Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Robin - kniha - recenze - 100 %

Robin - kniha - recenze - 100 %

img 307868 orig

Robin je krás­ný pes, rasou fox­te­ri­ér, ale cho­vá­ním nepřed­ví­da­tel­né indi­vi­du­um. Pořídili ho dvě dospě­lé děti – Alena a Honza – svým rodi­čům, aby se jim po nich nestýska­lo, když už opus­ti­li rod­né hnízdo. Ovšem samot­ní rodi­če jsou rados­tí bez sebe, že se jim je poda­ři­lo dostat koneč­ně z domu. Nejdříve jsou kate­go­ric­ky pro­ti jaké­mu­ko­liv pso­vi, ale poslé­ze kapi­tu­lu­jí, když se roz­něž­ní nad ště­ně­tem Robinem. Jako malý byl ješ­tě vcel­ku udr­ži­tel­ný, ale násled­ně se děli divy.

Když pomi­ne­me pro­blémy s jíd­lem, pro­to­že nechtěl vlast­ně pozřít vůbec nic, tak neu­stá­le utí­kal. Kamkoliv, jak­ko­liv, kudy­ko­liv. Dokonce jed­nou, když to jinu­dy nešlo, pro­le­těl úmy­sl­ně oknem, jen aby se dostal ven. Přestože se ho mamin­ka s tatín­kem sna­ži­li vycho­vá­vat pocti­vě, tak děti jim to vůbec neu­snad­ni­li. Pokaždé, když se něco sta­lo, tak to dáva­li za vinu prá­vě svým zplo­di­te­lům. Oblíbená věta dce­ry Aleny byla – To seš psy­cho­log. Maminka pra­co­va­la mimo jiné v man­žel­ské porad­ně.

Robinovi se utí­ká­ní nemu­se­lo vypla­tit a jed­nou málem při­šel o život. To ute­kl do lesa a potom ho rodi­na, do kte­ré pat­ří také teta Hana, kte­rá se Robina vždyc­ky jako děti zastá­va­la, našli s něko­li­ka krva­vý­mi rana­mi od kulek. Naštěstí ho z toho dostal vete­ri­nář, ale poslé­ze se na Robina sne­sl vztek pře­de­vším ze stra­ny Aleny, kte­rá o něj měla vel­ký strach, ostat­ně jako všich­ni.

Pak ale při­šla pod­pá­sov­ka na Robina. Rozhodli se, že ho dají tetě Haně, pro­to­že ho nemů­žou uhlí­dat a děti jim poří­di­li teri­é­ra Batulka. Rodiče z toho byli nej­pr­ve na mrt­vi­ci, ale smí­ři­li se s tím. Robin na Batulka straš­ně žár­lil, a když se pár­krát poškor­pi­li, tak se zača­li oká­za­le igno­ro­vat.

Jako extrém­ní milov­ni­ce zví­řat jsem čeka­la dob­rý román – měla jsem prav­du. Zdena Frýbová napsa­la úžas­ný, v pod­sta­tě bio­gra­fic­ký román. Mísí se v něm lás­ka ke psům a vše­o­bec­ně zví­řa­tům s oso­bi­tým humo­rem. Děj kni­hy se ješ­tě zao­bí­rá Alenčinou kama­rád­kou Ruth, kte­rá má potí­že s man­že­lem Vivánem a líčí na něj s Alenou vše­mož­né pas­ti na cha­lu­pě rodi­čů, aby si ji zase začal vší­mat. Je to per­fekt­ní kníž­ka, i díky oba­lu a ilu­stra­cím, pros­tě kom­plet­ka. Má 240 stran.

Věnovalo nakla­da­tel­ství Šulc-Švarc.

 • Autor: Zdena Frýbová
 • Žánr: humor­né
 • Nakladatelstvi: Šulc-Švarc
 • Datum vydá­ní: 2012
 • Rozumbrádkové a zlatý pohár - kniha - recenze11. května 2017 Rozumbrádkové a zlatý pohár - kniha - recenze Rozumbrádkové nás přišly oblažit druhý dílem, ve kterém se tentokrát budou snažit získat zlatý pohár. Ještě než začnou s jeho hledáním, tak trochu napálí Mudru s čištěním bot. Tři […] Posted in Recenze knih
 • Rozumbrádkové - kniha - recenze - 100 %28. dubna 2017 Rozumbrádkové - kniha - recenze - 100 % Rozumbrádkové bydlí v malebném údolí vysoko v horách. Jsou to takoví drobní človíčkové s hustými vlasy. Celým příběhem prochází tři Rozumbrádkové – Hlavěnka, Vtipálek, Mudra. Jednou k nim […] Posted in Recenze knih
 • Pečeme zdravě a chutně - kniha - recenze - 100 %29. března 2017 Pečeme zdravě a chutně - kniha - recenze - 100 % Remoska měla nedávno, lépe řečeno vloni, výročí – 60 let. Právě kvůli těmto kulatinám vyšla speciální kuchařka s recepty koncipovanými přímo do ní. Tahle kuchařská kniha se hodí jak […] Posted in Recenze knih
 • Křeslo kreativního ředitele Riot Games opouští Jason...22. července 2020 Křeslo kreativního ředitele Riot Games opouští Jason... Křeslo kreativního ředitele Riot Games opouští Jason Killingsworth. Ten funkci zastával šest let a nyní se chce soustředit na své nezávislé nakladatelství knih. Posted in Krátké herní aktuality
 • Rudé paprsky severního slunce - kniha27. května 2017 Rudé paprsky severního slunce - kniha Michal je úplně obyčejný normální muž ve stále ještě mladém věku, který žije na první pohled ve spořádaném manželství a Monikou, kde je i jedno dospívající dítě – patnáctiletá dcera Petra, […] Posted in Recenze knih
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih
 • Mezi indiány - Dcera náčelníkova - kniha - recenze - 100 %4. května 2017 Mezi indiány - Dcera náčelníkova - kniha - recenze - 100 % Dvanáctiletá holka Bára je poměrně obyčejný výrostek svého věku. Ovšem má dost podstatnou vlastnost – dokáže se přenést díky speciálnímu atlasu tam, kam chce, většinou do minulosti. Jednou […] Posted in Recenze knih
 • Paleček krále Jiřího - kniha - recenze - 100 %27. dubna 2017 Paleček krále Jiřího - kniha - recenze - 100 % Paleček zažil mnoho příběhů a mockrát pomohl nevinným a dá se říci obětem. Například, když pomáhal sedlákovi Kolínovi, kterému se ztratilo jeho krásné telátko z chlívku a Kolín neměl ani […] Posted in Recenze knih
 • Autoškola 2017 - kniha - recenze - 100 %27. dubna 2017 Autoškola 2017 - kniha - recenze - 100 % Auto je dnes velká nezbytnost. Bez něj je člověk jako kdyby neměl ruce. Pro ty, kdo ještě nevlastní řidičské oprávnění a chystají se udělat tento velký krok, je tu letošní publikace […] Posted in Recenze knih
 • S úsměvem - kniha - recenze - 100 %25. dubna 2017 S úsměvem - kniha - recenze - 100 % Tato mini knížečka obsahuje v drtivé většině básničky, avšak najde se zde i několik pohádek, například Příliš mnoho štěstí škodí. Převozník převáží skupinu lidí přes moře z jednoho ostrova […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 4,25716 s | počet dotazů: 231 | paměť: 58191 KB. | 20.09.2021 - 04:44:42