Kritiky.cz > Fotbal > Royston Drenthe se dal místo fotbalu na hudební dráhu

Royston Drenthe se dal místo fotbalu na hudební dráhu

3uixm3eai1fk wd640

Fotbalem se nedá živit done­ko­neč­na a někte­ří fot­ba­lis­té se již v prů­bě­hu kari­é­ry sna­ží najít jinou ces­tu, jak si po skon­če­ní nej­lep­ší­ho obdo­bí vydě­lat. Někteří hrá­či však kon­čí poměr­ně brzy a Royston Drenthe před­sta­vu­je poměr­ně vel­kou výjim­ku, když kari­é­ru ukon­čil ješ­tě před tři­cít­kou a dal se na hudeb­ní dráhu.

Úspěšně nastartovaná kariéra se zadrhla

Drenthe načal vel­kou fot­ba­lo­vou kari­é­ru ve Feyenoordu Rotterdam, ale veli­ce brzy se pře­su­nul do slav­né­ho Realu Madrid. Ani ve špa­něl­ském cel­ku nehrál dru­hé hous­le a v úvod­ní sezó­ně ode­hrál 25 zápa­sů, v nichž nastří­lel tři bran­ky. Další sezó­nu také Drenthe nastu­po­val a cel­kem si zahrál 26 zápa­sů, avšak ten­to­krát žád­nou bran­ku nevstře­lil. O sezó­nu poz­dě­ji již Nizozemec ode­hrál pou­ze deset utká­ní a příští roč­ník strá­vil na hos­to­vá­ní ve špa­něl­ském cel­ku Hércules CF. V dre­su Realu Madrid se již neob­je­vil a pře­su­nul se do Anglie, kde nastu­po­val v bar­vách Evertonu. Po angaž­má v liver­pool­ském klu­bu násle­do­va­la rus­ká ana­bá­ze v Alaniji Vladikavkaz, kde však Drenthe sti­hl pou­ze šest utká­ní, ale zato nasá­zel tři bran­ky. Do dal­ší­ho roč­ní­ku již vybě­hl v dre­su Readingu, ale ani tam se dlou­ho nezdr­žel a pře­su­nul se do Sheffieldu Wednesday. Ročník 2014/2015 strá­vil v turec­kém Erciyessporu, aby se o rok poz­dě­ji vydal do Spojených arab­ských emi­rá­tů do klu­bu Bani Yas Club. Následně měl pokra­čo­vat v Kataru, avšak angaž­má mu nevy­šlo. Drenthe při­tom během kari­é­ry nastou­pil v jed­nom utká­ní i v dre­su nizo­zem­ské­ho národ­ní­ho týmu.

Z Drentheho se stal Roya2Faces

Po skon­če­ní angaž­má ve Spojených arab­ských emi­rá­tech se Drenthe nedo­čkal žád­né­ho zají­ma­vé­ho angaž­má, ale ve sku­teč­nos­ti se ani pří­liš o zís­ká­ní nové­ho fot­ba­lo­vé­ho angaž­má nesna­žil. Nizozemec se roz­ho­dl pře­su­nout na hudeb­ní pole, kde sta­čil vydat debu­to­vý sin­gl nazva­ný Paranoia. Do svě­ta sin­gl vydal pod umě­lec­kým pseu­do­ny­mem Roya2Faces. Jedná se o jeho prv­ní samo­stat­ný hudeb­ní pro­jekt, avšak před­tím se již obje­vil v pís­ních jiných inter­pre­tů. Ostatně spo­leč­ně s Ryanem Babelem již v roce 2009 vystou­pi­li v nizo­zem­ské radi­o­vé show. V roz­ho­vo­ru pro nizo­zem­ská média ozná­mil, že se již ve zbyt­ku živo­ta chce věno­vat pou­ze hud­bě a nevrá­til by se ani do mateř­ské­ho fot­ba­lo­vé­ho cel­ku. Uvidíme, zda se býva­lý kva­lit­ní fot­ba­lis­ta doká­že pro­sa­dit i na poli hudeb­ní­ho byz­ny­su, pro­to­že to je těž­ko pře­dem odhad­nu­tel­né. K dob­ře nastar­to­va­né kari­é­ře se však Nizozemec s nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí nevrá­tí a jeho nej­vět­ším úspě­chem zůsta­ne půso­be­ní v Realu Madrid, i když ani to se zase toli­ka hrá­čům nepoštěs­tí.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • FC Porto – dlouhodobý vyhledávač fotbalových talentů31. října 2019 FC Porto – dlouhodobý vyhledávač fotbalových talentů Portugalská liga často slouží jako místo, kde se rozvíjí celá řada zajímavých hráčů. V tamější lize hraje spousta Brazilců, kteří zde nemají žádný problém s jazykovou […]
  • Alkohol, ústavní léčba a prohýřený talent3. října 2019 Alkohol, ústavní léčba a prohýřený talent Jméno Jan Šimák je asi známé každému fotbalovému fanouškovi, který se již nějaká léta zajímá o dění v české nejvyšší soutěži a o krajánky působící v zahraničních soutěžích. […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Derby AS vs Lazio: Ty pravé bitvy o Řím19. září 2019 Derby AS vs Lazio: Ty pravé bitvy o Řím Derby. Ve sportovním světě označení pro souboj odvěkých rivalů, zpravidla sídlících v jednom městě, které pro srdcaře z řad fanoušků, hráčů, trenérů i funkcionářů představuje jeden […]
  • Slavná „sedmiletka“ Werderu Brémy10. října 2019 Slavná „sedmiletka“ Werderu Brémy Werder Brémy je tradiční německý tým, jehož počátky sahají až do roku 1899. Je to pravidelný a neodmyslitelný účastník 1. Bundesligy. Mezi největší úspěchy klubu patří rozhodně […]
  • Platy rozhodčích Vás určitě překvapí7. listopadu 2019 Platy rozhodčích Vás určitě překvapí Rozhodčí patří ke kontroverzním osobám v rámci fotbalového světa. Lidé na ně často nadávají, když se jim některé utkání nepovede. Může se také objevit spekulace o připískávání […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Kam za dokonalým fotbalem?17. října 2019 Kam za dokonalým fotbalem? Také jste rozčarováni z výkonů některých fotbalových týmů v naší lize a říkáte si, proč se na ni vůbec díváte? Pokud ano, rozhodně není důvod fotbal zcela zatracovat. Je celá řada […]