Kritiky.cz > Recenze knih > Rod - Nebezpečné stvůry jsou všude…

Rod - Nebezpečné stvůry jsou všude…

Rod

Z pod­ze­mí na zem vylé­za­jí bytos­ti. Bytosti, kte­ré měly trestat jenom ty špat­né, ale roz­hod­ly se, že chtě­jí dělat špat­né věci všem. Okřídlení, pokr­če­ní nebo nehmot­ní tvo­ro­vé se tak pohy­bu­jí po svě­tě. Ve stej­nou dobu se muž jmé­nem Rod vra­cí z klu­bu domů a setká­vá se se zástup­ci mimo­zem­ské pla­ne­ty, kte­ří ho obda­ru­jí zvlášt­ní schop­nos­tí. Bude na něm, aby zahnal zlé bytos­ti, kte­ré chtě­jí jenom ško­dit.

Knihu jsem vza­la do ruky s tím, že jsem si chtě­la pře­číst mys­te­ri­óz­ní thriller, ale tohle jsem na sto pro­cent nedo­sta­la. Během čte­ní jsem si říka­la, že jako paro­die na thriller by to bylo skvě­lé, ale jako váž­ně myš­le­ný thriller to pod­le mě nemů­že obstát.

Mám dojem, že kni­ze ani nesed­lo ozna­če­ní thriller, pro­to­že mís­ty kni­ha měla mno­hem blí­že k romá­nu, když autor popi­so­val, jak se hlav­ní posta­vy mají rády a uží­va­jí si krás­nou dovo­le­nou. Autor také při­dá­val vtip­né pasá­že, kte­ré jsem měla ráda, pro­to­že jsem se u někte­rých muse­la nahlas smát. Kdyby kni­ha byla ozna­če­ná jako humor­ný thriller, tak bych byla spo­ko­je­ná, ale takhle jsem se těši­la na něja­ký mra­zi­vý thriller a to kni­ha roz­hod­ně není.

Autorův styl psa­ní není vůbec špat­ný. Píše poměr­ně čti­vě a vybí­rá hezká slo­va, což jsem u kni­hy oce­ňo­va­la. Jako spi­so­va­tel je dob­rý, ale tahle kni­ha se mu to moc nepo­ved­la. Nejspíš měl kni­ze věno­vat více času a pře­de­vším zvá­žit jaký žánr chce psát.

Nemůžu říct, komu bych kni­hu dopo­ru­či­la, pro­to­že nevím, jest­li někdo, kdo čeká mys­te­ri­óz­ní thriller a pře­čte si tohle, bude spo­ko­je­ný. Když ale začne­te kni­hu číst s tím, že si chce­te pře­číst humor­nou kni­hu, bude­te spo­ko­je­ni.

Za kni­hu děku­ji nakla­da­tel­ství Grada a kni­hu může­te zakou­pit zde.

  • MLOK 2016 ANEB VÝŠ UŽ TO NEJDE1. dubna 2019 MLOK 2016 ANEB VÝŠ UŽ TO NEJDE Cena Karla Čapka, nebo taky Cé Ká Čé. Vrchol soutěží tuzemské fantastiky, protože prestižnější sborník tu nemáme. Jak je zmíněno v předmluvě Jiřiny „Aquily“ Vorlové, „co je olympijská […] Posted in Recenze knih
  • Agatha Christie třikrát jinak9. června 2017 Agatha Christie třikrát jinak Mohla bych vám vyjmenovat slušnou řádku důvodů, proč mi knížky a filmy podle předloh Agathy Christie někdy lezou na nervy. Zaprvé, nechuť ke kriminálkám, které se objevují všude, ať už […] Posted in Recenze knih
  • Nový plakát k Wonder Woman 198426. listopadu 2020 Nový plakát k Wonder Woman 1984 Nový plakát k Wonder Woman 1984 Posted in Krátké filmové aktuality
  • Tamara McKinley - Slibuji ti, Annabelle22. října 2017 Tamara McKinley - Slibuji ti, Annabelle Mladá Annabelle, pracující jako ošetřovatelka, je nucena utéct z Londýna do Paříže. Zde poznává nejen svou tetu Aline, ale i malíře Henriho, do kterého se zamiluje. Mladí lidé si užívají […] Posted in Recenze knih
  • Animefest6. května 2012 Animefest Tak jsem v pátek dorazil na Animefest, před šestou jsem dorazil. Díky novinářské pozvánce jsem nemusel nic platit a tak jsem byl při zahájení. A ihned jsem se podíval na první film. Na […] Posted in Články
  • Memento23. listopadu 2005 Memento Lenny se vydává vypátrat vraha své ženy. Na tom by nebylo nic originálního, kdyby ovšem netrpěl ztrátou krátkodobé paměti a kdyby nám to režisér Christopher Nolan nevyprávěl od konce do […] Posted in Filmové recenze
  • Christian Bale si v Thor: Love and Thunder opravdu zahraje...12. prosince 2020 Christian Bale si v Thor: Love and Thunder opravdu zahraje... Christian Bale si v Thor: Love and Thunder opravdu zahraje záporáka. Ztvární postavu Gorr the God Butcher. Čtvrtý Thor do kin dorazí 6. května 2022. Posted in Krátké filmové aktuality
  • Lucie Vondráčková: Když máte dobrého partnera, to se to tancuje29. ledna 2016 Lucie Vondráčková: Když máte dobrého partnera, to se to tancuje Na natáčení Decibelů lásky jste obětavě přiletěla krátce po narození svého druhého syna, což naznačuje, že to pro Vás byla zajímavá a důležité práce. Co Vás k přijetí role přesvědčilo a co […] Posted in Rozhovory
  • Obsluhoval jsem anglického krále - poslední Hrabalova adaptace dle Jiřího Menzela15. května 2019 Obsluhoval jsem anglického krále - poslední Hrabalova adaptace dle Jiřího Menzela Ať už jste slyšeli o adaptaci Hrabalova románu Obsluhoval jsem anglického krále cokoliv, je jisté, že se mnozí z nás na nové dítko jednoho z nejúspěšnějších filmařů české moderní vlny jen […] Posted in Retro filmové recenze
  • Město bohů27. srpna 2004 Město bohů Brazilský film se do našich kin dostává jen velmi zřídka. Co já si pamatuju, tak v poslední době jsme mohli vidět snad už jen Hlavní nádraží. Sliboval jsem si od filmu minimálně atraktivní […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,29864 s | počet dotazů: 208 | paměť: 51700 KB. | 18.05.2021 - 21:19:23
X