Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Rod Draka - Epizoda 5: Osvítíme cestu

Rod Draka - Epizoda 5: Osvítíme cestu

Photo © Home Box Office (HBO
Photo © Home Box Office (HBO
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Daemon Targaryen (Matt Smith) navště­vu­je svou ženu Rheu (Rachel Redford) v Údolí. Viserys (Paddy Considine) a Rhaenyra (Milly Alcock) zpro­střed­ko­vá­va­jí doho­du s rodem Valeryon. Královna Alicent (Emily Carey) obje­ví prin­cezni­no tajem­ství...

Čtvrtá i pátá epi­zo­da seri­á­lu Rodu Draka toho mají dost spo­leč­né­ho, nejen skr­ze návrat reži­sér­ky Claire Kilner. I pátá epi­zo­da sto­jí vět­ši­nu času pri­már­ně na dia­lo­zích a budo­vá­ní půdy pro budou­cí kon­flik­ty, v páté epi­zo­dě ovšem dochá­zí k vět­ším řezům do tuhé­ho. Jde pře­de­vším o smut­né roz­lou­če­ní s nadá­le fan­tas­tic­kou Milly Alcock, kte­rou od příští epi­zo­dy v roli Rhaenyri Targaryen nahra­dí Emma D’Arcy, stej­ně tak nahra­dí Emily Carey v roli krá­lov­ny Alicent Olivia Cooke. Obě dámy se poté i ten­to­krát zaslu­hu­jí o to, že to jejich nástup­ky­ně budou sku­teč­ně těž­ké.

Daemon Targaryen v podá­ní Matta Smitha se nadá­le for­mu­je v tako­vé­ho nástup­ce (nebo spíš před­chůd­ce) Jaimeho Lannistera, kdy se on pro­fi­lu­je jako morál­ně kom­pli­ko­va­ný cha­rak­ter, kte­rý se nadá­le cho­vá nevy­zpy­ta­tel­ně. Už čin v úvod­ní pasá­ži potvr­dí, že je Daemon schop­ný mno­ha věcí. Smith se potí i nadá­le zvlád­ne pro­fi­lo­vat jako cas­tingo­vá tre­fa, kte­rý toho­to kom­pli­ko­va­né­ho anti­hr­di­nu zvlá­dá skvě­le ucho­pit. U Daemona navíc k žád­né cas­tingo­vé změ­ně nedo­jde, Smith tak bude moci naštěs­tí v této roli vyko­ná­vat dojem i nadá­le.

Už v rám­ci páté epi­zo­dy dostá­vá trh­li­na v rodu Targaryenů pořád­ný obrys, Viserys I. v podá­ní Paddyho Considina se navíc dále pro­fi­lu­je jako někdo, kdo se svým uva­žo­vá­ním nemá na trůn reál­ný nárok. Paradoxně se nadá­le pro­je­vu­je, že jeho dce­ra Rhaeneryra sice na roz­díl od své­ho otce nemá nic v kalho­tách, pro­je­vu­je se ovšem jako cíle­vě­do­měj­ší a ve finá­le i maza­něj­ší kan­di­dát na vlast­ní­ka želez­né­ho trů­nu. Především i pro­to, že pro něj chce při­nést i vel­mi vel­kou oběť, kte­rá jí ovšem přes­to může též vyko­pat ces­tu do hro­bu.

Tato epi­zo­da sku­teč­ně pri­már­ně sto­jí na dia­lo­zích a ty opět nema­jí chy­bu. Slovní kon­fron­ta­ce mezi Alicent a jejím otcem Ottou v podá­ní Rhyse Ifanse, dis­ku­ze Rhaeneryry a její­ho bra­tran­ce a budou­cí­ho cho­tě Laeonora Valeryona v podá­ní Thea Natea či poz­dě­ji dis­ku­ze mezi Laeonorem a jeho milen­cem Joffrey Lonmouthem v podá­ní Solly McLeodem. I vášeň mezi Laeonorem a Joffreyem se ostat­ně v rám­ci jed­né epi­zo­dy poda­ří vykres­lit cel­kem uvě­ři­tel­ně, k této epi­zo­dě ovšem dochá­zí i k jed­né akci s poměr­ně bru­tál­ní­mi násled­ky, kdy reží­ru­jí­cí Kilner doká­že zachy­tit onu náh­lou cha­o­tic­kou atmo­sfé­ru a nádech toho, že došlo k momen­tu, kte­rý toho ovliv­ni poměr­ně dost. Přítomnost kry­sy v posled­ním závě­ru není náhod­ná.

Emily Carey koneč­ně dosta­la pořád­něj­ší pro­stor a to jen pro­to, aby otě­že ztvár­ňo­vá­ní posta­vy defi­ni­tiv­ně pře­da­la. Je to straš­ná ško­da, dá se ovšem věřit, že se Olivia Cooke se ztvár­ně­ním této posta­vy pope­re se ctí. Příští dvě epi­zo­dy navíc točí Miguel Sapochnik (tvůr­ce nejen prv­ní epi­zo­du Rodu Draka, ale i napří­klad i epi­zod Tvrdomov či Bitva bastar­dů ze Hry o trů­ny), snad tak dojde k návra­tu k plno­krev­né kva­li­tě...

Verdikt: 4 z 5


Photo © Home Box Office (HBO


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Hra o trůny


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Rod Draka - rod Targaryenů23. srpna 2022 Rod Draka - rod Targaryenů Připomeňme si tři nejdůležitější předky Daenerys Targaryenové. Viseris, Daemon a Rhaenyra jsou tři nejdůležitější postavy z rodu vládců draků. VISERYS I. TARGARYEN Král Viserys I. […] Posted in Profily postav
  • Rod Draka - The Heirs of the Dragon (E01) - 75 %22. srpna 2022 Rod Draka - The Heirs of the Dragon (E01) - 75 % Chcete vidět znovu seriál Hra o trůny? Ano? Tak sledujte nový seriál Rod Draka, který vypráví příběh rodu Targaryenů před nejslavnějším a posledním potomkem Daenerys Targaryenovou. Dvě […] Posted in TV Recenze
  • Rod Draka - King of the Narrow Sea (E04) - 40 %12. září 2022 Rod Draka - King of the Narrow Sea (E04) - 40 % Od natočení prvních dílů seriálu Hra o trůny uplynulo již mnoho let. Rod Draka pokračuje čtvrtým dílem, takže můžeme jít dál a porovnat novou a starou sérii. Hra o trůny byla skutečně o […] Posted in TV Recenze
  • Rod Draka - Druhý svého jména (E03)9. září 2022 Rod Draka - Druhý svého jména (E03) Daemon Targaryen (Matt Smith) spolu s Corlysem „Mořským hadem“ Velaryonem (Steve Toussaint) bojuje proti Krmiči hadů (Daniel Scott-Smith), Sedm království mezitím oslavuje 2. narozeniny […] Posted in TV Recenze
  • Rod Draka - Nezvedený princ (E02)30. srpna 2022 Rod Draka - Nezvedený princ (E02) Princezna Rhaenyra (Milly Alcock) se ponořuje hluboko do proroctví rodu Targaryenů, zatímco čelí říši, která odolává myšlence ženy na Železném trůnu, a princ Daemon (Matt Smith), […] Posted in TV Recenze
  • Rod Draka - Princezna a královna (E06)27. září 2022 Rod Draka - Princezna a královna (E06) V nejlepším se má přestat. Jinak si neumím vysvětlit, proč by tvůrci po pěti epizodách, kterým se po prvotním váhání, kolem čeho se vůbec bude děj točit, povedlo více než slušně rozjet […] Posted in TV Recenze
  • Královna Alžběta: Zlatý věk8. září 2022 Královna Alžběta: Zlatý věk Snímek Královna Alžběta z roku 1998 sklidil pro svůj pohled do zákulisí středověké politiky vesměs příznivé ohlasy a katapultoval do všeobecného povědomí herečku Cate Blanchett, která se […] Posted in Retro filmové recenze
  • Tomb Raider - Recenze - 70 %26. srpna 2022 Tomb Raider - Recenze - 70 % Mladá naivní slečna Lara Croft (Alicia Vikander) se snaží postavit v 21 letech na vlastní nohy. Chce si zařídit život podle sebe a nespoléhat na rodinné dědictví, protože by to znamenalo […] Posted in Retro filmové recenze
  • "Men" KVIFF 2022 recenze: Jessie Buckley vyniká v hororovém podobenství Alexe Garlanda31. července 2022 "Men" KVIFF 2022 recenze: Jessie Buckley vyniká v hororovém podobenství Alexe Garlanda Žena je na venkovském pobytu terorizována několika různými muži ve filmu Muži, sugestivním a tematicky bohatém novém hororu režiséra Alexe Garlanda (Ex Machina, Annihilation), který měl […] Posted in Filmové recenze
  • Men28. července 2022 Men Alex Garland (Ex-Machina, Annihilation) zkouší Folk horor pod taktovkou A24 a je to správně kontrovérzní a jen pro okrajové publikum, ale komu jeho režijní styl sedí, tak by si mohl přijít […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,38735 s | počet dotazů: 257 | paměť: 63220 KB. | 30.09.2022 - 22:10:52