Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily postav > Robb Stark – Hra o Trůny

Robb Stark – Hra o Trůny

Robb
Robb
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Vyhrál jsem kaž­dou bitvu. Ale pro­hrá­vám vál­ku.“

Robb Stark

Robb Stark (Richard Madden) je nej­star­ší syn Lorda Eddarda Starka ze Zimohradu a Lady Catelyn, bra­tr Sansy, Aryi, Brana a Rickona Starků a polo­vič­ní bra­tr Jona Snowa. Jeho spo­leč­ní­kem je zlo­vlk Šedý Vítr.

Když je Eddard zatčen a násled­ně popra­ven Králem Joffreym, Robb se stá­vá Králem Severu a vede vzpou­ru pro­ti Železnému trů­nu. V násled­ném kon­flik­tu se pro­ká­že jako dob­rý bitev­ní veli­tel a zajis­tí něko­lik klí­čo­vých vítěz­ství nad Lannistery včet­ně zaje­tí Jaimeho Lannistera. Je ale také nezku­še­ným a naiv­ním poli­ti­kem, kte­rý nad­řa­zu

je prak­tic­kým zájmům vzne­še­né ide­á­ly a cíle a udě­lá tak sluš­ný počet kri­tic­kých pře­hma­tů. Poruší při­sa­hu na sňa­tek s dce­rou své­ho spo­jen­ce Waldera Freye a vez­me si mís­to ní Talisu Maegyr. Také vlo­ží důvě­ru v Theona Greyjoye na vyjed­ná­ní spo­je­nec­tví se želez­ný­mi, ale Theon ho zra­dí a obsa­dí Zimohrad. Robb pak při­jde i o pod­po­ru Karstarků, kte­ří tvo­ří sko­ro polo­vi­nu jeho zbý­va­jí­cí armá­dy, když popra­ví jejich vůd­ce Rickard Karstarka, kte­rý před­tím zabi­je dva mla­dé Lannistery.

Když se vál­ka obra­cí pro­ti němu, je nucen obrá­tit se na Freye zno­va. Zdánlivě vyhrá­vá zpát­ky jejich pod­po­ru, když sou­hla­sí se sňat­kem své­ho Strýce Edmura Tullyho a Roslin Frey. Není si vědom toho, že jde o past, pro­to­že Freyové a Roose Bolton se spo­ji­li s Tywinem Lannisterem. Během sva­teb­ní hos­ti­ny jsou i přes při­slí­be­ní ochra­ny hos­tů Robb, Catelyn a Talisa zma­sa­kro­vá­ni spo­lu s vět­ši­nou jejich armá­dy – udá­lost vejde do ději­ny jako Rudá svat­ba. Robba zabi­je Roose Bolton osob­ně. Severní vzpou­ra je tak vel­mi efek­tiv­ně potla­če­na a Starkové jsou svr­že­ni z rodo­vé­ho trů­nu Severu.

Pozadí…

Robb se naro­dil v Řekotočí a byl vycho­ván na Zimohradě. Jeho otec opus­til mat­ku po sva­teb­ní noci, aby bojo­val v Robertově vzpou­ře a když se vrá­til, Robb už byl na svě­tě. Od mlá­dí byl veden k ovlá­dá­ní meče a noše­ní brně­ní Serem Rodrikem Casselem, Bojovým mis­trem Zimohradu – od mlá­dí také v obo­jím vyni­kal.

Osobnost…

Robb má jas­ný smy­sl pro čest a spra­ve­dl­nost, kte­rý zís­kal od své­ho otce. Je féro­vý, sta­rost­li­vý a udě­lá coko­li v zájmu bez­pe­čí vlast­ní rodi­ny. Na roz­díl od Roose Boltona nevi­dí důvo­dy pro muče­ní, kru­tost nebo zby­teč­né popra­vy a i se svý­mi zajat­ci jed­ná s respek­tem. Nemá zájem o nási­lí nebo vál­ku a dělá, co může pro ome­ze­ní ztrát a násled­ků na obou stra­nách.

Možná až pře­kva­pi­vě pro­je­vil talent pro vojen­ství a stra­te­gii, což napros­to zasko­či­lo i Tywina Lannistera. Ten vní­mal Robba jako hloupé děc­ko bez jaké­ho­ko­li smys­lu pro umě­ní vál­ky a tipo­val, že jakmi­le začne boj, Robb ute­če zpát­ky do Zimohradu s oca­sem mezi noha­ma. Lannisterové byli zasko­če­ni jeho úto­kem v Bitvě o Šeptající les, kdy zlik­vi­do­val armá­du pod Jaimeho vede­ním.

Po svém otci má jak síly, tak i sla­bi­ny. Podobně jako Eddard postrá­dá hlub­ší smy­sl pro poli­ti­ku a upřed­nost­ňu­je čest před rozu­mem. Vzal si z lás­ky ženu, jejíž poli­tic­ký význam byl nulo­vý, čímž napros­to zby­teč­ně pohřbil potřeb­nou ali­an­ci s Freyi. Stejně tak dal před­nost cti před prag­ma­tis­mem, když popra­vil Lorda Rickard Karstarka pro zra­du a vraž­du, čímž při­šel o jeho vojen­skou pod­po­ru.

Jako vět­ši­na Seveřanů je lep­ším bojov­ní­kem, než poli­tic­kým hrá­čem – podob­ně jako Robert Baratheon, kte­rý špič­ko­vě ovlá­dal zbra­ně, ale v poli­ti­ce byl idi­ot.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Hra o Trůny


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Game of Thrones (Hra o trůny) 20113. srpna 2022 Game of Thrones (Hra o trůny) 2011 Současné televizní stanice jsou plné seriálů, jejichž náplň je různorodá. Zahrnuje situační komedie, sci-fi příběhy, krimi, či soap opery. Fantasy seriálů je však jako šafránu a pokud už […] Posted in TV Recenze
  • Eternals – Recenze – 60 %5. listopadu 2021 Eternals – Recenze – 60 % Nejnovější příspěvek do spletitého filmového universa Marvelu se sice odehrává ve stejném světě, v němž existují také Thor, Spider-Man nebo Doctor Strange (a někteří z nich tu jsou dokonce […] Posted in Filmové recenze
  • 1917 -  Filmů odehrávajících se v časech první světové války je jako šafránu.7. září 2020 1917 -  Filmů odehrávajících se v časech první světové války je jako šafránu. Ten s názvem 1917 je zatím posledním příspěvkem z řady velkolepě a draze pojatých děl. Jméno režiséra Sama Mendese ve mně pozitivně rezonuje už od jednoho krásného letního večeru, kdy […] Posted in Filmové recenze
  • Nová meta zvukového mixu Dolby ATMOS - Rocketman29. května 2019 Nová meta zvukového mixu Dolby ATMOS - Rocketman Na našem e-zinu jsme se filmům s mixem v Dolby ATMOS věnovali již několikrát. Vždy šlo o tituly, u kterých se mix výrazně vydařil, avšak jen v některých stěžejních scénách. Ve zbytku filmu […] Posted in Digitální kino
  • Hrajeme o trůny i o charaktery17. května 2019 Hrajeme o trůny i o charaktery Hře o trůny jsem se mnoho let vyhýbala, ač mi ji studenti doporučovali. Nedostatek času, pocit, že po Tolkienovi a Sapkowském už na další fantasy svět nemám kapacitu. Nakonec se čas našel, […] Posted in Články
  • Hra o trůny - jak David Benioff a D. B. Weiss během 10 let došli ke Star Wars15. dubna 2019 Hra o trůny - jak David Benioff a D. B. Weiss během 10 let došli ke Star Wars Jak už si všichni fanoušci sérii všimli, tak dnes měla premiéru poslední sezóna jedinečného a asi i nejslavnějšího fantasy seriálu Hra o trůny. Když v roce 2011 začínala, nikdo netušil, že […] Posted in Speciály
  • RECENZE: Bodyguard1. února 2019 RECENZE: Bodyguard  BBC nám minulý rok naservírovala jeden nenápadný hit. Minisérie Bodyguard, ve které se v hlavní roli objevil Richard Madden, kterého většina z nás zná jako Robba Starka ze Hry o trůny. Já […] Posted in TV Recenze
  • Popelka (Cinderella) – Recenze – 60%24. března 2015 Popelka (Cinderella) – Recenze – 60% Filmem Zloba – Královna černé magie se loni studio Disney úspěšně pokusilo oprášit pohádku o Šípkové Růžence a vtisknout jí háv moderní a vizuálně našlapané podívané. Nyní se o to samé […] Posted in Filmové recenze
  • Popelka - O TVŮRCÍCH18. března 2015 Popelka - O TVŮRCÍCH CATE BLANCHETT (macecha) vystudovala Národní institut dramatických umění a je držitelkou čestných doktorátů od Univerzity v Novém Jižním Walesu a Univerzity v Sydney. V letech 2008-2012 […] Posted in Speciály
  • Popelka - Obsah/O Filmu18. března 2015 Popelka - Obsah/O Filmu OBSAH              Elka (Lily James) je krásná mladá dívka, jejíž idylický život skončí poté, co si její otec (Ben Chaplin) po tragické smrti Elčiny matky (na Zlatý globus nominovaná […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,00219 s | počet dotazů: 259 | paměť: 64454 KB. | 29.11.2022 - 09:35:46