Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Články > Rozhovor s Bolkem Polívkou (Šerif) - k filmu Auta - Cars

Rozhovor s Bolkem Polívkou (Šerif) - k filmu Auta - Cars

Už někdy pro­mlou­va­la vaším hla­sem něja­ká kres­le­ná figur­ka?

Právě nedáv­no jsem ve zlín­ském stu­diu namlu­vil film Krysáci – tam dabu­ju tři kry­sy, kte­ré žijí na sme­tiš­ti u Vizovic. A to je vlast­ně  moje jedi­né  dabin­go­vá zku­še­nost.

Když tedy porov­ná­te tyto dvě zku­še­nos­ti – co je těž­ší – namlou­vat kry­su, nebo šerifské auto?

Neznám toho her­ce, kte­rý šeri­fa v  ori­gi­ná­le mlu­vil, ale jít v jeho sto­pách bylo pří­jem­ný. Jinak jsem zjis­til, že koli­krát jsou post­syn­chro­ny vlast­ní posta­vy těž­ší – tedy tre­fit se sám sobě do pusy – než tre­fit se do auta.Tím, že je to sty­li­zo­va­né, je to vol­něj­ší.

Vašemu pro­střed­ní­mu syno­vi Jeníčkovi jsou dva roky – tedy věk na ani­mo­va­né fil­my… Má je rád?

No a jak! Jeho miláč­kem je Nemo a taky Krteček. Už se těším, jak bude kou­kat, až  auťák pro­mlu­ví tato­vým hlasem.To bude pro něj pří­jem­né pře­kva­pe­ní. Navíc jsem šerif, a kdo je víc?

A jaký jste divák ani­mo­va­ných fil­mů vy?

Já mám rád disneyov­ky.  Třeba tako­vé, jako Kniha džun­glí. A samo­zřej­mě ta naše čes­ká kla­si­ka, to jsou nád­her­né věci. Po pátým dítě­ti to tepr­ve člo­věk umí oce­nit! Už jsem – mohu pro­hlá­sit – sko­ro zna­lec růz­ných ani­mo­va­ných pohá­dek a  večer­níč­ků. To bych snad mohl napsat i něja­kou diplom­ku na toto téma.  

Proč si mys­lí­te, že jste dostal prá­vě roli šerifské­ho vozu?

No to já nevím, původ­ně jsem totiž měl být ten hip­pie­sov­ský volkswagen ze 60. let, co pak dostal Jirka Macháček.

Pro jaká auta máte sla­bost ve sku­teč­nos­ti?   

Měl jsem štěs­tí, že jsem si vždyc­ky vybral dob­ré auto. Potřebuju hlav­ně – poho­dl­ný a při­mě­ře­ně rych­lý auťák. A na far­mě máme i trak­tor. Čas od času si na něm zajez­dím. Musím, kvů­li klu­ko­vi. Jet s tatou na trak­to­ře, to je něco!

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,48732 s | počet dotazů: 237 | paměť: 53077 KB. | 28.11.2021 - 06:10:03