Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Rozhovor s Hynkem Čermákem

Rozhovor s Hynkem Čermákem

Cermak

    Jak se vám spo­lu­pra­co­va­lo s reži­sé­rem Jiřím Chlumským? Už jste se někdy pra­cov­ně setka­li?
Spolupráce na fil­mu byla skvě­lá, sešla se výbor­ná par­ta v čele s panem reži­sé­rem, kte­rý je neu­vě­ři­tel­ný poho­dář. Takže mi natá­če­ní při­pa­da­lo sko­ro jako let­ní dovo­le­ná. Už jsem měl pří­le­ži­tost pra­co­vat s Jiřím Chlumským na něja­ké kri­mi­nál­ce v tele­vi­zi, jinak ne.

     Jaké let­ní akti­vi­ty máte rád?
Já s dět­mi dří­ve jez­dil na vodu, když byly men­ší, vodác­tví mám rád. Teď už mi  kvů­li pra­cov­ní­mu vytí­že­ní na spor­ty nezbý­vá tolik času.

     Jaká je vaše oblí­be­ná rodin­ná kome­die?
Já vlast­ně nemám žád­nou oblí­be­nou rodin­nou komedii…napadá mě tře­ba Grinch, ten mě baví!

     Nezmáhal vás ten vel­ký houf dětí na pla­ce?
Ano, chví­le­mi už to bylo dost nároč­né, bylo tam spous­ta hlu­ku a křiku…Ale dalo se tomu vyhnout uza­vře­ním se do sebe.

     Koho bys­te rád pozval na film do kina?
Určitě Bořka a Hedviku, to jsou moje děti!


Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,76013 s | počet dotazů: 237 | paměť: 53613 KB. | 02.12.2021 - 16:34:06