Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Rozhovor s Nelly Řehořovou

Rozhovor s Nelly Řehořovou

Rehorova

Jak se ti spo­lu­pra­co­va­lo s reži­sé­rem Jiřím Chlumským a s dospě­lý­mi her­ci? Naučila ses něco, co tře­ba vyu­ži­ješ při dal­ším fil­mo­vá­ní?
Na tohle natá­če­ní vzpo­mí­nám moc ráda, pro­to­že to bylo oprav­du hod­ně zábav­né, při­rov­na­la bych to tře­ba k vodác­ké­mu tábo­ru. Celé léto u vody a na vodě, co víc si přát. Myslím ale, že to pan reži­sér s námi dět­mi měl koli­krát dost těž­ké a musel mít vel­kou trpě­li­vost, pro­to­že udr­žet na pla­ce tolik dětí, aby se sou­stře­di­ly a děla­ly to, co mají, neby­lo jed­no­du­ché. Poprvé jsem zaži­la noč­ní natá­če­ní, na to čas­to vzpo­mí­nám, pro­to­že neby­lo zrov­na ide­ál­ně tep­lo. Točilo se v lese, na sobě jsme muse­li mít pro­mo­če­né věci, tak­že nejen­že kolem 3 hodi­ny ran­ní už jsme všich­ni usí­na­li a pada­li úna­vou, ale ješ­tě nám byla šíle­ná zima, tak­že jsem se nau­či­la při natá­če­ní trpě­li­vos­ti, kte­rá je u natá­če­ní všech fil­mů pro her­ce důle­ži­tá. Naštěstí všich­ni dospě­lá­ci táto­vé nám straš­ně moc ve všem pomá­ha­li, jsou to oprav­do­ví pro­fe­si­o­ná­lo­vé a kama­rá­di. V roli tatín­ků se obje­ví Jiří Langmajer, Pavel Liška a Hynek Čermák. Ale i ostat­ní, pros­tě celý štáb byl taky fajn a my si uží­va­li spous­tu legra­ce.

Jaká je tvo­je oblí­be­ná rodin­ná kome­die?
Tady nemu­sím dlou­ho pře­mýš­let, z čes­kých to je S tebou mě baví svět. V něčem si Špunti budou podob­né, tře­ba v tom, že si tatín­ko­vé vez­mou na sta­rost své děti. Tady jen s tím roz­dí­lem, že je to v létě a sjíž­dí se voda.

Co nej­ra­dě­ji děláš v létě? Jezdíš na kole, na vodu, na hory nebo k moři?
To je přes­ně to, co mám v létě ráda. Všechno tohle najed­nou, ale jest­li mám říct jen jed­no, co mám nej­ra­dě­ji, tak asi prá­vě tu vodu. Od malin­ka s rodi­či totiž na vodu jez­dím. Jen teď posled­ní dobou na někte­rých řekách je doce­la ruš­no a plno lidí a to se ztrá­cí ta pra­vá vodác­ká atmo­sfé­ra. Na kole také čas­to jez­dím a hory a moře mám taky moc ráda, i když hory asi víc v zimě a v létě moře.

Jak si rozu­mě­la vaše dět­ská par­ta? Scházíte se spo­lu ješ­tě po natá­če­ní?
My jsme byli oprav­du správ­ná par­ta a moc jsme si rozu­mě­li a natá­če­ní cel­ko­vě uží­va­li. O pauzách jsme toči­li různá videa, sel­fie, dokon­ce dvě videa mám na Youtube na svém kaná­le. Lidi mi říka­jí, že je z toho vidět, jak moc jsme si to uží­va­li a že si to tam dospě­lá­ci s námi asi muse­li užít. Jen ško­da, že už jsme nemě­li po natá­če­ní čas se vidět. Každý byd­lí­me jin­de, máme své akti­vi­ty, moc času není, tak si s někým aspoň píšu a těším se, že se všich­ni uvi­dí­me na pre­mi­é­ře v dub­nu.


  • Babovřesky 213. září 2019 Babovřesky 2 POKRAČOVÁNÍ ÚSPĚŠNÉ KOMEDIE REŽISÉRA ZDEŇKA TROŠKY BABOVŘESKY - Námět Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvným obrázkem ze života v současné vesnici, která s nadhledem a komediální […] Posted in Speciály
  • Špunti na vodě - PROFILY HERCŮ13. dubna 2017 Špunti na vodě - PROFILY HERCŮ Jiří Langmajer Divadelní, filmový a televizní herec, rodák z Plzně. Do povědomí diváků poprvé výrazněji vstoupil už během studií na hudebně-dramatickém oboru na Pražské konzervatoři coby […] Posted in Profily osob
  • Strašidla – Recenze – 30%19. srpna 2016 Strašidla – Recenze – 30% Nebýt Nejkrásnější hádanky, tak je rodinná pohádková komedie s názvem Strašidla rozhodně nejlepším počinem ve filmografii Zdeňka Trošky za posledních patnáct let. Což není nijak zvlášť […] Posted in Filmové recenze
  • Strašidla - Několik zajímavostí souhrnně18. srpna 2016 Strašidla - Několik zajímavostí souhrnně Kolik lokací se vystřídalo? Film byl natáčen celkem v 9 lokacích: Zámek Líšno Zámek Liteň Základní škola Františka Josefa Řezáče – Liteň Veterina "U MED.Věda" – Řevnice Prádelna […] Posted in Zajímavosti
  • Strašidla - Ze zákulisí natáčení18. srpna 2016 Strašidla - Ze zákulisí natáčení V roli hejkala Huga uvidíme Bronislava Kotiše  a jak přiznává, role to byla příjemná: „Na Hugově postavě mne bavilo, že mohla mít bříško, nemusela se namáčet ve vodě ani běhat a létat […] Posted in Speciály
  • Strašidla - O příběhu18. srpna 2016 Strašidla - O příběhu Jeden z divácky nejúspěšnější českých režisérů, Zdeněk Troška přichází s novou rodinnou komedií Strašidla, v níž se spojují dva nejoblíbenější žánry tohoto tvůrce – komedie a pohádka. […] Posted in Speciály
  • A post from Tom Bejvl21. května 2021 A post from Tom Bejvl Posted in Krátké filmové aktuality
  • #DP96: Crowded, Vol. 1: Soft-Apocalypse14. září 2020 #DP96: Crowded, Vol. 1: Soft-Apocalypse  Autorem recenze je Daniel Palička.Scénář: Christopher Sebela Kresba: Ro Stein V rámci letošních Eisnerů jsem se setkal s různými komiksy. S většinou z nich jsem byl […] Posted in Recenze komiksů
  • Halle Berry odstoupila od projektu ve kterém měla ztvárnit...7. července 2020 Halle Berry odstoupila od projektu ve kterém měla ztvárnit... Halle Berry odstoupila od projektu ve kterém měla ztvárnit transexuální postavu. Poté co se v několika rozhovorech různě o své postavě vyjadřovala jako o mužské či ženské se na ní od […] Posted in Krátké filmové aktuality
  • Šmoulové: Zapomenutá vesnice30. března 2017 Šmoulové: Zapomenutá vesnice             OBSAH              V tomto novém, plně animovaném filmu o Šmoulech se Šmoulinka (Ivana Korolová) po nálezu tajuplné mapy vydává společně se svými nejlepšími kamarády Koumákem […] Posted in Speciály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,88645 s | počet dotazů: 233 | paměť: 53699 KB. | 04.12.2021 - 08:49:12