Rozhovor s Nelly Řehořovou

Rehorova

Jak se ti spo­lu­pra­co­va­lo s reži­sé­rem Jiřím Chlumským a s dospě­lý­mi her­ci? Naučila ses něco, co tře­ba vyu­ži­ješ při dal­ším fil­mo­vá­ní?
Na tohle natá­če­ní vzpo­mí­nám moc ráda, pro­to­že to bylo oprav­du hod­ně zábav­né, při­rov­na­la bych to tře­ba k vodác­ké­mu tábo­ru. Celé léto u vody a na vodě, co víc si přát. Myslím ale, že to pan reži­sér s námi dět­mi měl koli­krát dost těž­ké a musel mít vel­kou trpě­li­vost, pro­to­že udr­žet na pla­ce tolik dětí, aby se sou­stře­di­ly a děla­ly to, co mají, neby­lo jed­no­du­ché. Poprvé jsem zaži­la noč­ní natá­če­ní, na to čas­to vzpo­mí­nám, pro­to­že neby­lo zrov­na ide­ál­ně tep­lo. Točilo se v lese, na sobě jsme muse­li mít pro­mo­če­né věci, tak­že nejen­že kolem 3 hodi­ny ran­ní už jsme všich­ni usí­na­li a pada­li úna­vou, ale ješ­tě nám byla šíle­ná zima, tak­že jsem se nau­či­la při natá­če­ní trpě­li­vos­ti, kte­rá je u natá­če­ní všech fil­mů pro her­ce důle­ži­tá. Naštěstí všich­ni dospě­lá­ci táto­vé nám straš­ně moc ve všem pomá­ha­li, jsou to oprav­do­ví pro­fe­si­o­ná­lo­vé a kama­rá­di. V roli tatín­ků se obje­ví Jiří Langmajer, Pavel Liška a Hynek Čermák. Ale i ostat­ní, pros­tě celý štáb byl taky fajn a my si uží­va­li spous­tu legra­ce.

Jaká je tvo­je oblí­be­ná rodin­ná kome­die?
Tady nemu­sím dlou­ho pře­mýš­let, z čes­kých to je S tebou mě baví svět. V něčem si Špunti budou podob­né, tře­ba v tom, že si tatín­ko­vé vez­mou na sta­rost své děti. Tady jen s tím roz­dí­lem, že je to v létě a sjíž­dí se voda.

Co nej­ra­dě­ji děláš v létě? Jezdíš na kole, na vodu, na hory nebo k moři?
To je přes­ně to, co mám v létě ráda. Všechno tohle najed­nou, ale jest­li mám říct jen jed­no, co mám nej­ra­dě­ji, tak asi prá­vě tu vodu. Od malin­ka s rodi­či totiž na vodu jez­dím. Jen teď posled­ní dobou na někte­rých řekách je doce­la ruš­no a plno lidí a to se ztrá­cí ta pra­vá vodác­ká atmo­sfé­ra. Na kole také čas­to jez­dím a hory a moře mám taky moc ráda, i když hory asi víc v zimě a v létě moře.

Jak si rozu­mě­la vaše dět­ská par­ta? Scházíte se spo­lu ješ­tě po natá­če­ní?
My jsme byli oprav­du správ­ná par­ta a moc jsme si rozu­mě­li a natá­če­ní cel­ko­vě uží­va­li. O pauzách jsme toči­li různá videa, sel­fie, dokon­ce dvě videa mám na Youtube na svém kaná­le. Lidi mi říka­jí, že je z toho vidět, jak moc jsme si to uží­va­li a že si to tam dospě­lá­ci s námi asi muse­li užít. Jen ško­da, že už jsme nemě­li po natá­če­ní čas se vidět. Každý byd­lí­me jin­de, máme své akti­vi­ty, moc času není, tak si s někým aspoň píšu a těším se, že se všich­ni uvi­dí­me na pre­mi­é­ře v dub­nu.


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Strašidla - Ze zákulisí natáčení18. srpna 2016 Strašidla - Ze zákulisí natáčení V roli hejkala Huga uvidíme Bronislava Kotiše  a jak přiznává, role to byla příjemná: „Na Hugově postavě mne bavilo, že mohla mít bříško, nemusela se namáčet ve vodě ani běhat a létat […]
  • Strašidla - Několik zajímavostí souhrnně18. srpna 2016 Strašidla - Několik zajímavostí souhrnně Kolik lokací se vystřídalo? Film byl natáčen celkem v 9 lokacích: Zámek Líšno Zámek Liteň Základní škola Františka Josefa Řezáče – Liteň Veterina "U MED.Věda" – Řevnice Prádelna […]
  • Strašidla – Recenze – 30%19. srpna 2016 Strašidla – Recenze – 30% Nebýt Nejkrásnější hádanky, tak je rodinná pohádková komedie s názvem Strašidla rozhodně nejlepším počinem ve filmografii Zdeňka Trošky za posledních patnáct let. Což není nijak zvlášť […]
  • Špunti na vodě - PROFILY HERCŮ13. dubna 2017 Špunti na vodě - PROFILY HERCŮ Jiří Langmajer Divadelní, filmový a televizní herec, rodák z Plzně. Do povědomí diváků poprvé výrazněji vstoupil už během studií na hudebně-dramatickém oboru na Pražské konzervatoři coby […]
  • Strašidla - O příběhu18. srpna 2016 Strašidla - O příběhu Jeden z divácky nejúspěšnější českých režisérů, Zdeněk Troška přichází s novou rodinnou komedií Strašidla, v níž se spojují dva nejoblíbenější žánry tohoto tvůrce – komedie a pohádka. […]
  • Babovřesky 213. září 2019 Babovřesky 2 POKRAČOVÁNÍ ÚSPĚŠNÉ KOMEDIE REŽISÉRA ZDEŇKA TROŠKY BABOVŘESKY - Námět Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvným obrázkem ze života v současné vesnici, která s nadhledem a komediální […]
  • Na střeše - Herci a jejich role7. února 2019 Na střeše - Herci a jejich role Kde se vzala jména postav? Jména některých postav mají docela zajímavou historii. Pan Rypar se například jmenuje podle hudebního skladatele Reného Rypara, který složil hudbu k oběma […]
  • Rozhovor s Filipem Antoniem13. dubna 2017 Rozhovor s Filipem Antoniem Jak se ti spolupracovalo s Jiřím Chlumským? Už jste se někdy pracovně potkali? S panem režisérem Jiřím Chlumským se mi pracovalo skvěle. Vždy věděl, co chtěl a šetřil naším i jeho časem. […]
  • Rozhovor s producentem Petrem Kellerem o filmu Aldabra: Byl jednou jeden ostrov20. listopadu 2015 Rozhovor s producentem Petrem Kellerem o filmu Aldabra: Byl jednou jeden ostrov Dne 3.11.2015 proběhl rozhovor s producentem Petrem Kellerem o filmu Aldabra. K.CZ: Jaký byl původní námět filmu? P.K: V roce 2005 jsem byl na Seychelách a hrozně se mi tam líbilo. A […]
  • Pavel Horváth: Zpívám rád a je to na mně doufám znát2. února 2016 Pavel Horváth: Zpívám rád a je to na mně doufám znát Proč jste se rozhodl přijmout nabídku na poměrně velkou roli ve filmu Decibely lásky? Já jsem si při prvních kontaktech myslel, že si ze mě dělají srandu. Až když mi zavolal režisér a […]
Další naše články...