Robert Fisher – Rytíř v rezavém brnění (91%)

vyr 135obalkabig

Rober Fisher je autor mno­hých broadwa­yských hier a sce­ná­rov. Ale kni­ha „Rytíŕ v reza­vém brně­ní aneb o muži, kte­rý našel sebe sama“ je to, čo ho pres­lá­vi­lo med­zi­ná­rod­ne. O čom je táto kniž­ka?

Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden rytier, kto­rý sa celé roky sna­žil chrá­niť dru­hých. Podstupoval odváž­ne výpra­vy na kto­rých bojo­val s rôz­ny­mi nepri­a­teľ­mi, zabí­jal dra­kov a zachra­ňo­val bez­bran­né dámy. Túto prácu – chrá­niť dru­hých – mal ako pri­o­ri­tu celé roky, pre­to si brne­nie vôbec neskla­dal. Veď ak by sa mu nie­čo sta­lo, kto by ochrá­nil ostat­ných? Keď sa rytier jed­né­ho dňa roz­ho­dol, že si brne­nie aspoň na chvíľu zlo­ží, zis­til, že to nejde.

Žeby to bola neja­ká roz­práv­ka? Nie, táto malá kniž­ka nie je roz­práv­ko­vá (neboj­te, ani horo­ro­vá). Na tom­to dru­hu rytie­rov nie je pred­sa nič roz­práv­ko­vé. Aj v tej­to dobe žijú med­zi nami. Rytier je člo­vek, kto­rý chrá­ni dru­hých, jeho samé­ho chrá­ni iba brne­nie. Druhých chrá­ni tak urput­ne, že ani nevní­ma váhu svoj­ho brne­nia. Snaží sa sta­točne niesť váhu celé­ho sve­ta len na svo­jich ple­ci­ach. Snaží sa chrá­niť svo­jich blíz­kych pred rôz­ny­mi „zlý­mi drakmi“ (však kaž­dé­mu z nás neja­ký zlý drak pole­tu­je živo­tom) či iný­mi desi­vý­mi nepri­a­teľ­mi. Okolitý svet po čase poma­ly prestá­va rytie­ra poznať, zab­úda na jeho pra­vú tvár, lebo nikdy nevi­dí jeho slzy trá­pe­nia a ani jeho radost­ný úsmev. Vzďaľuje sa od ľudí. Skôr či neskôr si aj sám rytier uve­do­mí, že je to brnenie-väzenie. Každý z nás pozná aspoň jed­né­ho také­ho rytie­ra. A mož­no ste tým rytie­rom Vy sami.

Kniha ďalej pokra­ču­je rytie­ro­vou ces­tou „dostať sa von z brne­nia“. Táto ces­ta je pre neho nová – dote­raz bol zvyk­nu­tý zachra­ňo­vať iných, no ten­to­krát sa pok­ú­si zachrá­niť seba. Rytier na svo­jej výpra­ve čelí rôz­nym pre­káž­kam a ak chce nájsť sám seba, musí sa veľa nau­čiť. Podarí sa mu nako­niec nájsť samé­ho seba? Už nad­pis kni­hy pre­zrá­d­za, že áno. Ale dosta­ne­te sa z brne­nia aj Vy?


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Mám rada filmy a knihy. Momentálne píšem ešte pre stránku comicbox.eu, pod rovnakým menom - Kristina, články o filmových novinkách a aktualitách vo svete komiksov. Som aj spoluautorkou blogu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uverejňujem poviedky.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE17. května 2017 Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE Cuky Luky Film je jedinečným projektom v rámci slovenskej kinematografie. Inšpiráciou jeho vzniku bola obľúbená dvojica parodických postáv z televíznej šou, ktorá si berie na mušku istý […]
  • Luke Harding – Akta Snowden (91%)9. prosince 2017 Luke Harding – Akta Snowden (91%) Edward Snowden – pre niekoho neoceniteľný hrdina, pre iného zločinec, ktorý by mal stráviť zvyšok života za mrežami. Nech je Váš názor akýkoľvek, jedno je isté – tento muž zmenil naše […]
  • Cuky Luky Film - SLOVAMI PRODUCENTA DANA DANGLA17. května 2017 Cuky Luky Film - SLOVAMI PRODUCENTA DANA DANGLA Myšlienke vzniku celovečerného hraného filmu Cuky Luky Film predchádzalo hneď niekoľko skutočností. Už dlhšiu dobu sme uvažovali o natočení žánrovo čistej komédie pre celú rodinu. V rámci […]
  • PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY)18. května 2017 PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY) Zoznámte sa s Cecíliou Kováčovou alias Cuky. Cuky je neuznaná vlogerka, ktorá sa má stať novou slovenskou Miss. K tomu jej má pomôcť Luky, ako však uvidíte, bude to stáť ešte veľa […]
  • Prožijte znovu dějiny Československa (už je to 100 let) s knihou od Karla Pacnera7. července 2018 Prožijte znovu dějiny Československa (už je to 100 let) s knihou od Karla Pacnera Kniha sa tiahne zrejme najturbulentejším obdobím krajín Česka a Slovenska (Československa). 20.storočie bolo významné pre mnoho európskych, ale aj svetových krajín. Táto kniha sa venuje […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Francis Scott Fitzgerald – Veľký Gatsby12. července 2016 Francis Scott Fitzgerald – Veľký Gatsby Nestáva sa mi často, že by som si po pozretí filmu dodatočne prečítala aj knihu – ako to bolo v prípade Veľkého Gatsbyho. Z knihy (i filmu) bola očarená aj moja mladšia sestra, ktorá […]
  • Zdeněk Rejdák, Karel Drbal: Perspektivy telepatie -Slavné psychotronické fenomény 20. století21. července 2016 Zdeněk Rejdák, Karel Drbal: Perspektivy telepatie -Slavné psychotronické fenomény 20. století Kniha so zaujímavým názvom a ešte zaujímavejším príbehom. Nie, nie vážení čitatelia, nemám na mysli dej knihy – kniha je písaná odborne. Hovorím o veľkom rozruchu, ktorý sa spája s prvým […]
  • Jonas Jonasson – Storočný starček, ktorý vyliezol z okna a zmizol19. června 2016 Jonas Jonasson – Storočný starček, ktorý vyliezol z okna a zmizol Jonas Jonasson bol pomerne málo známy švédsky autor, preslávil sa práve vďaka tejto knihe. Jonasson je často prirovnávaný svojim štýlom písania k českej legende literatúry – Jaroslavovi […]
  • Flash S03E06 – Zhrnutie epizódy (95%)21. listopadu 2016 Flash S03E06 – Zhrnutie epizódy (95%) Po týždňovej prestávke sa seriál Flash vrátil. Čo sa odohralo v šiestej epizóde? Epizóda začína Wallyho snom - ako je speedster Kid Flash. Wally sa domnieva, že prežíva len príliš živé […]