Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Riskni to s Polly

Riskni to s Polly

200511071048 cap035
200511071048 cap035
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Reuben je úspěš­ný pojiš­ťo­va­cí ana­ly­tik, kte­rý má vše přes­ně spo­čí­tá­no a naplá­no­vá­no. Život je pro něj jed­no vel­ké rizi­ko s jas­ně danou prav­dě­po­dob­nos­tí výsky­tu růz­ných kata­strof. Jedna tako­vá se mu při­ho­dí v momen­tě, kdy ho pod­ve­de jeho novo­man­žel­ka Lisa hned na líbán­kách.

Krátce po návra­tu z nevy­da­ře­né sva­teb­ní ces­ty, potká Reuben (Ben Stiller) svou býva­lou spo­lu­žač­ku Polly (Jennifer Aniston). Ženu divo­kou, zce­la opač­né­ho zalo­že­ní než je on sám. Polly si život uží­vá, o nic moc se nesta­rá. Pokud ji to někde pře­sta­ne bavit, tak se sebe­re a odstě­hu­je se klid­ně na dru­hý konec svě­ta. Dokonalé pro­ti­kla­dy…

Zápletka této kome­die je tak na svě­tě. Reuben to „risk­ne“ a začne se o Polly blí­že zají­mat. Dokonce se kvů­li ní nau­čí Salsu, jí ost­rá jíd­la, na kte­rá má vel­mi nepří­jem­né střev­ní reak­ce. Aby se situ­a­ce ale­spoň tro­chu zkom­pli­ko­va­la a ve fil­mu bylo co řešit, obje­vu­je se na scé­ně opět Reubenova man­žel­ka, s tím, že se chce k němu vrá­tit. A Reuben musí volit – Polly nebo Lisa.

Riskni to s Polly nepat­ří mezi zrov­na nevtip­něj­ší kome­die z boha­té sbír­ky Bena Stillera. Po prv­ních něko­li­ka minu­tách, ne-li dokon­ce desít­kách minut jsem zača­la pře­mýš­let, jaký že to vlast­ně sle­du­ji žánr. Trochu jsem se vydě­si­la, že má jít o kome­dii. Nejvtipnější je snad polo­sle­pá fret­ka Rodolfo, kte­rá ale roz­hod­ně nemů­že zachrá­nit celý film. Osobně mě ani moc neza­u­jal pár Jennifer AnistonBen Stiller. Nějak mi k sobě pros­tě nejdou. Takže sumaru­má­rum, za pár dní už nebu­du vědět, o co ve fil­mu šlo…

O filmu:

Rok: 2004
Oficiální strán­ka fil­mu: Along Came Polly
Scénář a režie: John Hamburg
V hlav­ních rolích: Ben Stiller, Jennifer Aniston, Philips Seymour Hoffman, Alec Baldwin
Délka: 90 minut


Podívejte se na hodnocení Riskni to s Polly na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,37205 s | počet dotazů: 260 | paměť: 61659 KB. | 28.09.2023 - 20:53:38