Kritiky.cz > Články > „ROCKY IV.“

„ROCKY IV.“

200911182202 n7697eef3f373ac001c7067be621

Žánr: Akční, dra­ma
Země: USA, 1985

Délka: 88 minut

Režie: Sylvester Stallone
Hrají: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, Brigitte Nielsen, Tony Burton, Michael Pataki, Dolph Lundgren, Dominic Barto, James Brown

Úspěšný boxer Rocky Balboa žije nyní v ústra­ní se svou ženou Adrian a syn­kem. Boxuje jen občas, pro udr­že­ní kon­di­ce, se svým pří­te­lem, čer­ným boxe­rem Apollem Creedem. Do Spojených stá­tů při­lé­tá ama­tér­ský mis­tr svě­ta v boxu Rus Ivan Drago, s man­žel­kou Ludmilou a tre­né­rem Koloffem, kte­rý chce vstou­pit do svě­ta pro­fe­si­o­nál­ní­ho boxu. Výzvu k zápa­su vysly­ší Apollo, kte­rý před­po­klá­dá, že Rus nemů­že být v boxu pří­liš dob­rý. Exhibiční zápas Apolla s Dragem začí­ná ide­o­lo­gic­kým pro­je­vem Koloffa k Dragovi. Ten je zase šoko­va­ný úvod­ní taneč­ní show, jíž se jako zpě­vák účast­ní i Apollo. V násled­ném zápa­se dojde k tragé­dii: Drago ve dru­hém kole Apolla vyří­dí a ten vzá­pě­tí umí­rá v rukou své­ho pří­te­le. Rocky je zdr­cen a vyzve Draga k zápa­su sám...  

 

 

Zajímavost k fil­mu:

-          Pro roli Ivana Draga nej­pr­ve na casin­gu Dolph Lundgren nebyl vybrán, ale po cas­tingu Dolph Sylvesteru Stallonovi napsal dopis s jeho fot­kou a Dolph byl při­jat.

-          Už o pre­mi­é­ro­vém víken­du Rocky 4 utr­žil 32 mili­o­nů dola­rů.

-          Brigitte Nielsen, před­sta­vi­tel­ka man­žel­ky Ivana Draga - Ludmily - byla ve sku­teč­nos­ti v letech 1985 až 1987 man­žel­kou Sylvestera Stalloneho.

-          Před natá­če­ním fil­mu, se Stallone roz­ho­dl ově­řit sílu Lundgrenova úde­ru. Po něko­li­ka úde­rech do žeber ucí­til buše­ní na hru­di, ale igno­ro­val to. Později v noci měl krev­ní tlak přes 200 a byl odve­zen do nemoc­ni­ce kde byl 8 dní na inte­ziv­ní péči.

-          Je jedi­ným fil­mem ze série, kde hud­bu neslo­žil Bill Conti.

-           Rocky 4 utr­žil nej­vět­ší zisk ze všech dílů. 300 mili­o­nu $.

-          Ve sku­teč­nos­ti, nemoh­li sovět­ští vojá­ci pro­fe­si­o­nál­ně boxo­vat za stu­de­né vál­ky.

-          Utkání Draga pro­ti Creedovi se natá­če­lo v MGM Grand hotel/casino. MGM ho zbou­ra­lo a zno­vu posta­vi­lo. Obnovené bylo před­sta­ve­no na Vegas Vacation (1997).

-          Více než 8000 lidí zkou­še­lo roli Ivana Draga.

-          Stallone se setkal s Lundgrenem ješ­tě před cas­tingem. Stallone mu řekl, že má dobrou šan­ci roli dostat, ale dopo­ru­čil mu nabrat 20 liber sva­lo­vé hmo­ty.

-          Tréninkové scé­ny v Rusku byly ve sku­teč­nos­ti natá­če­ny ve Wyomingu v USA.

-          Sylvestr Stallone ve fil­mu vážil 79 kg při výš­ce 175 cm. V tako­vé­to kon­di­ci měl pou­hé 4% tuku (účast­ní­ci kul­tu­ris­tic­kých sou­tě­žích míva­jí 4 - 8 % těles­né­ho tuku, při této kon­di­ci dokon­ce hro­zí selhá­ní někte­rých orgá­nů).

  • Trailery: Atomic Blonde, Wonder Woman, Baby Driver13. března 2017 Trailery: Atomic Blonde, Wonder Woman, Baby Driver Komiksová Wonder Woman, Charlize Theron v bondovském stylu v Atomic Blonde a Baby Driver Edgara Wrighta. Jak vypadá nejnovější dávka trailerů pro letošní novinky? Wonder Woman Na webu se […] Posted in Trailery
  • n200911191133 SL1. prosince 2009 Hudbu složil, slova napsal (Music & Lyrics) - soundtrack Alex Fletcher je bývalý popový idol fiktivní skupiny Pop! (cosi v duchu tehdejších What! a ABC) z 80. let, jenž se smířil s osudem a v současné době si docela slušně vydělává na akcích […] Posted in Hudební recenze
  • MB323. května 2012 Muži v černém 3 - 80 % Každé pokračování úspěšných filmů je hodnoceno optikou přechozích dílů a v případě MiB3 můžeme s potěšením konstatovat, že se povedlo. Přispěly k tomu zejména dvě skutečnosti - […] Posted in Filmové recenze
  • Recenze: Skřítek Permoníček20. června 2018 Recenze: Skřítek Permoníček Když jde do lesa dospělý, užívá si šumění stromů, zpěv ptáků, nacpe si pusu plnou borůvek a občas jej překvapí hlavička hříbka vykukující z mechu. Zkuste vzít do lesa malé děti a zeptejte […] Posted in Recenze knih
  • #56 - Carrie (1976)30. března 2020 #56 - Carrie (1976) Stephen King má lepší knihy a horší knihy, stejně jako adaptace jeho děl jsou lepší a horší. "Carrie" je rozhodně jedním z toho lepšího - nejlepšího - co můžeme sledovat. […] Posted in 101 nejlepších hororů
  • Světlo ženy1. září 2019 Světlo ženy Světlo ženy je obdivuhodná kniha, která mě velmi dojala pro své nadčasové myšlenky, ale i proto, že je nejen plná všudypřítomného smutku, ale i nikdy nehynoucí naděje.  Jednoho dne se na […] Posted in Knihovnička
  • Naštval jsem Papeže i Vatikán, řekl o svém režijním snímku Peter Mullan24. března 2016 Naštval jsem Papeže i Vatikán, řekl o svém režijním snímku Peter Mullan Herec a také režisér Peter Mullan, který je veřejnosti známý rolí dealera Swannyho v úspěšném filmu Trainspotting přijel představit na Febiofest nový film Hector od režiséra Jake […] Posted in Filmové a televizní aktuality, Festivaly
  • Josef Pecinovský, Rudolf Pecinovský: Windows 10. Průvodce uživatele11. prosince 2015 Josef Pecinovský, Rudolf Pecinovský: Windows 10. Průvodce uživatele Léto roku 2015 přineslo nový operační systém – Windows 10. Navazuje na svého předchůdce, Windows 8, které znamenaly pro uživatele takovou změnu, že dostaly nálepku uspěchaného, […] Posted in Recenze knih
  • The Turing Test16. října 2017 The Turing Test Zdarma pro Xbox Live Gold (Xbox One) - Dostupné: 16/10 - 15/11 https://youtu.be/pM_Lqpwpjes Posted in Novinky ze světa her
  • VILMA CIBULKOVÁ (Kamila)14. března 2018 VILMA CIBULKOVÁ (Kamila) „Jirkovi zahraju cokoliv“  Vaše scéna s Eliškou Balzerovou, vlastně slovní přebíjená mezi manželkou a milenkou, vypadá částečně na improvizaci. Byla, nebo se odehrála přesně podle […] Posted in Rozhovory

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...