Kritiky.cz > Fotbal > Royston Drenthe se dal místo fotbalu na hudební dráhu

Royston Drenthe se dal místo fotbalu na hudební dráhu

3uixm3eai1fk wd640

Fotbalem se nedá živit done­ko­neč­na a někte­ří fot­ba­lis­té se již v prů­bě­hu kari­é­ry sna­ží najít jinou ces­tu, jak si po skon­če­ní nej­lep­ší­ho obdo­bí vydě­lat. Někteří hrá­či však kon­čí poměr­ně brzy a Royston Drenthe před­sta­vu­je poměr­ně vel­kou výjim­ku, když kari­é­ru ukon­čil ješ­tě před tři­cít­kou a dal se na hudeb­ní dráhu.

Úspěšně nastartovaná kariéra se zadrhla

Drenthe načal vel­kou fot­ba­lo­vou kari­é­ru ve Feyenoordu Rotterdam, ale veli­ce brzy se pře­su­nul do slav­né­ho Realu Madrid. Ani ve špa­něl­ském cel­ku nehrál dru­hé hous­le a v úvod­ní sezó­ně ode­hrál 25 zápa­sů, v nichž nastří­lel tři bran­ky. Další sezó­nu také Drenthe nastu­po­val a cel­kem si zahrál 26 zápa­sů, avšak ten­to­krát žád­nou bran­ku nevstře­lil. O sezó­nu poz­dě­ji již Nizozemec ode­hrál pou­ze deset utká­ní a příští roč­ník strá­vil na hos­to­vá­ní ve špa­něl­ském cel­ku Hércules CF. V dre­su Realu Madrid se již neob­je­vil a pře­su­nul se do Anglie, kde nastu­po­val v bar­vách Evertonu. Po angaž­má v liver­pool­ském klu­bu násle­do­va­la rus­ká ana­bá­ze v Alaniji Vladikavkaz, kde však Drenthe sti­hl pou­ze šest utká­ní, ale zato nasá­zel tři bran­ky. Do dal­ší­ho roč­ní­ku již vybě­hl v dre­su Readingu, ale ani tam se dlou­ho nezdr­žel a pře­su­nul se do Sheffieldu Wednesday. Ročník 2014/2015 strá­vil v turec­kém Erciyessporu, aby se o rok poz­dě­ji vydal do Spojených arab­ských emi­rá­tů do klu­bu Bani Yas Club. Následně měl pokra­čo­vat v Kataru, avšak angaž­má mu nevy­šlo. Drenthe při­tom během kari­é­ry nastou­pil v jed­nom utká­ní i v dre­su nizo­zem­ské­ho národ­ní­ho týmu.

Z Drentheho se stal Roya2Faces

Po skon­če­ní angaž­má ve Spojených arab­ských emi­rá­tech se Drenthe nedo­čkal žád­né­ho zají­ma­vé­ho angaž­má, ale ve sku­teč­nos­ti se ani pří­liš o zís­ká­ní nové­ho fot­ba­lo­vé­ho angaž­má nesna­žil. Nizozemec se roz­ho­dl pře­su­nout na hudeb­ní pole, kde sta­čil vydat debu­to­vý sin­gl nazva­ný Paranoia. Do svě­ta sin­gl vydal pod umě­lec­kým pseu­do­ny­mem Roya2Faces. Jedná se o jeho prv­ní samo­stat­ný hudeb­ní pro­jekt, avšak před­tím se již obje­vil v pís­ních jiných inter­pre­tů. Ostatně spo­leč­ně s Ryanem Babelem již v roce 2009 vystou­pi­li v nizo­zem­ské radi­o­vé show. V roz­ho­vo­ru pro nizo­zem­ská média ozná­mil, že se již ve zbyt­ku živo­ta chce věno­vat pou­ze hud­bě a nevrá­til by se ani do mateř­ské­ho fot­ba­lo­vé­ho cel­ku. Uvidíme, zda se býva­lý kva­lit­ní fot­ba­lis­ta doká­že pro­sa­dit i na poli hudeb­ní­ho byz­ny­su, pro­to­že to je těž­ko pře­dem odhad­nu­tel­né. K dob­ře nastar­to­va­né kari­é­ře se však Nizozemec s nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí nevrá­tí a jeho nej­vět­ším úspě­chem zůsta­ne půso­be­ní v Realu Madrid, i když ani to se zase toli­ka hrá­čům nepoštěs­tí.

  • Games with Gold - WWE 2K1616. srpna 2016 Games with Gold - WWE 2K16 Nová hra zdarma v Games with Gold pro Xbox One. https://youtu.be/78lHuzSoBNQ Posted in Novinky ze světa her
  • Vegetariánství4. listopadu 2019 Vegetariánství Lidé si často pletou pojmy vegetarián a vegan. Jsou odlišné v tom, že vegetarián nejí pouze maso, kdežto vegan nejí žádné maso ani živočišné produkty (vejce, sýry, mléko). Samozřejmě […] Posted in Pro ženy
  • Máta, bylinka věčného mládí11. září 2019 Máta, bylinka věčného mládí Máta v létě chladí, osvěžuje a v zimě naopak tělu doplňuje potřebnou dávku energie. Pokrmům dodává svěží nádech a najdeme ji prakticky ve všem, co milujeme. Ať už je to Mojito nebo čaj, […] Posted in Zdraví
  • Transformers – víc, než se zdá18. srpna 2007 Transformers – víc, než se zdá Ano, na počátku byla opravdu hračka. Je tomu už celých čtyřiadvacet let od zrodu jednoho unikátního návrhu. Tedy robota, co se během pár okamžiků dokáže přeskládat na autíčko. Kdo mohl […] Posted in Filmové recenze
  • X-Men 2 - Tentokráte nic objevného.7. června 2019 X-Men 2 - Tentokráte nic objevného. Jsou mezi námi. Jsou všude. Nikdy nevíte, kdo všechno mezi ně může patřit. Může to být Váš strýc, Vaše podivínská tetička, Váš mladší bratr, Váš starší bratr, Vaše přítelkyně, Váš přítel […] Posted in Retro filmové recenze
  • Umění zaostřit v životě jen na to podstatné a důležité15. ledna 2020 Umění zaostřit v životě jen na to podstatné a důležité Člověk, který žije jen pro sebe, žije pro nejhoršího známého smrtelníka. (Joaquin Miller) Můj fotoaparát má automatické zaostřování. Zaměřím jej na něco a on se zaostří sám. Nepře se se […] Posted in Ze života
  • Gone Home1. října 2017 Gone Home Zdarma pro Xbox Live Gold (Xbox One) - Dostupné: 01/10 - 31/10 https://youtu.be/bF6qDKrIqD4 Posted in Novinky ze světa her
  • Piraňa 3D10. července 2012 Piraňa 3D A je tu nová recenze na film Piraňa 3D (Piranha 3D). Jde o remake stejnojmenného hororu z roku 1978. Režisér filmu Hory Mají Oči se vrací s dalším hitem plným gore, koziček♥, gore, […] Posted in Filmové premiéry
  • Lada Josef: Tradiční česká zima - 100 %7. prosince 2016 Lada Josef: Tradiční česká zima - 100 % Snad žádné jiné období roku není tak prosyceno tradicemi a svátky, jako období adventu. O adventních nedělích zapalujeme svíčku, 4. prosince trháme barborky, 5. prosince otevíráme dveře […] Posted in Recenze knih
  • blackdot1. února 2004 TRUMAN SHOW Už jste měli někdy pocit, že třebaže jste sami, někdo Vás pozoruje? Nemyslím teď nějakého jiného smrtelníka, ale vyšší, všudypřítomná bytost, jejíž sebemenší vrtoch může změnit tvář světa […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com