Kritiky.cz > Recenze knih > Rodné domy slavných

Rodné domy slavných

RodneNahl
RodneNahl
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Padesát tři domů, v nichž se naro­di­li spi­so­va­te­lé, hudeb­ní­ci, vyná­lez­ci, her­ci a dal­ší slav­ní Češi před­sta­vu­je novi­nář Radek Laudin čte­ná­řům v kni­ze Rodné domy slav­ných. Přibližuje čte­bářm rod­né domy jako kot­vy, vra­ce­jí­cí člo­vě­ka do dět­ství a vzpo­mí­nek. Zároveň jako při­po­mín­ku rodá­ko­va živo­ta, pokud se domu dosta­ne pozor­nost, buď ješ­tě za živo­ta slav­né­ho rodá­ka, nebo in memo­ri­am.

Rodne

Některé domy jsou pří­stup­né veřej­nos­ti, na jiných je pamět­ní deska. Kniha Radka Laudina je kon­ci­po­vá­na jako pro­cház­ka po domech slav­ných. „Někdo žije v rod­ném domě celý život. Někdo jiný se mu postu­pem let vzdá­lí. Dál má ale své rodiš­tě jako mag­net. Když mu je radost­ně, či občas poci­ťu­je úzkost, vra­cí se do něj. Nevadí, když už v jeho rod­ném domě žije něja­ká jiná, nezná­má rodi­na. Někdo na tu nezná­mou rodi­nu zazvo­ní, popo­ví­dá si s nový­mi oby­va­te­li, zavzpo­mí­ná s nimi. Nesmělejší pova­ha jen popo­chá­zí kolem rod­né­ho domu, pozo­ru­je jeho nové oby­va­te­le, pře­mýš­lí, vzpo­mí­ná. Ať tak či tak, návště­va rodiš­tě člo­vě­ka oby­čej­ně potě­ší, občer­ství, inspi­ru­je. Je uklid­ňu­jí­cí vědět, že věci jsou na svém mís­tě.“

V kaž­dé kapi­to­le, věno­va­né slav­né­mu rodá­ko­vi a jeho rod­né­mu domu se dozví­te nejen rodá­kův život­ní pří­běh, ale také osu­dy rod­né­ho domu. A ty jsou mnoh­dy stej­ně zají­ma­vé, jako osu­dy rodá­ků. Věděli jste, že Jan Palach se sice v roce 1948 naro­dil v praž­ské porod­ni­ci v Londýnské uli­ci, ale vět­ši­nu živo­ta pro­žl ve Všetatech? Tady najde­te i jeho památ­ník, ote­vře­ný v roce 2019. Jeho vybu­do­vá­ní před­chá­ze­la umělecko-architektonická sou­těž, kte­rou vypsa­lo vede­ní Národního muzea. Z té vze­še­la vítěz­ně rea­li­za­ce pře­stav­by domu, kte­rý byl kdy­si cuk­rár­nou rodi­ny Palachových. Kromě Všetat bys­te Palachovy při­po­mín­ky našli napří­klad ve Winnipegu v Kanadě, v Římšě, Londýně či na bře­hu jeze­ra v měs­teč­ku Vevey.

Kromě Jana Palacha a „jeho“ domu si v kni­ze pře­čte­te i pří­běhy rod­ných domů Mikoláše Alše, Karla Čapka, Marty Kubišové, brat­ří Mrštíků, Ferdinanda Porscheho nebo Emila Zátopka a dal­ších veli­ká­nů.


  • Rodné domy slav­ných
  • Autor: Radek Laudin
  • Vydala: Grada Publishing a.s.
  • Rok vydá­ní: 2021
  • Počet stran: 208
  • Hodnocení: 100 %

Foto: Grada Publishing a.s.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,44903 s | počet dotazů: 259 | paměť: 61738 KB. | 04.10.2023 - 05:34:34