Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Rozhovor s Annou Polívkovou

Rozhovor s Annou Polívkovou

Polivk

Co vás pře­svěd­či­lo k účin­ko­vá­ní ve fil­mu Špunti na vodě?
Ten scé­nář byl hroz­ně hez­ký a samo­zřej­mě také zají­ma­vá par­ta kole­gů a poho­do­vý pan reži­sér Chlumský, kte­rý umí hod­ně vtip­ně vyprá­vět růz­né his­tor­ky. On jed­ná s her­ci hod­ně takt­ně, tak­že je na pla­ce skvě­lá atmo­sfé­ra. Já si navíc moh­la i vyzkou­šet jaké to je být mat­kou čtyř dětí J. Ta děc­ka skvě­le hrá­la, úpl­ně při­ro­ze­ně, postup­ně se z nich sta­la tako­vá orga­nic­ká par­tič­ka.

     Nechává pan reži­sér her­ce na pla­ce impro­vi­zo­vat?
Pan reži­sér věděl přes­ně, co ve fil­mu chce, ale občas her­ci začnou dělat něco jiné­ho, tak­že se to vždyc­ky musí nějak sklou­bit.

     Jak se vám hrá­lo s Hynkem Čermákem ali­as vaším fil­mo­vým man­že­lem, kte­rý je obvykle obsa­zo­ván do rolí drs­ňá­ků?
Hynek Čermák je roze­ný komik, on nemá žád­né ohra­ni­če­ní žánrů. Já tedy nemám tele­vi­zi, tak­že moc nemám pře­hled, neznám ty jeho drs­né role. On výbor­ně fun­go­val s Arnoštem Goldflamem, což byl ve fil­mu jeho tatí­nek, oni jsou tako­vé podob­né typy.


Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,44021 s | počet dotazů: 234 | paměť: 53602 KB. | 21.09.2021 - 15:32:09