Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Rod Draka - King of the Narrow Sea (E04) - 40 %

Rod Draka - King of the Narrow Sea (E04) - 40 %

Photo © Home Box Office (HBO
Photo © Home Box Office (HBO
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Od nato­če­ní prv­ních dílů seri­á­lu Hra o trů­ny uply­nu­lo již mno­ho let. Rod Draka pokra­ču­je čtvr­tým dílem, tak­že může­me jít dál a porov­nat novou a sta­rou sérii.

Hra o trů­ny byla sku­teč­ně o postup­ném vyprá­vě­ní pří­bě­hu, kde čas ply­nul den za dnem. Rod Draka se bohu­žel zabý­vá jed­not­li­vý­mi epi­zo­da­mi v rodo­vé linii slav­né Daenerys.

Tentokrát se zamě­ří­me na pří­běh krá­lo­vy dce­ry a bra­t­ra. Hlavními intri­ká­ny jsou Rhaenyra a její strýc Daemon. V hlav­ním síd­le krá­lov­ství oba zaži­jí sku­teč­ný pří­běh, kte­rý vyvo­lá pohy­by v krá­lov­ské radě.

Rhaenyra je ve správ­ném věku, kdy se o ni zají­ma­jí růz­ní lor­di. Členové vlád­nou­cích rodů z celé­ho kon­ti­nen­tu. A jako správ­ná puber­ťač­ka neví, co s nový­mi „hor­mo­ny“.

Scénáristé už bohu­žel nevě­dí, co napsat. Celý díl je bohu­žel jen o tom, že Rhaenyra má mno­hem lep­ší život než její otec, kte­rý pro své krá­lov­ství zvo­lil špat­né řeše­ní. Oženil se s man­žel­kou své­ho poboč­ní­ka, kte­rý mu „vnu­til“ dce­ru, aby byla nej­blí­že jeho krá­li. Alicent je dobrou pří­tel­ky­ní krá­lo­vy dce­ry Rhaenyry, tak­že je jas­né, že to nebu­de nic dob­ré­ho.

Tentokrát si neu­ži­je­me žád­né dra­hé scé­ny s dra­ky, pou­ze tem­né scé­ny, kde se řeší poli­ti­ka nebo sex. Tato část se mi vůbec nelí­bi­la, čekal jsem více akce, ale co, byla to výpl­ňo­vá část, kte­rá by měla pokra­čo­vat dal­ší­mi díly.

Je ale prav­da, že herec­ké výko­ny povy­šu­jí ten­to nud­ný kou­sek na vyš­ší úro­veň. Hlavní hvězdou celé série je Milly Alcock, kte­rou bohu­žel v dal­ších dílech nahra­dí Emma D’Arcy. To se bohu­žel sta­ne i Alicent Hightower. Herečku Emily Carey nahra­dí Olivia Cooke.

Nevím, jest­li je dob­rý nápad, aby se v růz­ných posta­vách stří­da­lo něko­lik here­ček. Chápu to u postav, kte­ré v prů­bě­hu seri­á­lu stár­nou o desít­ky let, ale u postav, kte­ré v prů­bě­hu seri­á­lu stár­nou jen o jed­not­ky let, je to napros­tá „zvrh­lost“.

Nesmíme také zapo­mí­nat, že jedi­né posta­vy, kte­ré mění her­ce, jsou žen­ské posta­vy, tedy jejich part­ne­ři, milen­ci.... hra­jí ti samí her­ci.

Naneštěstí musím dát dneš­ní­mu dílu pou­ze hod­no­ce­ní 40 %.

PS: Bohužel už to ani není Hra o trů­ny, nevi­dí­me žád­nou krev, žád­ný sex, bra­dav­ky, penis.... Jde o to, aby se lidé moh­li dívat a nevi­dě­li nic zaká­za­né­ho...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Hra o trůny


Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
tomáš

krás­ný pří­klad toho jak zni­čit serial už od začát­ku gra­tu­lu­ji k 6 dílu tím pro mě seri­ál skon­čil odstra­ní hlav­ní posta­vu a čeka­jí že si toho nikdo nevšim­ne no pros­tě se zase pro­ká­za­lo že je to ban­da demen­tú co si mys­lí že jim bude­me pla­tit za odpad tak na to zapo­meň­te strč­te si ten seri­ál někam pěk­ně hlu­bo­ko jedi­né co jste docí­li­li je že v budouc­nu dosta­ne titul nej­hor­ší seri­ál všech dob je to jen sláta­ni­na a špat­ná kopie hry o trů­ny tak­že gra­tu­lu­ji k nej­vět­ší­mu pro­pa­dá­ku co jsem měl mož­nost sle­do­vat a to jsem toho viděl oprav­du hod­ně

  • Rod Draka - rod Targaryenů23. srpna 2022 Rod Draka - rod Targaryenů Připomeňme si tři nejdůležitější předky Daenerys Targaryenové. Viseris, Daemon a Rhaenyra jsou tři nejdůležitější postavy z rodu vládců draků. VISERYS I. TARGARYEN Král Viserys I. […] Posted in Profily postav
  • Rod Draka - Epizoda 5: Osvítíme cestu19. září 2022 Rod Draka - Epizoda 5: Osvítíme cestu Daemon Targaryen (Matt Smith) navštěvuje svou ženu Rheu (Rachel Redford) v Údolí. Viserys (Paddy Considine) a Rhaenyra (Milly Alcock) zprostředkovávají dohodu s rodem Valeryon. Královna […] Posted in TV Recenze
  • Rod Draka - The Heirs of the Dragon (E01) - 75 %22. srpna 2022 Rod Draka - The Heirs of the Dragon (E01) - 75 % Chcete vidět znovu seriál Hra o trůny? Ano? Tak sledujte nový seriál Rod Draka, který vypráví příběh rodu Targaryenů před nejslavnějším a posledním potomkem Daenerys Targaryenovou. Dvě […] Posted in TV Recenze
  • Rod Draka - Druhý svého jména (E03)9. září 2022 Rod Draka - Druhý svého jména (E03) Daemon Targaryen (Matt Smith) spolu s Corlysem „Mořským hadem“ Velaryonem (Steve Toussaint) bojuje proti Krmiči hadů (Daniel Scott-Smith), Sedm království mezitím oslavuje 2. narozeniny […] Posted in TV Recenze
  • Rod Draka - Nezvedený princ (E02)30. srpna 2022 Rod Draka - Nezvedený princ (E02) Princezna Rhaenyra (Milly Alcock) se ponořuje hluboko do proroctví rodu Targaryenů, zatímco čelí říši, která odolává myšlence ženy na Železném trůnu, a princ Daemon (Matt Smith), […] Posted in TV Recenze
  • Rod Draka - Princezna a královna (E06)27. září 2022 Rod Draka - Princezna a královna (E06) V nejlepším se má přestat. Jinak si neumím vysvětlit, proč by tvůrci po pěti epizodách, kterým se po prvotním váhání, kolem čeho se vůbec bude děj točit, povedlo více než slušně rozjet […] Posted in TV Recenze
  • Královna Alžběta: Zlatý věk8. září 2022 Královna Alžběta: Zlatý věk Snímek Královna Alžběta z roku 1998 sklidil pro svůj pohled do zákulisí středověké politiky vesměs příznivé ohlasy a katapultoval do všeobecného povědomí herečku Cate Blanchett, která se […] Posted in Retro filmové recenze
  • Tomb Raider - Recenze - 70 %26. srpna 2022 Tomb Raider - Recenze - 70 % Mladá naivní slečna Lara Croft (Alicia Vikander) se snaží postavit v 21 letech na vlastní nohy. Chce si zařídit život podle sebe a nespoléhat na rodinné dědictví, protože by to znamenalo […] Posted in Retro filmové recenze
  • Návrat tří mušketýrů19. srpna 2022 Návrat tří mušketýrů Návrat mušketýrů je filmová adaptace z roku 1989 volně založená na románu Dvacet let poté (1845) od Alexandra Dumase. Po Třech mušketýrech z roku 1973 a Čtyřech mušketýrech z roku 1974 se […] Posted in Speciály
  • Sandman8. srpna 2022 Sandman Existuje svět, kam se lidé dostanou, jenom když zavřou oči a usnou – říká se mu Snění. A Pán snů Sandman (Tom Sturridge) tam umí zhmotnit nejhorší noční můry a představy. Když Sen nečekaně […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,88917 s | počet dotazů: 256 | paměť: 63225 KB. | 30.09.2022 - 22:30:04