Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Rogue One: Star Wars Story

Rogue One: Star Wars Story

StarWars

Tak při­ná­ším prv­ní dojem z novi­nář­ské pro­jek­ce. Myslím, že by se nemě­li znač­ky (Harry Potter i Star Wars) ždí­mat pořád. Mezidíl mezi 3. a 4. epi­zo­dou pat­ří mezi nej­hor­ší díl. Jsou na něm dost vidět roz­sáh­lé pře­táč­ky, kte­ré celý film kazí.

Některé pří­bě­ho­vé čás­ti (kapi­to­ly) jsou od sebe oddě­le­né a nena­va­zu­jí na sebe. A obje­vil jsem i pár chyb a nená­vaz­nost v pří­bě­hu celé­ho fil­mu.

V prv­ní půl­ce sle­du­je­me pří­běh Jyn Erso, kte­rá hle­dá své­ho otce. V dru­hé koneč­ně dojde na nej­sla­něj­ší lou­pež Impéria.

Režisér Gareth Edwards sice nato­čil pove­de­nou Godzillu, ale Star Wars se mu vůbec nepo­ved­li. Bohužel 3. a 1/2. díl ze svě­ta Star Wars je pro mě zkla­má­ním.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,39859 s | počet dotazů: 217 | paměť: 54365 KB. | 28.01.2022 - 20:51:25