Rozhovor s Filipem Antoniem

Anton

Jak se ti spo­lu­pra­co­va­lo s Jiřím Chlumským? Už jste se někdy pra­cov­ně potka­li?

S panem reži­sé­rem Jiřím Chlumským se mi pra­co­va­lo skvě­le. Vždy věděl, co chtěl a šet­řil naším i jeho časem. Doufám, že jemu se se mnou taky natá­če­ní líbi­lo. Špunti na vodě bylo moje prv­ní natá­če­ní s panem reži­sé­rem a dou­fám, že ne posled­ní. Pan reži­sér měl kolem sebe skvě­lý tým lidí. Všichni mě moc bavi­li, ale měli jsme obzvlášť skvě­lou pomoc­nou reži­sér­ku Míšu. Ta s námi v nároč­ných scé­nách lez­la dokon­ce i do vody a přes­to měla dobrou nála­du. Ve vodě vlast­ně neby­li jen “Špunti”, ale i kame­ra, všich­ni pomoc­ní­ci, reži­sér, naši fil­mo­ví táto­vé Hynek Čermák, Jiří Langmajer i Pavel Liška. Kdo má rád vodu, tak se má oprav­du na co těšit.

Jaká je tvo­je oblí­be­ná rodin­ná kome­die?

Moje oblí­be­né rodin­né kome­die jsou napří­klad s Tomášem Holým Jak vytrh­nout velry­bě sto­lič­ku, nebo Jak dostat tatín­ka do polep­šov­ny, S tebou mě baví svět, Marečku podej­te mi pero, Jáchyme, hoď ho do stro­je ane­bo Jak uto­pit dok­to­ra Mráčka. Na tyto fil­my se oprav­du rád s rodi­nou dívám. Ale nej­lep­ší rodin­né kome­die jsou u nás doma…. ha, ha, ha:)

Co nej­ra­dě­ji děláš v létě? Jezdíš na kole, na vodu, na hory nebo k moři?

Prázdniny si vždy nějak uži­ju. Ať už pra­cov­ně, nebo když mám úpl­né vol­no, mě prázd­ni­ny baví. Natáčení Špuntů bylo prázd­ni­no­vé tím, že jsme byli na vodě a i s přá­te­li. A nejen s přá­te­li, ale i naším Bertem - to je náš pej­sek. Na natá­če­ní nám ale pěk­ně v lese zdre­do­va­těl, tak jsme ho pak muse­li ostří­hat. Prostě hlav­ní je užít si zážit­ky s někým blíz­kým. Špunti byli vlast­ně tako­vé rodin­né natá­če­ní. Jinak samo­zřej­mě v létě rád pro­vo­zu­ji spor­tov­ní akti­vi­ty jako jíz­da na kole, pla­vá­ní + brus­le­ní na inli­nech, pád­lo­vá­ní, leze­ní na ská­ly, nebo i něja­ké vycház­ky. Nebo taky rád jez­dím k moři. Ale nej­rad­ši o prázd­ní­nách spím, a táta říká, že mi to jde oprav­du dob­ře.

Jak si rozu­mě­la vaše dět­ská par­ta? Scházíte se ješ­tě po natá­če­ní?

Naše dět­ská par­ta mě straš­ně bavi­la a vychá­ze­li jsme veli­ce dob­ře. Hodně jsme si ve věcech rozu­mě­li a hned od začát­ku natá­če­ní z nás byli dob­ří kama­rá­di. Zatím jsme se sešli jen s Tondou, kte­rý nám hrál brá­chu. Jeli jsme dokon­ce spo­lu do Německa, do vel­ké­ho zábav­ní­ho par­ku Europapark plné­ho až nesku­teč­ných atrak­cí, kde jsme si to fakt moc uži­li a rádi na to vzpo­mí­ná­me. Doufám, že se usku­teč­ní i něja­ké hro­mad­né setká­ní.

Radil jsi nějak své­mu bra­t­ro­vi, kte­rý ve fil­mu také hra­je?

Ano. Viktor mi hrál brá­chu a já, ale hlav­ně mam­ka jsme mu radi­li a pomá­ha­li, když si nevě­děl rady. Většinou to ale bylo tak, že věděl přes­ně, co se po něm chce. Myslím, že je sice živěj­ší než já, tak­že se hodí na spor­ty, ale má i veli­ký talent pro umě­ní, herec­tví, zpěv a kla­vír. Šíleně rád se smě­je, pořád dělá něja­ké blbi­ny a je s ním hroz­ná sran­da. Mám ho moc rád.


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • FILIP ANTONIO (Albert, hlavní hrdina filmu. Ten, která má přání k mání)6. prosince 2017 FILIP ANTONIO (Albert, hlavní hrdina filmu. Ten, která má přání k mání) Hraje od malička, do svého filmu si ho vybrala i režisérka Marie Poledňáková, které připomněl vizáží i hereckým výkonem Tomáše Holého. Svůj první film si pamatuje už jen v útržcích, od té […]
  • Jak básníci čekají na zázrak - Z HISTORIE BÁSNÍKŮ5. dubna 2016 Jak básníci čekají na zázrak - Z HISTORIE BÁSNÍKŮ Píše se rok 1982. Do „filmové matriky“ se poprvé zapisuje film o Básnících – Jak svět přichází o básníky.  Z tvůrčí dílny doktora Ladislava Pecháčka a režiséra Dušana Kleina. A na […]
  • Básníci čekají na zázrak. A český film?24. dubna 2016 Básníci čekají na zázrak. A český film? Série o „básnících“ je důkazem nemohoucnosti české „porevoluční“ kinematografie. Zatímco v osmdesátých letech se režisér Dušan Klein blýskl třemi skvělými díly, po revoluci následovala již […]
  • Přání k mání - 75 %26. prosince 2017 Přání k mání - 75 % Albert žije se svou maminkou a tatínkem v bytě, který trochu připomíná skladiště. Je to možná tím, že jeho rodiče se živí jako kouzelníci, iluzionisté. Pracují spolu dlouho a úspěšně, ale […]
  • Špunti na vodě - PROFILY HERCŮ13. dubna 2017 Špunti na vodě - PROFILY HERCŮ Jiří Langmajer Divadelní, filmový a televizní herec, rodák z Plzně. Do povědomí diváků poprvé výrazněji vstoupil už během studií na hudebně-dramatickém oboru na Pražské konzervatoři coby […]
  • Jak básníci čekají na zázrak - BUDE TO JEŠTĚ NĚKOHO BAVIT?6. dubna 2016 Jak básníci čekají na zázrak - BUDE TO JEŠTĚ NĚKOHO BAVIT? Tuto otázku jsem slýchal, když jsme připravovali pátý díl. Tehdy byla pauza mezi čtyřkou a pětkou deset let.  Lidé z marketingu, od distributora, byli skeptičtí, ale já říkal pořád dokola: […]
  • Přání k mání - JAK VZNIKAL FILM A JEHO KOUZELNÝ SVĚT6. prosince 2017 Přání k mání - JAK VZNIKAL FILM A JEHO KOUZELNÝ SVĚT „A hlavně je film o tom, čeho jsme schopni dosáhnout, když uvěříme sami sobě.“ VÍT KARAS, režisér Dne 2. 10. 2017 to byly přesně čtyři roky, kdy Vítu Karasovi přinesl producent Jan Maxa […]
  • Jak básníci čekají na zázrak - NA ZÁVĚR6. dubna 2016 Jak básníci čekají na zázrak - NA ZÁVĚR Přípravy a samotné natáčení Básníků číslo 6 provázela zvláštní atmosféra. Nikdo z herců ani na okamžik nezaváhal  a přijal „pozvání“ na malý „básnický zázrak“ s povděkem. Nejlépe to […]
  • Jak básníci čekají na zázrak - LÁSKY ŠTĚPÁNA ŠAFRÁNKA5. dubna 2016 Jak básníci čekají na zázrak - LÁSKY ŠTĚPÁNA ŠAFRÁNKA V každém pokračování se Štěpán Šafránek zamiloval do jiné dívky, každé z nich psal verše a každá z nich dostala  poetické jméno – Borůvka, Jeskyňka, Píšťalka, Superpopelka, Veverka… Teprve […]
  • Přání k mání - PÁR ZAJÍMAVOSTÍ A ČÍSEL6. prosince 2017 Přání k mání - PÁR ZAJÍMAVOSTÍ A ČÍSEL Natáčení filmu Přání k mání trvalo 4 měsíce. O měsíc déle oproti plánu. Prodleva byla způsobena především sněhem a chřipkou, která postihla dětské herce. Ve filmu bylo použito 236 […]