Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Novinky ze světa her > Rise of the Tomb Raider vyjde na PC 28. ledna

Rise of the Tomb Raider vyjde na PC 28. ledna

2
2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vydání nové­ho pokra­čo­vá­ní Tomb Raidera pro PC se kva­pem blí­ží. Původně exklu­ziv­ní titul pro kon­zo­le Xbox nyní míří i k PC hrá­čům, kte­ří se tak budou moci po hla­vě vrh­nout do nových dob­ro­druž­ství Lary Croft.

01

Rise of the Tomb Raider nava­zu­je na udá­los­ti před­cho­zí­ho dílu, Lařina dob­ro­druž­ství nás v něm zave­dou do Sýrie a násled­ně se podí­vá­me na dale­kou Sibiř v Rusku, kde se ode­hrá­vá vět­ši­na her­ní doby. Vývojáři z Crystal Dynamics zde odved­li kus prá­ce, opro­ti před­cho­zí­mu dílu je zde kla­den vět­ší důraz na odha­lo­vá­ní vše­mož­ných tajem­ství, samo­zřej­mě by to nebyl Tomb Raider, aby nechy­běl i nádech jis­té­ho nad­při­ro­ze­na. Xboxová ver­ze co se týče hra­tel­nos­ti a her­ní­ho desig­nu dopadla vel­mi dob­ře, což potvr­zo­va­la i klad­ná hod­no­ce­ní. PC fanouš­ci série Tomb Raider se tedy mají roz­hod­ně na co těšit.

2809252-1424111575-10

Vydání hry bylo ozná­me­no na 28. led­na, a bude­te se ji moci poří­dit jak v digi­tál­ní ver­zi, tak i v kamen­ných obcho­dech. Samozřejmě bude k dis­po­zi­ci i vel­ká sbě­ra­tel­ská edi­ce, ve kte­ré najde­te kro­mě hry samot­né také krás­nou soš­ku, Lařin deník, náhr­del­ník a nebu­de chy­bět ani sea­son pass pro při­pra­vo­va­ná DLC. Tato vel­ká sbě­ra­tel­ská edi­ce vás vyjde při­bliž­ně na 3 700 korun.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Baví mě hudba, hry, filmy a knížky.....od Roku 2015 píšu recenze a novinky pro hudební servery Techno.cz a Shadowbox.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,63925 s | počet dotazů: 252 | paměť: 58141 KB. | 16.08.2022 - 00:58:54