­ho fil­mo­vé­ho dob­ro­druž­ství. Ona je ote­vře­ná změ­nám, návrhům, od těch nej­jed­no­duš­ších po ty nej­slo­ži­těj­ší. Chtěli jsme něco nabíd­nout, pomo­ci, ale dáva­li jsme pozor, abychom neztra­ti­li tu sil­nou ener­gii a křeh­kost prv­ní­ho fil­mu.


  • Tiché místo - DOMOV4. května 2018 Tiché místo - DOMOV Důvody, díky kterým byli Abbottovi schopni přežít nebezpečí, které rychle zdevastovalo většinu zeměkoule, jsou celkem rychle zřejmé: jejich láska jednoho k druhému, jejich schopnost zůstat […] Posted in Speciály
  • Ashley Bellová26. března 2019 Ashley Bellová Ono druhé březnové úterý, které přineslo to strašné odhalení a nečekanou hrozbu blízké smrti, by se pro některé lidi stalo začátkem jejich konce. Ale Bibi Blairová, které bylo nyní […] Posted in Recenze knih
  • Zrození planety opic [100%]26. srpna 2011 Zrození planety opic [100%] Tohle je film, od kterého snad opravdu nikdo nic nečekal - maximálně se v kontextu s ním zmohl jen na nějaký ten facepalm či přistprostší komentář. Alespoň jako já. O to větší překvapení […] Posted in Filmové recenze
  • Ottaviani, Myrick: Hawking – 40 %31. ledna 2021 Ottaviani, Myrick: Hawking – 40 % Singularita, entropie, nulová geodetika nebo antivesmír. Pokud netušíte, co tyto pojmy z fyziky znamenají, komiks Hawking vám s nimi bohužel moc nepomůže. Pokud už jste ale četli nějakou […] Posted in Komiks
  • Vsaďte na ty správné služby28. března 2020 Vsaďte na ty správné služby V dnešní době není rozhodně něčím složitým založit si vlastní stránky. Internet má doma k dispozici snad každý, o tom nepochybujte. Díky němu můžeme přes internet […] Posted in Pro domov
  • #2139: Návrat Krále Šumavy 3: Opona se zatahuje16. února 2021 #2139: Návrat Krále Šumavy 3: Opona se zatahuje Návrat Krále Šumavy 3: Opona se zatahujeVydala nakladatelství Labyrint a Euromedia v brožované vazbě v roce 2020. Vydání má 264 stran a prodává se v plné ceně za 399 […] Posted in Recenze komiksů
  • Doktor Proktor a velká loupež zlata - audiokniha6. listopadu 2017 Doktor Proktor a velká loupež zlata - audiokniha Příběh začíná v Oslu, hlavním městě Norska, kde se banda zlodějů rozhodne, že ukradne velký norský poklad. Je to sice jen jedna cihla zlata, ale bez ní je Norsko chudé, jako by nic nemělo. […] Posted in Recenze knih
  • #2019: Star Wars - Vader sestřelen / Věznice povstalců29. července 2019 #2019: Star Wars - Vader sestřelen / Věznice povstalců Star Wars - Vader sestřelen / Věznice povstalců (Star Wars: Darth Maul a Star Wars: Darth Maul - Son of Dathomir)Vydalo nakladatelství Egmont v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo […] Posted in Recenze komiksů
  • Trailer na Chicagský tribunál14. září 2020 Trailer na Chicagský tribunál Trailer na Chicagský tribunál Posted in Krátké filmové aktuality
  • Aaron Eckhart a Terrence Howard si zahrají hlavní role v...7. července 2020 Aaron Eckhart a Terrence Howard si zahrají hlavní role v... Aaron Eckhart a Terrence Howard si zahrají hlavní role v thrilleru Afterward. Děj filmu bude inspirovaný skutečným příběh a Aaron si ve filmu zahraje otce bojujícího se smrtí jeho dcery a […] Posted in Krátké filmové aktuality

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,15677 s | počet dotazů: 210 | paměť: 51770 KB. | 17.05.2021 - 06:56:37
X