Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Rok v zahradě

Rok v zahradě

RokVZahrade

Máte doma zví­da­vé­ho před­ško­lá­ka? A stá­le vám v uších zní proč, proč proč? A když vytáh­ne­te paty z domu na zahra­du, je to ješ­tě hor­ší? Nebo bys­te své dítě rádi nadchli pro něco jiné­ho než tablet nebo tele­viz­ní pohád­ky? Zkuste Rok v zahra­dě auto­rek Petry Bartíkové a Anety Žabkové.

Na deva­te­nác­ti strán­kách vám autor­ky uká­ží, jak to žije v tako­vé běž­né zahra­dě, tře­ba i v té vaší. Víte, jak vypa­dá stříz­lík nebo plch zahrad­ní? Jak se vyví­jí žába nebo že pes­t­řen­ky se není tře­ba bát?

V kníž­ce čtver­co­vé­ho for­má­tu, podob­né pub­li­ka­ci stej­ných auto­rek s názvem Rok v zahra­dě, najde­te hlav­ně hra­vé a vese­lé ilu­stra­ce – zví­řat a rost­lin, se kte­rý­mi se dítě může běž­ně setkat ve ven­kov­ské zahra­dě.

Po úvo­du, nazva­ném pros­tě Vítej na zahra­dě!, kte­rý děti pomo­cí ilu­stra­cí a dopro­vod­ných tex­tů sezná­mí s oby­va­te­li zahra­dy myší, hle­mýž­děm, žábou, vever­kou, hou­sen­kou nebo kosem násle­du­jí čty­ři kapi­to­ly – Jaro, Léto, Podzim, Zima. Rozdělené jsou do pod­ka­pi­tol, nazva­ných pod­le jed­not­li­vých měsí­ců.

Asi nej­ví­ce se zahra­da pro­mě­ní na jaře. Ale i na pod­zim uká­že svou barev­nou tvář: „Nebe se zatáh­lo a tep­lo­ta kle­sá. Co naplat, pod­zim je tu. Mnozí ptá­ci odlé­ta­jí do tep­lých zemí. V korunách stro­mů zra­jí jabl­ka a v záho­nech ros­tou oran­žo­vé dýně. Zvířata se buď uklá­da­jí k zim­ní­mu spán­ku, nebo si při­pra­vu­jí záso­by jíd­la na zimu. Mezitím se z vět­ví sná­ší barev­né lis­tí. „Sláva! Radují se oby­va­te­lé jezír­ka. Listí bude v zimě jejich peřin­kou.“ U jed­not­li­vých měsí­ců je uve­de­na jejich struč­ná, ale výstiž­ná cha­rak­te­ris­ti­ka. „Září – ješ­tě je tep­lo, ale dny už se krá­tí a zví­řa­ta se při­pra­vu­jí na zimu. Některá si chys­ta­jí záso­by, jiná muse­jí před ulo­že­ním k zim­ní­mu spán­ku pořád­ně při­b­rat. Podzim začí­ná 23. září, kdy je den stej­ně dlou­hý jako noc. V zahra­dě zra­jí jabl­ka a hruš­ky a ze stro­mů začí­ná padat lis­tí.“ Na strán­ce, věno­va­né září pak nalez­ne­te dět­ským čte­ná­řům sro­zu­mi­tel­né infor­ma­ce o tom, co lze při­pra­vit z lís­ko­vých oře­chů, jablek a hru­šek nebo čer­né­ho bezu a také, jak tyto plo­dy pod­zi­mu člo­vě­ku pomá­ha­jí. „Černý bez – z drob­ných plo­dů při­pra­vu­je­me mar­me­lá­dy, dže­my a siru­py. Z kvě­tů, kte­ré sbí­rá­me a suší­me na jaře, si na pod­zim může­me uva­řit čaj. Pomáhá při rýmě a nachla­ze­ní.“ Děti se také dozvě­dí, kdo ze zví­řat si nej­ra­dě­ji pochut­ná­vá na lís­ko­vých oříš­cích – nejen vever­ka, ale také nosa­tec lís­ko­vý, jehož lar­vy vyjí­da­jí oříš­ky zevnitř. Na strán­ce nelez­ne­te také vlo­že­ný návod na výro­bu krmít­ka pro sýkor­ky.

Ilustrace jsou vtip­ně vyve­de­né a infor­ma­ce zají­ma­vě a pou­ta­vě zpra­co­va­né. Ve vět­ších obráz­cích je jed­na nebo něko­lik čás­tí pře­le­pe­na a pod nimi se skrý­vá… Tak tře­ba když odklo­pí­te krti­nu, nalez­ne­te pod ní krt­ka. Dozvíte se, že svý­mi tlap­ka­mi pra­cu­jí pod zemí i na pod­zim a v zimě. Pod kupou lis­tí se zase skrý­vá sle­pýš. Usne tam a spí až do jara.

Knížku Rok v zahra­dě dětem urči­tě pořiď­te – nevtí­ra­vou a hra­vou for­mou je nau­čí mno­ho o pří­ro­dě a živo­tě v ní.


 • Autor:Petra Bartíková, Aneta Žabková
 • Žánr:dal­ší dět­ské kni­hy
 • Nakladatelstvi:ALBATROS
 • Datum vydá­ní:22.05.2017
 • Doporučeno od:3 let
 • EAN:9788000044538
 • Počet stran:18 stran + 0 stran pří­lo­ha
 • Formát:250x250 - váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem
 • Hodnocení: 100 %

Kniha ke kou­pi na AlbatrosMedia.cz za 197 Kč.

 • Rok v lese1. července 2017 Rok v lese Necháváte se při koupi knížky pro děti odradit nízkým počtem stránek? Děláte velkou chybu. Někdy totiž necelých dvacet stránek dá dítěti víc, než tlustá bichle. Ukázkovým příkladem je […] Posted in Recenze knih
 • Medvídek v dílně - Veselé tvoření v dílně v roztomilé obrázkové knížce s pohyblivými obrázky3. srpna 2019 Medvídek v dílně - Veselé tvoření v dílně v roztomilé obrázkové knížce s pohyblivými obrázky „Medvídek a jeho kamarád ježek mají velký sen – postavit senzační motokáru, aby mohli závodit o pohár plný medu. Ale jak by ta motokára měla vlastně vypadat?“ Tak začíná příběh o […] Posted in Recenze knih
 • Co se děje ve včelím úlu?1. listopadu 2018 Co se děje ve včelím úlu? Každé jaro po dlouhé zimě čekáme na první paprsky slunce a obdivujeme první květy, a že se na nich zanedlouho objeví první včely, bereme nějak automaticky. Ale jak včely vlastně tráví […] Posted in Recenze knih
 • REŽISÉR ERIC KHOO O BISTRU RAMEN6. června 2018 REŽISÉR ERIC KHOO O BISTRU RAMEN Vždy mě fascinovalo jídlo a jakou roli hraje v našich životech. Jak říká významný historik stravování Ben Rogers: „Jídlo je hned po jazyku druhým nejdůležitějším nositelem kulturní […] Posted in Rozhovory
 • #2046: Usagi Yojimbo 32: Záhady9. října 2019 #2046: Usagi Yojimbo 32: Záhady Usagi Yojimbo 32: Záhady (Usagi Yojimbo: Mysteries)Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako čísla 159 až 165 série "Usagi Yojimbo" u Dark […] Posted in Recenze komiksů
 • Noc úplňku - Joong-cheon31. března 2008 Noc úplňku - Joong-cheon O Noci úplňku jsem něco málo četl pár měsíců před jeho vydáním, ale časem jsem na něj zapomněl. Narazil jsem na něj znovu až poté, co jsem si prohlížel přehled filmů, která se v daném […] Posted in Filmové recenze
 • Rychlá soutěž o Steam klíče5. června 2017 Rychlá soutěž o Steam klíče První z připravovaných akcí při výročí 15 let prvního článku na webu Kritiky.cz. Prvních pět fanoušků, kteří nás na našem facebooku kontaktují, získá Steam klíč zdarma. Stále jsou 3 […] Posted in Soutěže
 • Byl jsem číslo 305298. srpna 2021 Byl jsem číslo 30529 Byl jsem číslo 30529 od Felixe Weinberga je knihou popisující skutečné válečné vzpomínky jednoho židovského chlapce pocházejícího z Čech. Felix Weinberg byl uznávaný vědec, který se […] Posted in Recenze knih
 • Hra o trůny - trailer na poslední (osmou) sezónu5. března 2019 Hra o trůny - trailer na poslední (osmou) sezónu Osmá sezóna, která přijde na HBO v dubnu, má první trailer. https://youtu.be/rlR4PJn8b8I Posted in Trailery
 • Deadpool7. února 2016 Deadpool DEADPOOL, inspirovaný jedním z nejméně tradičních anti-hrdinů marvelovských komiksů, vypráví příběh bývalého člena speciálních jednotek, který se stal žoldákem. Wade Wilson byl podroben […] Posted in Speciály

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,94350 s | počet dotazů: 234 | paměť: 53279 KB. | 04.12.2021 - 08:09:51