Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Robert Moss – Tři pouhé věci (100%)

Robert Moss – Tři pouhé věci (100%)

Nový dokument 2018 01 21 1

Hovorí sa – je to len sen, je to len náho­da, je to len fan­tá­zia... Teda, ak mám byť presnej­šia, hovorí to súčas­ná spo­loč­nosť. Domorodé kul­t­ú­ry tie­to „tři pou­hé věci“ na ľah­kú váhu nikdy nebra­li. Na ľah­kú váhu ich nebe­rie ani Robert Moss. A ani ja.

Tři pou­hé věci – sny, náho­da a fan­tá­zia. V súčas­nos­ti sa preh­li­a­dajú, no his­tó­ria je plná prí­be­hov o dôle­ži­tých snoch, náho­dách, či fan­ta­zí­ro­va­ní. Vedeli ste, že vďaka nim vznik­lo mno­ho vyná­le­zov, orga­ni­zá­cii, myšli­e­nok či pes­ni­čiek? Zo snov pochá­d­za­jú meló­die pies­ní Yesterday od The Beatles ale­bo Drops of Jupiter od sku­pi­ny Train.

Sny, náho­da aj fan­tá­zia majú neja­ké pra­vi­dlá, resp. moc, kto­ré Robert Moss dopo­drob­na popí­sal v kni­he. Nejdem Vám ich všet­ky pre­zrá­d­zať, bolo by to prac­né. Nebudem taj­nost­kár­ka, pre­zra­dím Vám aspoň jed­no pra­vi­dlo náho­dy.

Jedným z pra­vi­diel náho­dy (ak sa to tak dá nazvať) je, že svet sa rýmu­je. Napr. v čase písa­nia tej­to recen­zie som mala robiť nie­čo iné, ale... Prokrastinácia vyhra­la a ja som sa roz­hod­la, že je poho­dl­nej­šie písať recen­ziu na túto pek­nú kni­hu. Na tú dru­hú (časo­vo limi­to­va­nú) čin­nosť, ktorú som mala robiť, som jed­no­du­cho nema­la chuť. Mala som však zapnu­tý tele­ví­zor, hudob­ný kanál, kde mi cel­kom (ne)nápadne pri­po­me­nu­li, že mám robiť nie­čo iné. Dokonca až tak kon­krét­ne, že mi v tele­ví­zii uká­za­li pres­ne tú vec, o kto­rej som mala písať (mala to byť recen­zia na jeden kon­krét­ny pro­dukt). A aby toho nebo­lo málo, pes­nič­ka sa vola­la Motivation (moti­vá­cia). Takže tak­to sa doká­že život zarý­mo­vať v oby­čaj­nej chvíľ­ke.

Robert Moss nie­len popi­su­je prin­cí­py náhod. Rozoberá ich, hrá sa s nimi a nazý­va to „hry s kaž­do­den­nou rea­li­tou“. Moss verí, že nič na sve­te nie je náhod­né (no, zasa sa môj život rýmu­je – pred­chvíľou som číta­la kni­hu o tele­pa­tii, kto­rá sa zao­be­ra­la kvan­to­vou fyzi­kou a tam via­cerí popred­ní fyzi­ci tvr­di­li, podob­ne ako Moss, že kaž­dá náho­da má svoj zmy­sel). Autor zachá­d­za v tých­to hrách s náho­dou až tak ďale­ko, že si od náhod nechá­va radiť, viesť sa nimi a vždy, keď tak spra­ví, tak sa jeho deň neja­ko prekva­pi­vo zme­ní, zaži­je nie­čo nečaka­né a neza­bud­nu­teľ­né. Nebudem však roz­prá­vať tie­to neraz bláz­ni­vé prí­be­hy za auto­ra kni­hy, dúfam, že Vám sta­čia tie­to moje.

A ak číta­te túto recen­ziu náho­dou, má neja­ký zmy­sel, kto­rý môže­te (ale netr­dím, že musí­te) nájsť v tej­to kni­he.

Záverečné hod­no­te­nie:

Autor úžas­ne pre­mos­til šaman­ské tra­dí­cie s moder­nou kvan­to­vou fyzi­kou nená­pad­nou for­mou. Robert Moss je výni­moč­ný člo­vek a verím, že ak by sme sa raz stret­li, mali by sme sa o čom roz­prá­vať. A bol by to roz­ho­vor na dlho. Kniha mi padla do nôty, odke­dy som ju číta­la, poze­rám na náho­dy inak.

  • Lidé a draci na společné cestě do bájného města draků13. ledna 2019 Lidé a draci na společné cestě do bájného města draků Nová kniha Dračí strážce vás zavede do světa draků, magie a nezapomenutelných dobrodružství. Alespoň tak láká obálka. Draci, vznešená a mocná stvoření jsou na úpadku, ale nyní se má […] Posted in Recenze knih
  • DAVID SPROXTON 29. dubna 2012 DAVID SPROXTON DAVID SPROXTON (producent) je spoluzakladatelem a předsedou představenstva společnosti Aardman. Se svým společníkem Peterem Lordem byli svědkem proměny své přátelské spolupráce dvou […] Posted in Profily osob
  • Saw 3 - Moje rada na závěr zní: určitě si počkejte do konce!8. dubna 2021 Saw 3 - Moje rada na závěr zní: určitě si počkejte do konce! Jigsaw se opět vrací, a to v podobě už třetího pokračování. Zde rozehraje tutéž hru o život jako v minulých dvou částech. Bude to ale stále tak působivá podívaná jako v předchozích […] Posted in Filmové recenze
  • G. R. R. Martin - Rytíř Sedmí království (2014)26. listopadu 2019 G. R. R. Martin - Rytíř Sedmí království (2014) Předem musím zmínit, že knižní ságu Píseň ledu a ohně mám velice rád, zejména pak kvůli skvělému popisu reálně vyhlížejícího světa, kde postavy ani události zdaleka nejsou černobílé. Je […] Posted in Recenze knih
  • Football Manager 2021 od studia Sports Interactive vyjde z...4. srpna 2020 Football Manager 2021 od studia Sports Interactive vyjde z... Football Manager 2021 od studia Sports Interactive vyjde z důvodu pandemie COVID-19 koncem letošního roku Posted in Krátké herní aktuality
  • SUNSHINE2. března 2008 SUNSHINE SUNSHINE 26.01.2007 recenze Přečteno: 49 krát Související články: Ačkoli hlavní námět snímku je pro daný žánr […] Posted in Recenze
  • Nepřátelé8. září 2020 Nepřátelé Několik lidí různé barvy pokožky se prohání po skomírajícím divokém západě a vzájemně si (ne)sdělují svá traumata ohrožující jejich vlastní duševní zdraví. I takto by šel shrnout snímek […] Posted in Retro filmové recenze
  • Doktor Proktor a vana času - audiokniha22. června 2017 Doktor Proktor a vana času - audiokniha Doktor Proktor podnikl výpravu na svém zvláštním motocyklu, se kterým se vydal do Paříže, aby našel svoji lásku, ženu svého života, Julietu Margarinovou. Líza a Bulík zatím chodí do škola, […] Posted in Recenze knih
  • Komiks 9613. dubna 2019 Komiks 96 Posted in Komiks
  • Proti zdi4. května 2005 Proti zdi Nejlepší film roku a ocenění na Berlinale si připsal turecko-německý film Proti zdi. Jde o docela drsný příběh o neobvyklém soužití dvou tureckých přistěhovalců v Německu. Cahit má […] Posted in Filmové recenze

Mám rada filmy a knihy. Momentálne píšem ešte pre stránku comicbox.eu, pod rovnakým menom - Kristina, články o filmových novinkách a aktualitách vo svete komiksov. Som aj spoluautorkou blogu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uverejňujem poviedky.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,77017 s | počet dotazů: 230 | paměť: 53252 KB. | 02.12.2021 - 16:59:42