Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Robin Williams

Robin Williams

Williams
Williams

Robin McLaurin Williams (21. čer­ven­ce 1951, Chicago, USA – 11. srp­na 2014, Tiburon, Kalifornie, USA) byl ame­ric­ký herec, komik a zpě­vák, drži­tel jed­no­ho Oscara, čtyř Zlatých gló­bů, čtyř cen Grammy, dvou cen ame­ric­kých sce­náris­tů a ceny Cecil B. DeMilleho. Zemřel 11. srp­na 2014 v důsled­ku udu­še­ní.

Počátky

Robin Williams
Eva Rinaldi → Flickr: Robin Williams (CC BY-SA 2.0)

Narodil se v Chicagu do rodi­ny býva­lé model­ky (Laura McLaurin, 1922-2001) a zámož­né­ho otce (Robert Fitzgerald Williams, 1906-1987), kte­rý měl vyso­ké posta­ve­ní ve fir­mě Ford. Vyrůstal v kos­te­le, jeli­kož jeho mat­ka pro­vo­zo­va­la křes­ťan­ské vědy. Navštěvoval ško­lu Detroit County Day School a s her­cem Christopherem Reevem i ško­lu Juilliard. Po účin­ko­vá­ní v klu­bech a po roz­ho­vo­ru s Michaelem Parkinsonem se roz­ho­dl, že se sta­ne her­cem.

Kariéra

Za svůj život byl obsa­zo­ván do výraz­ných rolí, za kte­ré skli­dil nejed­no význam­né oce­ně­ní. První film nato­čil v roce 1980 a to film s názvem Popeye. První úspěš­ný film však násle­do­val až o 7 let poz­dě­ji. Režisérem Berrym Levinsonem byl obsa­zen do fil­mu Dobré ráno, Vietname, za kte­rý zís­kal cenu Grammy za nej­lep­ší kome­di­ál­ní album a Zlatý Glóbus. Už v roce 1978 obdr­žel Zlatý Glóbus za seri­ál Mork and Mindy a v roce 1980 obdr­žel cenu Grammy za nej­lep­ší kome­di­ál­ní album k seri­á­lu Reality...What a con­cept. Ceny Grammy pak zís­kal ješ­tě za album A night at the Met v roce 1988 a za mlu­ve­né album Robin Williams - Live 2002 v roce 2003. Zlatý Glóbus obdr­žel také za fil­my The Fisher King a Táta v suk­ni. Nejvyššího oce­ně­ní, tedy Oscara se dočkal v roce 1997, kdy byl oce­něn za film Dobrý Will Hunting, za kte­rý obdr­žel i cenu Screen Actors Guild Awards. Tu obdr­žel i za film Ptačí klec v roce 1996.

V jed­né ame­ric­ké tele­viz­ní show o něm Al Pacino pro­hlá­sil, že to byl jeho herec­ký idol.

Osobní život

První man­žel­ství mu vydr­že­lo 10 let, a má z něj syna Zachary Pyma (*1983). V roce 1989 se ože­nil podru­hé a z toho­to man­žel­ství má dvě děti, Zeldu Rea (*1989) a Cody Alana (*1991). V úvo­du 70. a 80. let měl pro­blémy s koka­i­nem a v roce 2006 měl potí­že s alko­ho­lem. Jeho pří­te­lem je herec John Belushi. V roce 2007 na srdeč­ní potí­že zemřel jeho star­ší bra­tr Robert Todd, na jehož pohřbu se ujal hlav­ní řeči. Se svou ženou zalo­žil nada­ci na pod­po­ru růz­ných cha­ri­ta­tiv­ních spo­leč­nos­tí.

Smrt

Dne 11. srp­na 2014 kolem sed­mé hodi­ny večer­ní míst­ní­ho času byl herec nale­zen ve svém domě mrt­vý. Příčina smr­ti byla po ohle­dá­ní těla koro­ne­rem před­běž­ně sta­no­ve­na na udu­še­ní. Jednalo se prav­dě­po­dob­ně o sebe­vraž­du.


Detaily o článku Robin Williams


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,04598 s | počet dotazů: 239 | paměť: 56657 KB. | 02.07.2022 - 07:40:48