Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Road to Perdition

Road to Perdition

Road

Těžko říct, zda je to pou­há náho­da, či důsle­dek tvr­dé prá­ce, ale kaž­dý film, ve kte­rém se obje­ví Tom Hanks je vždy exce­lent­ní, ať hra­je mlčen­li­vou roli tro­seč­ní­ka, nebo­hé­ho imi­gran­ta, debi­la, tep­lé­ho práv­ní­ka či gan­gs­te­ra. Zkrátka neshléd­nu­tí ale­spoň polo­vi­ny fil­mů, kte­ré táh­ne prá­vě ten­to Američan v hlav­ní roli, je smr­tel­ný hřích a o Road to Perdition to pla­tí obzvlášť. Nejen milov­ní­ci mafie si totiž při­jdou na své.

Z gan­gs­ter­ské­ho pro­stře­dí bylo nato­če­no mno­ho fil­mů a pře­ci je film Road v něčem výji­meč­ný. Neukazuje ani krá­su, ani hnus mafie. Ukazuje pou­ze pou­ta­vě vyprá­vě­ný pří­běh, kte­rý, ač není nějak ori­gi­nál­ní, roz­hod­ně je sil­ný a s lás­kou poda­ný.

Michael Sullivan má krás­nou ženu, dva šikov­né klu­ky a prá­ci, což je v roce 1931 v Americe vel­mi ceně­ná vzác­nost. Jeho žena se radě­ji moc neptá na to, co Michael dělá. Vlastně to ví jen málo­kdo, což vrtá hla­vou jeho star­ší­mu syno­vi. Shodou okol­nos­tí se jme­nu­je také Michael, pro­to jej bude­me pro potře­by recen­ze nazý­vat pou­ze Junior.

Michael pra­cu­je pro rodin­ný klan Rooney, a když je jed­nou v noci vyslán spo­leč­ně se synem dona Rooneyho na akci, Junior se taj­ně vplí­ží do jejich vozu. Byl ocho­ten pro zjiš­tě­ní sku­teč­né prá­ce své­ho otce ris­ko­vat vše, což se mu poved­lo. Tu noc se sta­la vraž­da a Junior ji viděl, čímž poško­dil celou rodi­nu. Rooneyovi to vědě­li, že jejich vraž­da měla nechtě­né­ho svěd­ka, pro­to se jim nikdo nesmí divit, co se násled­ně udá­lo. Rooneyovi se Michaela a jeho syna poku­si­li zabít, nicmé­ně se jim to pří­liš nepo­ved­lo. Zastřelili pou­ze jeho ženu a mlad­ší­ho syna, pro­to se od té doby sta­lo Michaelovou povin­nos­tí pomstít se.

Čili jak je vid­mo, Road nemá extrém­ně ori­gi­nál­ní záplet­ku. Z kaž­dé­ho zábě­ru, z kaž­dé­ho pohy­bu či pro­stři­hu je ale znát, že Sam Mendes si po Americké krá­se ten­to film zkrát­ka vysnil a pove­dl se mu.
Tom Hanks je ve své roli neza­mě­ni­tel­ný a pro mě je zkrát­ka jeden z mála her­ců, kte­rý se doká­že výbor­ně pře­trans­for­mo­vat do své role tak, že z ní necí­tí­me žád­nou pře­de­šlou. V jeho podá­ní Michaela Sullivana jsem si ani nevzpo­mněl na kapi­tá­na Müllera, Gumpa, Becketa či bláz­ni­vé­ho Langdona, což uka­zu­je jed­nak na per­fekt­ní a při­taž­li­vý vizu­ál, ale hlav­ně na Hanksův herec­ký um. Jeho posta­vy jsou v drti­vé vět­ši­ně zkrát­ka dob­rác­ké, pocho­pi­tel­né a neza­mě­ni­tel­né.
Možná prá­vě díky Hanksovi je zkrát­ka Road to Perdition parád­ně odve­de­ná žánrov­ka, kte­rou mír­ně srá­ží laci­něj­ší záplet­ka. Celkové pro­ve­de­ní, včet­ně dal­ší­ho obsa­ze­ní, je zkrát­ka fan­tas­tic­ké, pro­to nelze film, jenž zís­kal osca­ra za kame­ru,  než dopo­ru­čit.

Možná prá­vě díky Hanksovi je zkrát­ka Road to Perdition parád­ně odve­de­ná žánrov­ka, kte­rou mír­ně srá­ží laci­něj­ší záplet­ka. Fanoušky žán­ru však uchvá­tí.


Photo © 2002 Dreamworks Pictures

  • Road to Perdition - První úspěšný film režiséra posledních dvou bondovek!21. srpna 2019 Road to Perdition - První úspěšný film režiséra posledních dvou bondovek! Malý Mike Sullivan náhodou u svého táty zahlédne pistoli. Do té doby on ani jeho mladší bráška netuší, čím si vlastně jejich táta vydělává. Rozhodne se to tedy vypátrat. Jeho zvědavost má […] Posted in Retro filmové recenze
  • Veřejní nepřátelé5. března 2021 Veřejní nepřátelé Michael Mann se narodil roku 1943 v drsném průmyslovém městě Chicago v Illinois a jeho původ se opravdu nezapře. Jeho hlavním motivujícím motorem, jenž ho popohání stále kupředu se staly […] Posted in Retro filmové recenze
  • Auta15. července 2021 Auta Dám vám hádanku: není to příliš originální, obyčejní hrdinové, a přesto je to podívaná plná překvapení. Co to je? Je to film od Pixaru s názvem Auta, ve kterém kromě aut téměř neuvidíte […] Posted in Retro filmové recenze
  • Invaze17. srpna 2021 Invaze Lidstvo je zase jednou ohrožováno nějakým šmejdem z vesmíru. Tentokrát jde o jakýsi inteligentní virus, který se na naši planetu dostal na křídlech spadlého raketoplánu. Všichni nakažení […] Posted in Retro filmové recenze
  • Atlas mraků - Chceme stále víc a ničíme se sami12. července 2021 Atlas mraků - Chceme stále víc a ničíme se sami Spojení zcela odlišných tvůrčích osobností jakými jsou Tom Tykwer a (dnes už) ségry Andy a Lana Wachowští je na první pohled celkem riskantní, zvlášť v případě, že mají na plátna převést […] Posted in Retro filmové recenze
  • Lara Croft - Tomb Raider1. června 2021 Lara Croft - Tomb Raider Každý z vás jistě zná cyklus počítačových her, kde vystupuje sličná Lara Croft, se stylově houpajícím se poprsím. Tato velice úspěšná série čítá celkově pět dílů - Tomb Rider I,II,III, IV […] Posted in Retro filmové recenze
  • Inferno - Tentokrát také o smrtícím globálnímu spiknutí!10. května 2021 Inferno - Tentokrát také o smrtícím globálnímu spiknutí! Šifra mistra Leonarda před patnácti lety byla nejlepší adaptací, co se od spisovatele knih plných konspirací čekalo. Andělé a démoni tři roky po prvním díle pokračovali v zavedeném tématu. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Andělé a démoni5. května 2021 Andělé a démoni Církev, ač nechtěně, svým bojkotujícím postojem vyvolala masovou vlnu zájmu u katolického obecenstva, jež mělo chuť nahlédnout pod roušku citlivých událostí okolo náboženských faktů, které […] Posted in Retro filmové recenze
  • Šifra mistra Leonarda28. dubna 2021 Šifra mistra Leonarda Když jsem viděl kolik věcí se napsalo o Šifře (jak se v Cannes filmoví kritici smáli kvůli výkonu Toma Hankse atd..), nechtěl jsem o ní psát hned, ale chtěl jsem jí v sobě nechat vstřebat […] Posted in Retro filmové recenze
  • Captain America: První Avenger má vtip i grády, přesto mu něco chybí16. dubna 2021 Captain America: První Avenger má vtip i grády, přesto mu něco chybí Kapitán Amerika patří mezi nejoblíbenější superhrdiny. Jeho domovem je „marvelovské“ univerzum, odkud pochází například Thor, X-Men nebo třeba Iron Man (Stark senior se v Kapitánovi taktéž […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,02446 s | počet dotazů: 234 | paměť: 53444 KB. | 24.09.2021 - 22:37:04