Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Riskni to s Polly ( ALONG CAME POLLY )

Riskni to s Polly ( ALONG CAME POLLY )

Reuben - skla­ma­ný a zni­če­ný nevě­rou své novo­man­žel­ky se neče­ka­ně potká na večír­ku se svou býva­lou, pohled­nou, spo­lu­žač­kou Polly. Zjišťuje, že on a Polly se k sobě vůbec neho­dí, ale i přes to to spo­lu risk­nou...

Riskni to s Polly ( ALONG CAME POLLY )
Když Reuben Feffer spat­ří svou novo­man­žel­ku, jak si to při jejich líbán­kách roz­dá­vá s pota­pěč­ským instruk­to­rem, roz­ply­ne se mu před oči­ma jeho sen o spo­leh­li­vém man­žel­ství na celý život. Reuben ovšem za pár dní najde na své zlo­me­né srd­ce lék. A to v podo­bě býva­lé spo­lu­žač­ky ze střed­ní ško­ly Polly Princeové. Naváže s ní vztah, kte­rý je mi od samé­ho začát­ku záha­dou. Vždyť se k sobě vůbec neho­dí! On je klid­ný oby­čej­ný muž, kte­rý tou­ží po used­lém živo­tě. Ona zase divo­ká, odvá­za­ná a bláz­ni­vá žen­ská, kte­rá ráda ces­tu­je a mění part­ne­ry! Kdyby ve fil­mu bylo ale­spoň tro­chu vidět, že po sobě tito dva tou­ží, nebo že se do sebe bláz­ni­vě zami­lo­va­li. Bohužel to spí­še vypa­dá, že je dal dohro­ma­dy pou­ze scé­náris­ta, niko­liv však osud! I přes tyto chy­by jde o zda­ře­nou legrač­ní kome­dii


Český název: Riskni to s Polly
Původní název: ALONG CAME POLLY
Scénář a režie: John Hamburg
Hrají: Ben Stiller, Jennifer Aniston, Philip Seymour Hoffman, Alec Baldwin
Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,08905 s | počet dotazů: 237 | paměť: 55799 KB. | 24.05.2022 - 01:17:58