Kritiky.cz > Recenze knih > Richard Bachman - Dlouhý pochod

Richard Bachman - Dlouhý pochod

Jen tak na vysvět­le­nou, Richard Bachman = Stephen King (je to jeho sta­rý pseu­do­nym), tak­že už jsme doma (mrk, mrk)?

To máte tak když žije­te v něja­ké blí­že neu­r­če­né ame­ric­ké tota­lit­ní spo­leč­nos­tí, kde kon­t­ro­lu nad obča­ny má jaký­si pop­ný Major a jeho Brigády a kde se pro obve­se­le­ní davů (a pro odvod mož­ných frustra­cí?) pořá­dá oblí­be­ný dlou­hý pochod - pochod 100 mla­dých mužů po tak dlou­hou dobu, doud všich­ni nekles­nou úna­vou (a jsou násled­ně zastře­le­ni) a nezby­de jen jeden, kte­rý zís­ká­vá zvlášt­ní cenu - může mít coko­li si jen bude přát.

Lákavé, ne?

Právě, že vůbec! Kingova kni­ha lehce sto­jí na vodě už v základ­ním před­po­kla­du, že někdo pří­čet­ný by se do podob­né­ho mar­ti­ria asi jen těž­ko dob­ro­vol­ně (což je pod­mín­ka pocho­du) při­hlá­sil. Ale budiž, ode­hrá­vá se to v něja­ké dysto­pii, tak tře­ba jsou tam ti lidé tro­chu jiní. Dějí se i pop­něj­ší věci.

King tak může roze­hrát půso­bi­vou hru pocho­du, kde odkrý­vá cha­rak­te­ry postav v mez­ní situ­a­ci hro­zí­cí­ho napros­té­ho vyčer­pá­ní, kde strach ze smr­ti v pod­sta­tě asi není tím nej­hor­ším, co vás může potkat. Naopak, někdy to může být i tak tro­chu vyzvo­bo­ze­ní.

Přiznám se, že se mi to čet­lo vel­mi lehce a kni­ha mě dost bavi­la. Sice jsem pořád dou­fal, že se něco dozvím o tom svě­tě ve kte­rém se pří­běh ode­hrá­vá - což se moc nesta­lo - ale to vlast­ně vůbec neva­dí. Tušené je někdy půso­bi­věj­ší než napl­no napsa­né. King pros­tě umí pře­vést poci­ty postat na strán­ky kni­hy dost suges­tiv­ně, tak­že chví­le­mi máte pocit, že už máte v nohách dob­rých 100 mil, mozek vám pře­stá­vá fun­go­vat a nastu­pu­jí drob­né halu­ci­na­ce. Postavám to pros­tě věří­te, stej­ně jako věří­te tomu, že někdo, kdo se na prv­ních strán­kách kni­hy cho­val sebe­vě­do­mě a opti­mis­tic­ky se změ­ní na ubo­hou, pli­va­jí­cí trosku.

A to je ono, to je to, proč pros­tě čte­te a zají­má vás, jak je to dál. Kniha je totiž, navzdo­ry základ­ní tro­chu šíle­né pre­mi­se, nesku­teč­ně půso­bi­vá a uvě­ři­tel­ná. Až máte tedy dojem, že sám autor musel něko­lik podob­ných dlou­hých pocho­dů (i když asi krat­ších, že) před napsá­ním kni­hy absol­vo­vat. 🙂

  • Životní úklid - do hrobu si ten nepořádek přeci jen nevezmete27. října 2020 Životní úklid - do hrobu si ten nepořádek přeci jen nevezmete Ve Švédsku existuje tzv. döstädning: dö znamená smrt a städning znamená úklid. Jedná se o překvapivě povzbuzující proces zbavení se nepotřebných věcí a lze jej uskutečnit v kterémkoli […] Posted in Recenze knih
  • Zavátá sněhem - Sníh ukrývá různá tajemství...13. listopadu 2019 Zavátá sněhem - Sníh ukrývá různá tajemství... Žánr detektivky patří v současné době mezi hlavní trháky na knižních pultech.  I když se stále vezeme na vlně severské krimi, přibývá i nových českých autorů, kteří se snaží objasnit […] Posted in Recenze knih
  • Assassin’s Creed - O PRODUKCI13. ledna 2017 Assassin’s Creed - O PRODUKCI Připravte se na vizionářské nové uchopení dobrodružného akčního žánru. ASSASSIN’S CREED je příběh odehrávající se napříč světy, příběh jednoho muže, který se ocitá v centru dávné bitvy […] Posted in Speciály
  • Krátké filmy Future Shorts se vrací na Flédu8. března 2015 Krátké filmy Future Shorts se vrací na Flédu Celosvětový pop-up festival Future Shorts se již třetím rokem pravidelně vrací do Brna, vždy s chutnou dávkou těch nejvybranějších pochoutek z oblasti krátkých filmů z celého světa. […] Posted in Články
  • Starsky & Hutch - Smrtonosná dvojka!25. srpna 2004 Starsky & Hutch - Smrtonosná dvojka! Akčních detektivek s dvojicí různorodých hlavních hrdinů bylo natočeno již dost a stěží bychom je spočítali na prstech jedné ruky. Smrtonosná zbraň, Křižovatka smrti, Showtime, Mizerové a […] Posted in Filmové recenze
  • Věrný čtenář nebo vyšinutý vrah?1. listopadu 2020 Věrný čtenář nebo vyšinutý vrah? V Helsinkách je nalezena mrtvá žena slavného spisovatele. Na vraždě je hodně zvláštní to, že sedí ve slavnostních černých šatech u stolu s děsivým šklebem a ještě chvíli před smrtí stihla […] Posted in Recenze knih
  • Pár mafiánských fláků.9. ledna 2003 Pár mafiánských fláků. Nevím co to se mnou poslední dobou je, ale s údivem zjišťuji, že se ze mě stává fanda gangsterských filmů. Za uplynulé dva měsíce jsem totiž viděl více filmů s mafiánskou tématikou, než za […] Posted in Články
  • Další film scénáristy a režiséra Dana Girloye (Slídil,...18. června 2020 Další film scénáristy a režiséra Dana Girloye (Slídil,... Další film scénáristy a režiséra Dana Girloye (Slídil, Roman J. Israel, Esq.) bude drama Faster, Cheaper, BetterFilm bude sledovat celou řadu postav, včetně odborového mistra, mladého […] Posted in Krátké aktuality
  • letec 0110. února 2005 Letec Letec byl oceněn již 3 zlatými glóby a má na kontě 11 nominací na oscara. Mnoho lidí si řeklo, že nemůže být dobrého snímku, hraje-li v něm Leonardo DiCaprio hlavní postavu. Byl jsem […] Posted in Filmové recenze
  • Ucho25. října 2006 Ucho Herecký koncert Radoslava Brzobohatého a Jiřiny Bohdalové v brilantním filmu Karla Kachyňi a Jana Procházky, jenž byl po dlouhá léta na seznamu zakázaných filmů, konečně vychází na DVD a […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,64347 s | počet dotazů: 232 | paměť: 46847 KB. | 09.03.2021 - 01:01:57