Kritiky.cz > Recenze knih > Rok v lese

Rok v lese

RokVLese

Necháváte se při kou­pi kníž­ky pro děti odra­dit níz­kým počtem strá­nek? Děláte vel­kou chy­bu. Někdy totiž nece­lých dva­cet strá­nek dá dítě­ti víc, než tlus­tá bichle. Ukázkovým pří­kla­dem je kníž­ka Rok v lese auto­rek Petry Bartíkové a Anety Žabkové. Stránek má jen deva­te­náct, ale až jimi bude­te se svým dítě­tem lis­to­vat, nebu­de­te vědět, co dřív.

Čtvercový for­mát, pev­ná vaz­ba, strán­ky, na nichž kro­mě pou­ta­vé­ho tex­tu, při­bli­žu­jí­cí­ho sro­zu­mi­tel­nou for­mou život v lese, nalez­ne­te tře­ba i návo­dy, rady a tipy, jak les pro­zkou­mat – a také hra­vé a vese­lé ilu­stra­ce – to je struč­ná cha­rak­te­ris­ti­ka kníž­ky.

Po úvo­du, nazva­ném pros­tě Vítej v lese!, kte­rý děti pomo­cí ilu­stra­cí a dopro­vod­ných tex­tů sezná­mí s oby­va­te­li lesa med­vě­dem, vever­kou, divo­čá­kem, svět­luš­kou, liš­kou, neto­pý­rem nebo zají­cem nalez­ne­te čty­ři kapi­to­ly – Jaro, Léto, Podzim, Zima. Rozdělené jsou do pod­ka­pi­tol, nazva­ných pod­le jed­not­li­vých měsí­ců.

Například kapi­to­lu Jaro uvá­dí struč­ný, ale výstiž­ný text: „Mrazy pole­vu­jí. V pří­ro­dě taje sníh a svět­la je čím dál víc. Je jaro! Stromům ros­tou nové vět­vič­ky i lis­ty a v jejich korunách hnízdí ptá­ci. Některá zví­řa­ta se pro­bou­ze­jí ze zim­ní­ho spán­ku a mno­há už mají mlá­ďa­ta.“ O břez­nu se pak dozví­me: „Hurá, otep­lu­je se! Bachyně mají mlá­ďa­ta a z Afriky se vra­ce­jí čápi. Co to tady voní? To jsou fial­ky. Rozkvétají ješ­tě před prv­ním jar­ním dnem, kte­rý nej­čas­tě­ji při­pa­dá na 21. břez­na.“

Ilustrace jsou vtip­ně vyve­de­né, občas v bub­li­ně nalez­ne­te sran­dov­ní text, kte­rý pro­ná­ší někte­ré zví­ře. Zajímavý je nápad se scho­vá­vač­ka­mi. Ve vět­ších obráz­cích je totiž jed­na nebo něko­lik čás­tí pře­le­pe­na a pod nimi se skrý­vá… Tak tře­ba když ote­vře­me obrá­zek paře­zu, najde­me pod ním kolo­nii lýko­žrou­ta. A kdo to pod­ři­mu­je pod lis­tím? „Ježkovy voči, to je ale klubíč­ko! Pod kupou lis­tí je mu na pod­zim nej­lé­pe. Má plné bříško, tep­lý pelí­šek a už brzy usne jako mimi­no. Tak dobrou noc jež­ku, a slad­ké sny!“

Také návo­dy a námě­ty na jed­not­li­vé akti­vi­ty či vyrá­bě­ní jsou vyve­de­né jako malé kníž­ky, nale­pe­né na jed­not­li­vé strán­ky. Dozvíte se, jak vytvo­řit zví­řát­ka z les­ních plo­dů nebo jak si vyro­bit her­bář nebo peri­skop na skry­té pozo­ro­vá­ní zvě­ře.


 • Autor:Petra Bartíková, Aneta Žabková
 • Žánr:dal­ší dět­ské kni­hy
 • Nakladatelstvi:ALBATROS
 • Datum vydá­ní:22.05.2017
 • Doporučeno od:3 let
 • EAN:9788000044521
 • Počet stran:18 stran + 0 stran pří­lo­ha
 • Formát:250x250 - váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem
 • Hodnocení: 100 %

Kniha ke kou­pi na AlbatrosMedia.cz za 197 Kč.

 • Rok v zahradě1. července 2017 Rok v zahradě Máte doma zvídavého předškoláka? A stále vám v uších zní proč, proč proč? A když vytáhnete paty z domu na zahradu, je to ještě horší? Nebo byste své dítě rádi nadchli pro něco jiného než […] Posted in Recenze knih
 • Co se děje ve včelím úlu?1. listopadu 2018 Co se děje ve včelím úlu? Každé jaro po dlouhé zimě čekáme na první paprsky slunce a obdivujeme první květy, a že se na nich zanedlouho objeví první včely, bereme nějak automaticky. Ale jak včely vlastně tráví […] Posted in Recenze knih
 • Medvídek v dílně - Veselé tvoření v dílně v roztomilé obrázkové knížce s pohyblivými obrázky3. srpna 2019 Medvídek v dílně - Veselé tvoření v dílně v roztomilé obrázkové knížce s pohyblivými obrázky „Medvídek a jeho kamarád ježek mají velký sen – postavit senzační motokáru, aby mohli závodit o pohár plný medu. Ale jak by ta motokára měla vlastně vypadat?“ Tak začíná příběh o […] Posted in Recenze knih
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […] Posted in Recenze knih
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […] Posted in Recenze knih
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […] Posted in Recenze knih
 • Dovolenkáři - vzrušující dovolená plná zvratů a napětí3. srpna 2018 Dovolenkáři - vzrušující dovolená plná zvratů a napětí Hledáte příjemné čtení na vaši dovolenou? Emma Straubová vám nabízí román Dovolenkáři, který je vzrušující, letní čtení, plné napětí a zvratů. Manželé Postovi chtějí spolu oslavit […] Posted in Recenze knih
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […] Posted in Recenze knih

Rok v lese
Hodnocení: 4.2 - ‎5 hl.


Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...