Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze her > RiMS Racing

RiMS Racing

RR02

Chcete oprav­du si zazá­vo­dit, libí se vám motor­ky, máte rádi, když hraj­te oprav­do­vou simu­la­ci? Pro Vás je nová hra RIMS Racing tím pra­vým sous­tem pro vaši klá­ves­ni­ci, pří­pad­ně ovla­dač.

Hra pat­ří mezi kla­sic­ké simu­la­ce, kde není hrá­čům nic odpouš­tě­no a kaž­dá chy­ba v říze­ní se obje­ví v hor­ším umís­tě­ní, pří­pad­ně (dost prav­dě­po­dob­ném) pádu. Není to jenom pro chvil­ko­vé hrá­če, kte­ří si zapnou hru čas od času, ale je to pro odda­né motor­ká­ře, kte­ří po neú­spěš­ném začát­ku doká­žou vznést nad pro­blémy a dost se vylep­šit, aby se dosta­li bez potí­ží do cíle závo­du.

RR01

Na výběr máte závod­ních 8 moto­rek, kte­ré si může­te vylep­šo­vat a upra­vo­vat. Co je hlav­ní na této hře, svo­ji motor­ku si může­te pro­hléd­nou,  upra­vo­vat, přes­ně pod­le svých před­stav. Tedy mys­lím mecha­nic­ky, upra­vo­vat odpru­že­ní a dal­ší dia­gnos­ti­ku, aby byla motor­ka v té nej­vět­ší kon­di­ci. Ale na roz­díl od kon­ku­ren­ce, nesta­čí jenom vymě­nit díl, ale je nut­né sle­do­vat jeho stav, nasta­ve­ní a opo­tře­be­ní.

Velká výho­da pou­hých osmi moto­rek je v tom, že tvůr­ci spo­lu­pra­co­va­li s továr­na­mi, kde se motor­ky v reá­lu vyrá­bě­jí. Každá z těch­to moto­rek je přes­ným obra­zem své­mu reál­né­mu předob­ra­zu.

RR03

Ohledně tra­tí, ve hře vás také neče­ká moc vel­ký výběr, spí­še jde vymýš­le­né tra­tě, kte­ré nema­jí reál­ný předob­raz. Pouze něko­lik zná­me z reál­né­ho svě­ta.

Kariéru si opro­ti slav­něj­ším kon­ku­ren­tům zaži­je­te pou­ze stro­ze. Jezdíte pou­ze tra­tě, žád­né mana­žer­ské nasta­vo­vá­ní neče­kej­te, jde pou­ze o to, dojet  do cíle mezi prv­ní­mi a zno­va musí­te upra­vit motor­ku, vylep­šit a zno­vu směr start - cíl. Vylepšování moto­rek, výmě­na za lep­ší díly,  je dost kom­pli­ko­va­né, není to jen tak o pár klik­nu­tí, spí­še se to pořád­ně musí­te nau­čit, aby jste nakom­bi­no­va­li správ­né díly a nevy­ra­zi­li na okruh bez důle­ži­tých sou­čás­tek.

S počí­ta­čo­vý­mi pro­tiv­ní­ky moc nepo­čí­tej­te. Drží si svo­jí sto­pu a nehle­dí na oko­lí. Dá se o nich jenom tak říct, že jsou robo­ti, kte­ří před vámi neuh­nout, ani za vámi. Spíše bude pro vás nej­lep­ší, když bude­te celou ces­tu (od star­tu k cíli) vést svůj vlá­ček moto­rek. Jinými slo­vy, nejmé­ně pro­blé­mů bude­te mít, jenom když od začát­ku bude­te na prv­ním mís­tě.

Hra pod­po­ru­je i onli­ne mul­tipla­yer, ale nej­vět­ší pro­blém je v tom, že moc onli­ne sou­pe­řů nena­jde­te. Důvod je pros­tý, je to málo zná­má hra, aby lidi onli­ne při­lá­ka­la. Jde ji také hrát offli­ne - split scre­en, ale to spí­še dopl­něk, pro­to­že asi těž­ko najde­te v oko­lí stej­ně šikov­né­ho hrá­če, kte­rý zvlád­ne hrát hru stej­ně dob­ře jako vy.

RIMS Racing není jen tak pro kaž­dé­ho, spí­še je pro fan­dy moto­rek, kte­ří si chtě­jí užít simu­la­ci. Nepotřebují usnad­ně­nou ces­tu k vítěz­ství na tra­ti. Je také nut­né mít nála­du, chuť a čas si svo­jí motor­ku peč­li­vě vylep­šo­vat, aby byla pořád kon­ku­ren­ce schop­ná. Prostě simu­la­ce motor­ky jak má být -> hod­ně těž­ká jíz­da, peč­li­vé nasta­vo­vá­ní motor­ky, vymě­ňo­vá­ní opo­tře­be­ných dílů...

60 %

Foto: Raceward Studio

  • F1 - 202018. července 2021 F1 - 2020 F1 již ze svého názvu – Formula 1 prozradí, že se jedná o další ročník série F1. Codemasters nás opět nezklamali a my si můžeme užít nově nadesignovanou hru a závodit s několika novými […] Posted in Recenze her
  • GRID16. června 2021 GRID GRID (2019) je typická závodní arkáda, v níž jde o závodění, vydělávání peněz, nakupování aut a postupování v kariéře. Očekával jsem podobný zážitek jako od Need For Speed, nebo třeba […] Posted in Recenze her
  • The Fisherman - Fishing Planet21. června 2021 The Fisherman - Fishing Planet Hned na počátku se sluší říct, že tahle hra je nejspíše tou nejvíce rozsáhlou a nejdetailnější virtuální rybařinou současnosti. Ovšem je to zároveň i to, co hru dělá nedostupnou pro lidi […] Posted in Recenze her
  • Tropico 6 – El Presidente je mrtev, ať žije El Presidente15. listopadu 2021 Tropico 6 – El Presidente je mrtev, ať žije El Presidente Herní série Tropico je s námi již od roku 2001. Za tu dobu si na herním trhu vytvořila solidní základy a to včetně obstojné hráčské komunity. A i v případě zatím posledního šestého dílu se […] Posted in Recenze her
  • The Long Dark – simulátor přežití v zimě22. září 2021 The Long Dark – simulátor přežití v zimě Poslední hrou v seriálu survival her se zimní tématikou je The Long Dark. Tato hra svým zasazením zkrátka nemůže v podobném seriálu chybět. Hra byla vydána v Early Acces v září 2014 a […] Posted in Recenze her
  • Gas Station Simulator - budete si přát natankovat plnou?18. září 2021 Gas Station Simulator - budete si přát natankovat plnou? Ahoj zas a znovu! Jestli mě po dloooouhý době chytnul nějakej simulátor, tak je to právě tenhle! Díky Fattymu jsem na něj přišel a taky se stal celkem závislej! Za mě náramně povedený […] Posted in Recenze her
  • Frostpunk - Dokážete přežít mrazivou apokalypsu?2. června 2021 Frostpunk - Dokážete přežít mrazivou apokalypsu? Blíží se léto, parné dny už pomalu začínají a je tak na čase se alespoň po večerech vydat na nějaké mrazivé dobrodružství. V následujících týdnech se podíváme na tři survival hry se zimní […] Posted in Recenze her
  • Jurassic World Evolution – Dinosauří svět přesně podle vás!5. května 2021 Jurassic World Evolution – Dinosauří svět přesně podle vás!                 S touto hrou jsem se tak nějak velice rád vrátil do svých dětských let, kdy jsem strávil hodiny a hodiny času u Zoo Tycoon a dalších strategicky-budovatelských simulátorů. […] Posted in Recenze her
  • 911 Operator – Jaké to je být dispečerem tísňové linky?30. dubna 2021 911 Operator – Jaké to je být dispečerem tísňové linky? V dnešní hře si společně vyzkoušíme, jaké to je být operátorem tísňové linky a už teď mi věřte, že to není žádný „med“ ! Strategický simulátor s celkem dost detailně propracovaný. Hra […] Posted in Recenze her
  • Kovář z Podlesí - 40 %3. prosince 2021 Kovář z Podlesí - 40 % Vesnička Podlesí je plná malebných dřevěných domečků, kde hospodaří převážně ženské, ale hlavní slovo tady mají muži. Je jich sice jen pár, ale rozumí takřka všemu. Jen s jedním si nějak […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,60927 s | počet dotazů: 235 | paměť: 53416 KB. | 03.12.2021 - 15:03:24