Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Zajímavosti > Rocky III

Rocky III

R3
R3
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Rocky, kte­rý ve dru­hém díle zví­tě­zil ve vyčer­pá­va­jí­cím odvet­ném sou­bo­ji s šam­pi­ó­nem Apollo Creedem, se stal mis­trem svě­ta všech váho­vých kate­go­rií. Je z něj boháč a mohl by si uží­vat spo­ko­je­né­ho živo­ta. Na obzo­ru se však obje­vu­je nové nebez­pe­čí. Kdykoli se Rocky obje­ví v rin­gu, sle­du­je ho z povzdá­lí hrů­zu nahá­ně­jí­cí a krve­lač­ný sva­lo­vec Clubber Land. Ze svých sou­pe­řů dělá kaši a brou­sí si zuby na Rockyho mis­trov­ský titul. Rockyho sta­rý tre­nér a pří­tel Mikey brzy zpo­zo­ru­je nebez­pe­čí a uvě­do­mí si, že pro­ti Clubberovi, plné­mu nená­vis­ti a vzte­ku nemá Rocky šan­ci. Několik let se mu daří hro­zí­cí střet­nu­tí odvra­cet a odda­lo­vat. Jednoho dne však Clubber Rockyho veřej­ně ura­zí a poda­ří se mu dosáh­nout cíle. Zanedlouho sto­jí oba sou­pe­ři pro­ti sobě v rin­gu. Už ve dru­hém kole však jde Rocky k zemi. Je poní­že­ný, zesměš­ně­ný, celý jeho svět se zhrou­til a navíc zemřel Mikey. Na scé­nu se však vra­cí Apollo Creed, ten­to­krát ne jako sou­peř, ale jako pří­tel, pomoc­ník a rád­ce. Rocky, naba­že­ný a zle­ni­vě­lý slá­vou, ztra­til for­mu, jis­kru a své pověst­né odhod­lá­ní. Apollo jej vez­me na před­měs­tí, kde tré­nu­jí mla­dí boxe­ři a Adrian ho pře­svěd­čí, že se trau­ma­tu nezba­ví, pokud opět nevstou­pí do rin­gu, aby Clubberovi uká­zal, kdo je sku­teč­ným pánem rin­gu.Zajímavosti k fil­mu:

-          Rocky III stál 18 000 000 dola­rů a utr­žil přes 130 000 000 dola­rů jen v ame­ric­kých kinech.

-          Ve fil­mu se obje­ví i Stalloneho prv­ní žena Sasha; je to ta žena, kte­rá žádá Rockyho o pusu když tré­nu­je v tělo­cvič­ně.

-          Jeden z komen­tá­to­rů zápa­su je sku­teč­ný tele­viz­ní hla­sa­tel Dennis James.

-          Udělat tré­nink Clubber Langa v sute­ré­nu, kde vyu­ži­vá k tré­nin­ku vše, co mu pří­jde pod ruku, byl nápad Mr. T, kte­rý sku­teč­ně v mlá­dí takhle tré­no­val, pro­to­že neměl na posi­lo­va­cí vyba­ve­ní pení­ze.

-          V původ­ním scé­ná­ři nebyl Clubber Lang hlav­ní posta­va. Poté co ale Stallone viděl Mr. T v jed­né tele­viz­ní sou­tě­ži, roz­ho­dl se pře­tvo­řit Clubber Langa na hlav­ní­ho sou­pe­ře.

-          Souboj Rockyho a Thunderlipse se natá­čel 10 dní.

-          Filmový debut Mr. T.

-          Socha Rockyho je vyro­be­na z bron­zu, váží 360 kg a měří 2,5 met­ru.

-          Hulk Hogan při­jal pozvá­ní k účas­ti na fil­mu po wrest­lin­go­vém zápa­se se zápas­ní­kem jmé­nem André the Giant v Shea Stadium.

-          Původně chtěl Sylvester Stallone pou­žít píseň „Another One Bites the Dust“ od Queen, namís­to „Eye of the Tiger“ od Survivor.

-          Z celé série je Rocky III nej­ob­lí­be­něj­ší díl Carla Weatherse.

-          O roli Clubbera Langa se uchá­ze­lo 1200 lidí.

-          Toto měl být posled­ní díl z tri­lo­gie o Rockym.


Foto: MGM


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

  • Rocky - Nejvíce oceňové drama Sylvestera Stalloneho3. července 2020 Rocky - Nejvíce oceňové drama Sylvestera Stalloneho    Slavné boxerské drama outsidera, který dostal šanci a zvítězil sám nad sebou. Titulní hrdina, neúspěšný třicetiletý boxer Rocky Balboa, pracuje jako výběrčí dluhů pro místního […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rocky II9. července 2020 Rocky II Hned po zápase, který jsme viděli v prvním díle byli Rocky i Apollo odvezeni do nemocnice. I když podle rozhodčích je Apollo vítěz, ale on má pořád pocit, že Rockyho neporazil. Apollo […] Posted in Zajímavosti
  • Rocky IV - Trochu netradiční "Vánoční" film17. prosince 2020 Rocky IV - Trochu netradiční "Vánoční" film Úspěšný boxer Rocky Balboa (Sylvester Stallone) žije nyní v ústraní se svou ženou Adrian (Talia Shire) a synkem Rockym Jr. (Rocky Krakoff). Boxuje jen občas, pro udržení kondice, se svým […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rocky Balboa - Není důležité, kolik ran rozdáš, ale jak dlouho vydržíš.9. dubna 2019 Rocky Balboa - Není důležité, kolik ran rozdáš, ale jak dlouho vydržíš. Jen málokdy se mi stává, abych usedl k počítači, odklikal Word a nevěděl, jak zařadit rychlost. Tvůrčí strasti mě obvykle nepostihují na startovní čáře, ale až později – v průběhu […] Posted in Retro filmové recenze
  • Soudce Dredd26. dubna 2022 Soudce Dredd Soudce Dredd je americký akční sci-fi film z roku 1995 natočený podle stejnojmenného komiksu 2000 AD. Režíroval ho Danny Cannon a v hlavní roli se představil Sylvester Stallone, strážce […] Posted in Speciály
  • Kmotr III7. dubna 2022 Kmotr III Nyní šedesátiletý Michael Corleone (Al Pacino) dál ovládá pevnou rukou své obchodní zájmy. Velmi usilovně se však snaží odpoutat od vlastní kriminální minulosti a své obchody legalizovat. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kmotr II6. dubna 2022 Kmotr II Mladičký Vito Andolini (Oreste Baldini) jako jediný z rodiny ujde krutému osudu, který pro ní připravil sicilský kmotr Don Francesco Ciccio (Giuseppe Sillato). Podaří se mu utéct do […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kmotr5. dubna 2022 Kmotr Příběh newyorské mafiánské rodiny Corleonů, jíž tvrdou rukou šéfuje starý don Vito (Marlon Brando), se odehrává v letech 1945 - 55 a zaznamenává prudký rozmach organizovaného zločinu po […] Posted in Retro filmové recenze
  • Predátor9. března 2022 Predátor Predator je americký akční sci-fi horor z roku 1987, který režíroval John McTiernan a scénář napsali bratři Jim a John Thomasovi. Jedná se o první díl série Predátor. V hlavní roli se […] Posted in Speciály
  • Kmotr11. prosince 2021 Kmotr Není moc filmů, které by vám mohly chybět více ve vaší filmografii, než je Kmotr. Nádherné epické dílo od režiséra Francise Forda Coppoli patří k tomu nejlepšímu, co světová kinematografie […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,50792 s | počet dotazů: 240 | paměť: 64303 KB. | 10.08.2022 - 07:08:01