Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Rozchod! - recenze

Rozchod! - recenze

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V brz­ké době se má do kin vří­tit roman­tic­ká kome­die ROZCHOD! od reži­sé­ra Peytona Reeda. Ten nám v minu­los­ti před­sta­vil nad­prů­měr­ně dob­ré kome­die Kašlu na lás­ku a Bravo, girls! Jak se ale říká „Není všech­no zla­to, co se třpy­tí“…

Na tuto kome­dii jsem se těšil, ale po skon­če­ní fil­mu jsem byl dosti zkla­ma­ný. Upřímně jsem čekal od této kom­bi­na­ce mno­hem více. Jennifer Anistonová a Vince Vaughn měli zna­me­nat krá­lov­sky zábav­nou podí­va­nou. Už jenom kvů­li jejich minu­lým sním­kům, např. Riskni to s Polly nebo Nesvatbovi, kte­ré se mi zdá­ly oprav­du zábav­né a nad­prů­měr­né. Podobný fakt jsem čekal i zde. To se ale z nepo­cho­pi­tel­ných důvo­dů nepo­da­ři­lo. Jejich herec­ké výko­ny moh­ly být mno­hem lep­ší.

Příběh také není nijak bra­vur­ní. Mezi Brooke a Garym vypuk­ne hád­ka a ta skon­čí až nená­vist­ným cho­vá­ním mezi obě­ma part­ne­ry. Rozhodnou se svo­je part­ner­ství ukon­čit a začít žít svůj vlast­ní život. V tom jim ale zame­zu­je jejich spo­leč­ný byt, kte­ré­ho se nechce vzdát ani jeden. Film není vyslo­ve­ně špat­ný. Některé pasá­že jsou i vtip­né. Potíž je v tom, že jich bylo na můj vkus málo. To je oprav­du ško­da, pro­to­že kdy­by byl celý film zábav­ný jako někte­ré již zmi­ňo­va­né scé­ny, tak by se urči­tě dočkal mého klad­něj­ší­ho při­je­tí. Také jsem měl pocit, že kdy­bych viděl sní­mek doma na DVD, byl by poži­tek z fil­mu úpl­ně stej­ný. Možná k tomu při­spě­lo i tech­nic­ké zpra­co­vá­ní, kte­ré odpo­ví­dá žánro­vé­mu zařa­ze­ní. To je ale „han­di­cap“ sko­ro všech roman­tic­kých kome­dií.

Stále se ale jed­ná o prů­měr­nou podí­va­nou, kte­rá vás poba­ví na začát­ku škol­ní­ho roku. Snímek má v ČR pre­mi­é­ru 31. srp­na. A můj ortel? Opravdu jsem čekal od toho­to sním­ku kra­pek více své­ráz­né­ho humo­ru hlav­ních pro­ta­go­nis­tů. Přesto všech­no se však jed­ná o odde­cho­vou kome­dii, u kte­ré se solid­ně poba­ví­te a bude­te odchá­zet z kina vcel­ku spo­ko­je­ni.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,70266 s | počet dotazů: 264 | paměť: 59842 KB. | 17.08.2022 - 21:42:08