Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Rowan Atkinson

Rowan Atkinson

Tento herec, celým jmé­nem Rowan Sebastian Atkinson, se naro­dil 6. Ledna 1955 ve Stockfieldu v Anglii jako nejmlad­ší ze tří bra­trů (Rupert a Rodney). Nejprve stu­do­val mate­ma­ti­ku a fyzi­ku na uni­ver­zi­tě v Newcastlu a v Oxfordu, ale po skon­če­ní ško­ly se roz­ho­dl pro dráhu komi­ka. S kama­rá­dem ze stu­dií Richardem Curtisem zača­li psát růz­né kome­die pro diva­dlo „Oxford Playhouse“.

 

Rowan zpo­čát­ku vystu­po­val jako diva­del­ní komik a v roce 1979 i jako tele­viz­ní v seri­á­lu, v kte­rém zastá­val i roli scé­náris­ty, „Not The Nine O’Clock News“. Za ten­to počin se stal osob­nos­tí BBC pro rok 1980 a dostal oce­ně­ní „British Academy Award“. Atkinson stá­le vystu­pu­je v diva­dle a hra­je ve fil­mo­vé kome­dii „Canned Laughter“ (Instantní smích). Přichází série, divác­ky veli­ce úspěš­ná,  pod názvem „Černá zmi­je“ na kte­rých spo­lu­pra­cu­je opět s Curtisem a hra­je zde prin­ce Edmunda Blackaddera, vévo­du z Edinburghu, arci­bis­ku­pa z Canterbury a vévo­du z Hastingsu. Můžeme ho vidět i v bon­dov­ce „Never Say Never Again“ (Nikdy neří­kej nikdy) s Seanem Connerym a Kim Basingerovou. Nejvíce se však zaryl do pod­vě­do­mí divá­ků a stá­vá se zná­mým po celém svě­tě díky mini­se­ri­á­lům jako Mr. Bean spo­leč­ně se svým mini Cooperem a Teddym, ply­šo­vým med­víd­kem. V roce 1990 se žení a jeho nastá­va­jí­cí je Sunetra Sastry. V tom­též roce si zahrál ve fil­mu „The Witches“ (Čarodějky),“Hot Shorts! Part Deux“ (Žhavé výstře­ly II., 1993), „Four Weddings And A Funeral“ (čty­ři svat­by a jeden pohřeb, 1994) spo­leč­ně s Hugh Grantem. V roce 1995 to je „The Thin Blue Line“ (Tenká mod­rá linie), kde hra­je váž­něj­ší roli inspek­to­ra Fowlera. Na řadě je celo­ve­čer­ní film „Bean“ (Největší fil­mo­vá kata­stro­fa) ke kte­ré­mu napsal i námět. Roku 2001 si stři­hl roli nar­ko­lep­tic­ké­ho Itala ve fil­mu „Rat Race“ (Miliónový závod), 2003 to byl film „Love Actually“ (Láska nebeská) a paro­die na bon­dov­ky „Johnny English“ spo­lu s Johnem Malkovichem a Natalií Imbruglia. V roce 2005 při­chá­zí dal­ší váž­ná role ve sním­ku „Keeping Mum“ (Univerzální uklí­zeč­ka), kde si zahrál reve­ren­da Waltera Goodfellowa. Jeho posled­ní počin se jme­nu­je „Mr. Bean’s Holiday“ (Prázdniny Mr. Beana) v roce 2007. Nutno ješ­tě podotknout, že vlast­ní dvě fil­mo­vé spo­leč­nos­ti a to „Tiger Television“ a „Tiger Aspect Films“. S man­žel­kou má dvě děti Genjamina a Jacka.

Filmografie
Jako herec:
2007 -     Prázdniny pana Beana (Mr. Bean’s Holiday) role: pan Bean
2005 – Univerzální uklí­zeč­ka (Keeping Mum) role: Reverend Walter Goodfellow
2005 - Spider-Plant Man role:  Peter Piper / Spider-Plant Man
2003 -     Johnny English role: Johnny English
2003 -     Láska nebeská (Love Actually) role: Rufus, jewelle­ry salesman
2002 -     Scooby Doo (Scooby-Doo) role: Emile Mondavarious, Spooky Island Owner
2001 -     Comic Relief: Say Pants to Poverty role:
2001 – Milionový závod (Rat Race) role: Enrico Pollini
2000- Možná, miláč­ku role: pan James
1997 -     Příběh pana Beana (Story of Bean, The) role: sám sebe
1997 -     The Best Bits of Mr. Bean role: 
1994 -     Čtyři svat­by a jeden pohřeb (Four Weddings and a Funeral) role: Father Gerald - Wedding Two
1994 -     Lví král (Lion King, The) role: Zazu the Hornbill
1993 -     Žhavé výstře­ly 2 (Hot Shots! Part Deux) role: Dexter Hayman
1991 -     Comic Relief role: pan Bean
1989 -     Černá zmi­je IV (TV seri­ál) (Blackadder Goes Forth) role: Kapitán Edmund Blackadder
1987 -     Černá zmi­je III (TV seri­ál) (Blackadder the Third) role: Edmund Blackadder / ...
1986 -     Černá zmi­je II (TV seri­ál) (Blackadder II) role: Lord Edmund Blackadder
1986 -     Chains role: Lord Edmund Blackadder
1983 -     Černá zmi­je (TV seri­ál) (Black Adder, The) role: Edmund, Duke of Edinburgh / ...
1983 -     Nikdy neří­kej nikdy (Never Say Never Again) role: Nigel Small-Fawcett
1983 -     The Witchsmeller Pursuivant role:: The Great Grumbledook

Jako scé­náris­ta:
2007 -  Prázdniny pana Beana (Mr. Bean’s Holiday)
1997 -  The Best Bits of Mr. Bean
1990 -     Mr. Bean, seri­ál (13 epi­zod, 1990 – 1995)
1983 -     The Witchsmeller Pursuivant

 

www.rowanatkinson.org


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,41049 s | počet dotazů: 244 | paměť: 56714 KB. | 28.06.2022 - 21:21:50