Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Rozhodněte o budoucnosti seriálu Městečko South Park

Rozhodněte o budoucnosti seriálu Městečko South Park

Kyle2

Nechvalně zná­má par­tič­ka Cartman, Kyle, Kenny a Stan se již brzy obje­ví ve 22. sérii. Tentokrát ale dojde k radi­kál­ní obmě­ně a South Park už nikdy nebu­de jako dřív – a odne­se to jed­na z postav. Na koho jiné­ho měl čer­ný Petr pad­nout než na jed­nu z hlav­ních postav - Kylea. Nemusíte se děsit, žád­né smr­tel­né nebez­pe­čí mu nehro­zí ani se nebu­de stě­ho­vat někam dale­ko. Změna při­chá­zí v podo­bě hla­su, kte­rý oblí­be­né­mu zrz­ko­vi pro­půj­čo­val dabér Pavel Šrom již od prv­ní série. Českého Kyla jsme měli mož­nost popr­vé sly­šet před více než 20 lety! Za tu dobu odve­dl Pavel Šrom vyni­ka­jí­cí prá­ci a jako by se řídil hes­lem – v nej­lep­ším je dob­ré pře­stat.

Nyní je tře­ba najít pro Kyla náhrad­ní­ka. A kdo jiný by měl o výsled­ku roz­hod­nout než odbor­ní­ci na slo­vo vza­tí – divá­ci. Prima Comedy Central se pro­to roz­hod­la na svém face­boo­ku uspo­řá­dat anke­tu a budou to prá­vě fanouš­ci South Parku, kte­ří vybe­rou pro Kyla nej­vhod­něj­ší hlas. Anketa star­tu­je již v nedě­li 11. lis­to­pa­du a trvat bude až do 13. lis­to­pa­du.

Rozhodněte o tom, jak budou znít nové epi­zo­dy Městečka South Park, a hla­suj­te v anke­tě. Nového Kyla usly­ší­te již během úno­ra ve 22. sérii na Prima Comedy Central.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,13320 s | počet dotazů: 217 | paměť: 46655 KB. | 27.02.2021 - 07:33:21