Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Profily osob > RHYS IFANS

RHYS IFANS

HRY

RHYS IFANS (dok­tor Connors) je talen­to­va­ný herec, kte­rý se pro­sla­vil svý­mi pozo­ru­hod­ný­mi výko­ny, spe­ci­fic­kým pří­stu­pem ke kome­di­ál­ní­mu žán­ru a schop­nos­ti ujmout se pozo­ru­hod­ných a kom­plex­ních rolí, v nichž doká­že bez výjim­ky zazá­řit.

Naposledy se divá­kům před­sta­vil ve fil­mu Judda Apatowa Five Year Engagement po boku Jasona SegelaEmily Blunt. Momentálně natá­čí nezá­vis­lý sní­mek Serena v režii Susanne Bier, v němž se obje­vu­je spo­leč­ně s Jennifer Lawrence a Bradleym Cooperem. Kromě toho se obje­ví také v nad­chá­ze­jí­cí adap­ta­ci The Corrections sta­ni­ce HBO v režii Noaha Baumbacha a pro­duk­ci Scotta Rudina. V té kro­mě něj bude­me moci spat­řit napří­klad Ewana McGregora, Anthonyho Hopkinse či Maggie Gyllenhaal.

Narodil se a vyros­tl ve Walesu, kde navště­vo­val diva­del­ní ško­ly v Theatre Clwyd v Moldu a před zahá­je­ním své fil­mo­vé kari­é­ry se obje­vil v celé řadě welšských tele­viz­ních pořa­dů.

Jeho pře­lo­mo­vým herec­kým výko­nem byla role ve fil­mu Rogera Michella Notting Hill po boku Julie RobertsHugh Granta, za kte­rou byl nomi­no­ván na cenu BAFTA v kate­go­rii Nejlepší herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli. Předtím se obje­vil ve fil­mu Charlese McDougalla Srdce, ve sním­ku Kevina Allena Twin Town (spo­leč­ně se svým bra­t­rem Llyrem Evansem), ve fil­mu Anthonyho Hopkinse August a ve sním­ku Karla Francise Streetlife.

Od roku 1999 se obje­vil ve více než dva­cít­ce fil­mů, mimo jiné ve fil­mu Andyho Hursta You’re Dead..., ve sním­ku Clare Kilner Janice Beard 45wpm, Rancid Aluminium Edwarda Thomase, Love, Honour and Obey Dominica Anciano, Klub srá­čů Eda Bye, Náhradníci Howarda Deutche, Malý Nicky – Satan juni­or Stevena Brilla, Slez ze stro­mu Michela Gondryho, Formula 51 Ronnyho Yu, Hotel Mikea Figgise, Ostrovní zprá­vy Lasse Hallströma a Tenkrát v Midlands Shanea Meadowse.

V nedáv­né době byl k vidě­ní ve fil­mu Greenberg Noaha Baumbacha s Benem Stillerem, Informátoři Gregora Jordana, Pan nikdo Jaco van Dormaela, Spadl z obla­ků Jeffa Balsmeyera, Královna Alžběta: Zlatý věk Shekhara Kapura, Hannibal: Zrození Petera Webbera, Four Last Songs Francescy Joseph, Chromofobie Marthy Fiennes, Nezničitelná lás­ka Rogera Michella, za kte­rou byl nomi­no­ván na Best British Actor Award časo­pi­su Empire, a Jarmark mar­nos­ti Miry Nair.

Před nedáv­nem jsme ho moh­li spat­řit v roli DJ Gavina ve fil­mu Piráti na vlnách spo­leč­ně s Philipem Seymourem Hoffmanem v režii Richarda Curtise a ve fil­mu Noaha Baumbacha Greenberg s Benem Stillerem. Zahrál si také nej­slav­něj­ší­ho brit­ské­ho dro­go­vé­ho dea­le­ra Howarda Markse ve fil­mu Mr. Nice a Xenofilia Láskoráda ve fil­mu Harry Potter a relikvie smr­ti v režii Davida Yatese.

Mezi jeho nej­ak­tu­ál­něj­ší pro­jek­ty pat­ří napří­klad Passion PlayBillem Murrayem, Mickeym RourkemMegan Fox, The Organ Grinder’s Monkey v režii brat­ří Chapmanů či tele­viz­ní sní­mek Neverland, ve kte­rém si po boku Anny FrielBoba Hoskinse zahrál roli kapi­tá­na Hooka.

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,36420 s | počet dotazů: 222 | paměť: 53243 KB. | 27.11.2021 - 18:37:41