Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > ROB MINKOFF

ROB MINKOFF

ROB MINKOFF  se naro­dil a vyros­tl v Palo Altu v Kalifornii, zde také roz­ví­jel svou lás­ku k fil­mům vše­ho dru­hu. Minkoff je absol­ven­tem uni­ver­zi­ty Cal Arts, na kte­ré stu­do­val ani­ma­ci postav. V létě roku 1986 byl zaměst­nán ve Walt Disney Studios, v oddě­le­ní ani­ma­ce.

Mezi Robovy prv­ní režij­ní poči­ny pat­ří krát­ké ani­mo­va­né fil­my s posta­vou Rogera Rabbita Tummy TroubleRoller Coaster Rabbit. Jeho celo­ve­čer­ním režij­ním debu­tem se stal vele­ú­spěš­ný Lví král z pro­duk­ce stu­dia Disney.

Po jeho úspěš­ném půso­be­ní v Disney Studios, Rob spo­leč­nost opus­til, aby se napl­no věno­val režii fil­mů Myšák Stuart LittleMyšák Stuart Little 2 v hlav­ních rolích s Geenou Davisovou, Hughem Lauriem a Michaelem J. Foxem. Od té doby Rob reží­ro­val celou řadu roz­ma­ni­tých fil­mů, včet­ně akč­ních fil­mů s bojo­vým umě­ním Zakázané krá­lov­ství v hlav­ní roli s Jackie Chanem a Jet Li, kri­mi­nál­ní kome­dii Flypaper s Patrickem Dempseym a Ashley Juddovou a rodin­nou kome­dii Strašidelný dům s Eddie Murphym.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 6,71333 s | počet dotazů: 225 | paměť: 56216 KB. | 29.05.2022 - 04:17:39