Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Profily osob > Richard Glatzer

Richard Glatzer

Richard Glatzer se naro­dil 28.1.1952 v New Yorku v USA. Vyrůstal v New Jersey a svo­je stu­dia zakon­čil zís­ká­ním titu­lu ve Vinginské uni­ver­si­tě.

Je fil­mo­vým debu­tem byla spo­lu­prá­ce s Jayem a Lewisem Allenovými, se kte­rý­mi spo­lu­pra­co­val na rea­li­ty show Osbornovi a Příští ame­ric­ká top model­ka.

Jeho prv­ním fil­mo­vým debu­tem byl nezá­vis­lý film Grief, kte­rý byl v roce 1993 úspěš­ný a byl vrcho­lem na fes­ti­va­lu v Torontu.

V roce 2013 si vzal do part­ner­ské­ho svaz­ku své­ho pří­te­le Washe Westermorelanda, se kte­rým nato­čil svůj nej­ú­spěš­něj­ší a posled­ní film Still Alice (Pořád jsem to já), za kte­rý dosta­la hlav­ní před­sta­vi­tel­ka  Julianne Moore cenu Oscara.

Jeho život­ní pouť skon­či­la  10. břez­na 2015, kdy zemřel na kom­pli­ka­ce s nemo­cí Amyotrofickou late­rál­ní skleró­zou, kte­rá mu postup­ně para­ly­zo­va­la tělo.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,07643 s | počet dotazů: 237 | paměť: 51723 KB. | 22.10.2021 - 04:47:53