Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Robin Hood - kde jsou ty časy před třiceti lety

Robin Hood - kde jsou ty časy před třiceti lety

RobinHood
RobinHood

   Robin Hood pat­ří v Hollywoodu k lát­kám, kte­ré se jed­nou za čas obje­ví a někdo se poku­sí nám ji před­sta­vit v novém svět­le. V této nové inkar­na­ci se nám pod vede­ním Otto Bathursta (vyni­ka­jí­cí seri­ál Peaky Blinders) před­sta­vu­je v titul­ní roli Taron Egerton (Kngsman) a jako Malý John osca­ro­vý Jamie Foxx.

 

   Bohatým bral, chudým dával. Verzí Robina Hooda už jsme ve fil­mo­vém nebo seri­á­lo­vé podo­bě moh­li vidět oprav­du hod­ně a i když je na začát­ku této nej­no­věj­ší ver­ze dob­ro­druž­ství řeče­no, že se jed­ná o zce­la novou ver­zi pří­bě­hu o Robinu Hoodovi, opak je prav­dou. Robin Locksley je povo­lán do kři­žác­kých válek a po návra­tu do rod­né­ho Nottinghamu, zjis­tí, že je pova­žo­ván za mrt­vé­ho a navíc že jeho rodin­né síd­lo bylo zkon­fis­ko­vá­no a pro­padlo měs­tu, potaž­mo šeri­fo­vi (Ben Mendelsohn, kte­rý po šede­sá­té­osmé hra­je tu samou roli), aby moh­li finan­co­vat dal­ší váleč­ná taže­ní. Nic z toho se Robinovi samo­zřej­mě nelí­bí a pus­tí se spo­leč­ně s Malým Johnem a ostat­ní­mi do par­ti­zán­ské­ho odbo­je.

   Robin Hood je atrak­tiv­ní lát­ka a nedi­vím se tomu, že čas od času něja­ké­ho fil­ma­ře nalá­ká k tomu, aby svě­tu uká­zal svo­ji vizi. Jako malý jsem měl kni­hu od Disneyho, kte­rou jsem měl moc rád i ani­mo­va­né fil­mo­vé zpra­co­vá­ní jsem jako dítě zbož­ňo­val, Král zboj­ní­ků s Kevinem Costnerem pat­řil pak poz­dě­ji mezi mé oblí­be­né fil­my a Bláznivý pří­běh Robina Hooda mě v mých puber­tál­ních letech taky doká­zal poba­vit i když už ho prav­dě­po­dob­ně v živo­tě neu­vi­dím a s ver­zí od Ridleyho Scotta s Russelem Crowem jsem žád­ný zásad­ní pro­blém také neměl. Na novou ver­zi s Egertonem jsem byl od začát­ku cel­kem zvě­da­vý a Bathurstovi na reži­sér­ské žid­li jsem fan­dil už jen z důvo­du, že reží­ro­val něko­lik dílů mnou oblí­be­ných Peaky Blinders. Někde mezi­tím vším ale nasta­la veli­ká chy­ba a výsle­dek bohu­žel nesto­jí za moc.

YXJ0aWNsZU1haW4vMjIzODg0

   Bathurst se chtěl prav­dě­po­dob­ně svézt na vlně divá­ky oblí­be­né­ho Krále Artuše od Guye Ritchieho, pro­to­že podob­nou sty­li­za­ci (s vyne­chá­ním všech fan­ta­sy prv­ků) nelze nevi­dět a zpo­ma­le­né pocho­dy hrdi­nů uli­ce­mi zase dají vzpo­me­nout na již zmí­ně­né Peaky Blinders. Problém však nastá­vá u postav, akce a vlast­ně i scé­ná­ře. Nic z toho Vám totiž nena­bíd­ne nic ori­gi­nál­ní­ho nebo zapa­ma­to­vá­ní­hod­né­ho. Hned po prv­ním shléd­nu­tí jsem měl pro­blém vyba­vit si ale­spoň něco, co by se mi na fil­mu líbi­lo a v momen­tě kdy píšu tuto recen­zi, tak se mi ztě­ží vyba­vu­je coko­li. A bohu­žel přes­ně na tako­vé mís­to nový Robin Hood pat­ří - do zapo­mně­ní.

   Na fil­mu je vidět, že stál doce­la dost peněz, ale vydě­lat si na sebe v žád­ném pří­pa­dě nemů­že a pokra­čo­vá­ní, kte­ré se po samot­ném závě­ru nabí­zí, už nikdy neu­vi­dí­me. Do dese­ti let se prav­dě­po­dob­ně dočká­me dal­ší­ho poku­su o oži­ve­ní legen­dy o Sherwoodském zboj­ní­ko­vi a pokud do si do té doby bude­te chtít ukrá­tit čeká­ní tím, že si pus­tí­te něja­ký jiný film s Robinem Hoodem, sáh­ně­te po kte­rém­ko­li jiném.

Foto: Lionsgate

Hodnocení: 30 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Amadeus18. února 2022 Amadeus Amadeus je americký dobový životopisný film z roku 1984, který natočil Miloš Forman podle divadelní hry Amadeus z roku 1979. Děj se odehrává ve Vídni v druhé polovině 18. století a je […] Posted in Speciály
  • Brimstone ... aneb není western jako western.1. února 2022 Brimstone ... aneb není western jako western. Ano, i když je tento film řazen do oné westernové kategorie, tak rozhodně nečekejte klasické žánrové propriety. Samotné prostředí divokého západu zde působí spíše jako kulisa pro příběh, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Ulička přízraků: Pulzující remake filmu noir od Guillerma del Tora31. ledna 2022 Ulička přízraků: Pulzující remake filmu noir od Guillerma del Tora Podvodník a podvodník se spojí s kočovným karnevalem, aby se naučil novým trikům, které by mohl přenést do velkoměsta ve filmu Ulička přízraků, živé, bohatě propracované aktualizaci […] Posted in Filmové recenze
  • Ulička přízraků (Nightmare Alley) – Recenze – 80 %27. ledna 2022 Ulička přízraků (Nightmare Alley) – Recenze – 80 % Film Guillerma del Tora Ulička přízraků je adaptací stejnojmenného románu spisovatele Williama Lindsayho Greshama, podle nějž vznikl snímek Ulička přízraků již v roce 1947. Tento film noir […] Posted in Filmové recenze
  • Ulička přízraků Guillerma del Tora26. ledna 2022 Ulička přízraků Guillerma del Tora Mladý ambiciózní umělec Stanton Carlisle (Bradley Cooper) s nadáním zmanipulovat lidi díky vhodně zvolených slov se spojí s psychiatričkou Lilith Ritter (Cate Blanchett), která je však […] Posted in Filmové recenze
  • Zaklínač - Druhá série: Recenze10. ledna 2022 Zaklínač - Druhá série: Recenze V první epizodě se k povídkám na chvíli vrátíme, když se Gerald potká s Nivellenem. Ciri ho tu doprovázet ještě neměla, ale nevadí. Povídka byla zpracována hezky. Celkově čerpá druhá řada […] Posted in TV Recenze
  • Spider-Man: Bez domova1. ledna 2022 Spider-Man: Bez domova Spider-Man: Bez domova patřil k nejočekávanějším filmům letošního roku. Monumentální zakončení spidermanovské trilogie od režiséra Jona Wattse mělo přinést něco více než jen generickou […] Posted in Filmové recenze
  • Všechny cesty vedou do hrobu - 50 %23. prosince 2021 Všechny cesty vedou do hrobu - 50 % Píše se rok 1882 a život na Divokém západě je plný nebezpečí. Když se podaří uniknout střele nějakého pistolníka, čeká na člověka smrt v sedle, kousnutí jedovatým hadem nebo potupná smrt […] Posted in Retro filmové recenze
  • Spider-Man: Bez domova (Spider-Man: No Way Home) – Recenze – 70 %18. prosince 2021 Spider-Man: Bez domova (Spider-Man: No Way Home) – Recenze – 70 % Třetí Spider-Man s Tomem Hollandem v hlavní roli středoškoláka Petera Parkera přímo navazuje na předchozí díl s názvem Spider-Man:Daleko od domova, ve kterém podlý Mysterio veřejně označil […] Posted in Filmové recenze
  • Amazing Spider-Man 214. prosince 2021 Amazing Spider-Man 2 Po souboji s Lizardem z konce prvního dílu se Peter (Andrew Garfield) nemůže zbavit pocitu výčitek, že není schopen dodržet slib, který dal umírajícímu otci Gwen (Emma Stone). Ačkoliv se […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,53126 s | počet dotazů: 229 | paměť: 55976 KB. | 22.05.2022 - 21:38:09