Rod - Nebezpečné stvůry jsou všude…

Rod

Z pod­ze­mí na zem vylé­za­jí bytos­ti. Bytosti, kte­ré měly trestat jenom ty špat­né, ale roz­hod­ly se, že chtě­jí dělat špat­né věci všem. Okřídlení, pokr­če­ní nebo nehmot­ní tvo­ro­vé se tak pohy­bu­jí po svě­tě. Ve stej­nou dobu se muž jmé­nem Rod vra­cí z klu­bu domů a setká­vá se se zástup­ci mimo­zem­ské pla­ne­ty, kte­ří ho obda­ru­jí zvlášt­ní schop­nos­tí. Bude na něm, aby zahnal zlé bytos­ti, kte­ré chtě­jí jenom ško­dit.

Knihu jsem vza­la do ruky s tím, že jsem si chtě­la pře­číst mys­te­ri­óz­ní thriller, ale tohle jsem na sto pro­cent nedo­sta­la. Během čte­ní jsem si říka­la, že jako paro­die na thriller by to bylo skvě­lé, ale jako váž­ně myš­le­ný thriller to pod­le mě nemů­že obstát.

Mám dojem, že kni­ze ani nesed­lo ozna­če­ní thriller, pro­to­že mís­ty kni­ha měla mno­hem blí­že k romá­nu, když autor popi­so­val, jak se hlav­ní posta­vy mají rády a uží­va­jí si krás­nou dovo­le­nou. Autor také při­dá­val vtip­né pasá­že, kte­ré jsem měla ráda, pro­to­že jsem se u někte­rých muse­la nahlas smát. Kdyby kni­ha byla ozna­če­ná jako humor­ný thriller, tak bych byla spo­ko­je­ná, ale takhle jsem se těši­la na něja­ký mra­zi­vý thriller a to kni­ha roz­hod­ně není.

Autorův styl psa­ní není vůbec špat­ný. Píše poměr­ně čti­vě a vybí­rá hezká slo­va, což jsem u kni­hy oce­ňo­va­la. Jako spi­so­va­tel je dob­rý, ale tahle kni­ha se mu to moc nepo­ved­la. Nejspíš měl kni­ze věno­vat více času a pře­de­vším zvá­žit jaký žánr chce psát.

Nemůžu říct, komu bych kni­hu dopo­ru­či­la, pro­to­že nevím, jest­li někdo, kdo čeká mys­te­ri­óz­ní thriller a pře­čte si tohle, bude spo­ko­je­ný. Když ale začne­te kni­hu číst s tím, že si chce­te pře­číst humor­nou kni­hu, bude­te spo­ko­je­ni.

Za kni­hu děku­ji nakla­da­tel­ství Grada a kni­hu může­te zakou­pit zde.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Stačí jen chtít18. září 2017 Stačí jen chtít Americká spisovatelka Joelle Charbonneau si po celém světě podmanila spoustu příznivců napínavé a akční young adult literatury. Kdo by neznal a nemiloval Univerzitu výjimečných, její […]
  • Proč máma pije - Humorné čtení (nejen) pro mámy4. července 2019 Proč máma pije - Humorné čtení (nejen) pro mámy Deníkové zápisky vyčerpané matky. Po jeden rok máme možnost sledovat život hlavní hrdinky, která se snaží vychovávat svoje dvě děti, vyhýbat se super dokonalým matkám, vytvořit aplikaci, […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • IMG 20160322 224930 e146031268898710. dubna 2016 MICHIE, David. Dalajlamova kočka Dalajláma má Kočku. Dalajláma má mluvící kočku. To by nebyl první na světě, mluvících koček už tady bylo víc, ale toto je navíc Kočka literárním a pozorovacím talentem obdařená, […]
  • Eleanor se má vážně skvěle - Literární senzace pro všechny asociály4. října 2018 Eleanor se má vážně skvěle - Literární senzace pro všechny asociály Kdybychom mohli za sto let nahlédnout do seznamu povinné četby, jsem si jistá, že bychom v něm, jakožto významného zástupce literatury 21. století, našli román „Eleanor se má vážně […]
  • Černooká nedá spát nejen hlavní hrdince, ale ani vám22. července 2018 Černooká nedá spát nejen hlavní hrdince, ale ani vám Young adult románů je tolik jako mrtvých v katastrofických filmech, zato subžánru psychologických young adult thrillerů je poskrovnu – a u nás je pravděpodobně jediný, čímž je Černooká od […]