R’hllor – Hra o Trůny

Rjol

„Pane Světla! Přijď k nám v naší tem­no­tě. Nabízíme ti tyto faleš­né bohy. Přijmi je a sešli na nás své svět­lo. Protože noc je tem­ná a plná hrů­zy.“

Melisandřina mod­lit­ba k R´hllorovi

R´hllor, jinak také Pán Světla či Červený Bůh, pří­pad­ně Srdce Ohně a Bůh Plamene a Stínu, je bož­stvo vel­mi uzná­va­né na Essosu. Je popsán jako „ohni­vý bůh“ a jeho kněž­stvo „ohni­ví kně­ží“, pro­to­že jeho víra se točí hlav­ně kolem ohně a svět­la. Je hlav­ním nábo­žen­stvím v někte­rých Svobodných měs­tech a sahá až na Asshai na vzdá­le­ném výcho­dě. Ve Westerosu se o něm téměř neví.

Víra…

Náboženství Pána Světla je sou­stře­dě­né kolem víry v exis­ten­ci jedi­né­ho vše­moc­né­ho boha. R´hllor je bohem ohně, kte­rý posky­tu­je svět­lo, tep­lo a život a boju­je pro­ti tem­no­tě, ledu a smr­ti, kte­rou před­sta­vu­je pro­ti­bož­stvo „Velcí Druzí.“

Vzhledem k této dua­lis­tic­ké for­mě mno­zí fana­tič­tí před­sta­vi­te­lé věří, že Pán Světla je „jedi­ným pra­vým bohem“, a všech­na dal­ší nábo­žen­ství jsou démo­ni nebo faleš­né mod­ly, kte­ré je tře­ba odstra­nit. Mezi ně pat­ří Staří boho­vé Lesa, Víra Sedmi nebo Utopený bůh a dal­ší.

Uctívání zahr­nu­je ido­li­za­ci ohně a svět­la. Stíny mají také sil­nou roli, pro­to­že jsou svět­lem vytvá­ře­ny. Je vel­mi zamě­ře­no na pro­roc­tví a exsta­tic­ké vize zís­ká­va­né z pla­me­nů. Melisandre tvr­dí, že pohle­dem do pla­me­nů zís­ká­vá vize budouc­nos­ti.

Na roz­díl od víry ve Staré Bohy na Severu nebo Utopeného Boha Železných ost­ro­vů, víra v Pána Světla má pod­le vlast­ních slov něko­lik sva­tých tex­tů, podob­ně jako Víra Sedmi.

Jeden ze sym­bo­lů Víry Sedmi

Zatímco Víra Sedmi věří v Sedm Nebes a Sedm Pekel, ve víře Pána Světla je za jedi­né peklo poklá­dán svět, ve kte­rém zrov­na žije­me a jedi­né nebe je to, do kte­ré­ho může bůh vzít duše svých násle­dov­ní­ků z téhle tem­no­ty.

Uctívači také věří v pří­chod vyvo­le­né­ho bojov­ní­ka, Přislíbeného Prince, zro­ze­né­ho ze „soli a kou­ře“, kte­rý bude vlád­nout měčem Nositelem svět­la.

Praktiky…

Většina prak­tik uctí­vá­ní Pána Světla zahr­nu­je oheň. Mohou to být jed­no­du­še ohně nebo hra­ni­ce, někdy zahr­nu­jí­cí obě­to­vá­ní nevě­ří­cích upá­le­ním. Jeho sym­bo­lem je hoří­cí srd­ce. Víra je vede­na „Rudými kně­ží­mi“, ale mohou se při­dat jak muži, tak ženy.

Obvyklá mod­lit­ba stou­pen­ců Pána Světla zahr­nu­je frá­zi: „Noc je tem­ná a plná hrů­zy.“ násle­do­va­ná větou: „Pane, sešli nám své svět­lo.“ Pokud komu­ni­ku­jí mezi sebou, mlu­ví Rudí Kněží vět­ši­nou Vysokou Valyrijštinou a zdra­ví se tra­dič­ní Valyrijskou frá­zí valar morghulis/valar dohae­ris, i když to má spí­še spo­ji­tost s minu­los­tí vět­ši­ny kně­ží než se samot­ným nábo­žen­stvím.


Ohodnoťte článek


Části seriálu:  Hra o Trůny


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • DivOhen25. dubna 2016 DIVOKÝ OHEŇ / WILDFIRE – HRA O TRŮNY „Substance hoří tak žhavě, že spálí dřevo, kámen…dokonce ocel…a samozřejmě maso! Substance hoří tak žhavě, že rozpouští maso…jako lůj.“ Hallyne Divoký oheň (Wildfire) je […]
  • Pán času / Doctor Who: Sonický šroubovák15. března 2017 Pán času / Doctor Who: Sonický šroubovák Sonický šroubovák je multifunkční nástroj používaný Doktorem. Podobně jako TARDIS se stal jednou z ikon seriálu a našel si cestu i do jeho spinnoffů a to v různých formách […]
  • Malá Rada / Small Council – Hra o Trůny22. dubna 2016 Malá Rada / Small Council – Hra o Trůny Varys: „Jeho Výsost má mnoho starostí: důvěřuje nám s těmi malými, pak můžeme ulehčit náklad.“ Petyr Baelish: „Jsme tu pány malých záležitostí.“ Varys a Lord Baelish k Eddardu […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Signál – další český film, o kterém divák neví, co si o něm má myslet9. června 2019 Signál – další český film, o kterém divák neví, co si o něm má myslet Čekám na komedii a ona z plátna nepřichází a tak čekám dál… marně. Ve volné parafrázi na ústřední stejnojmennou píseň skupiny Nightwork k novému filmu teprve čtyřiadvacetiletého režiséra […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • #2085: Před Incalem17. prosince 2019 #2085: Před Incalem Před Incalem (Avant l'Incal)Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě a v pevné vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jako příběhy "Avant l'Incal" (1988), "Détective privé de […]
  • Hra o trůny - Východní hlídka (S07E05) - seznamte se s Východní hlídkou12. dubna 2019 Hra o trůny - Východní hlídka (S07E05) - seznamte se s Východní hlídkou    Není čas ztrácet čas. Alespoň tak se to na začátku dílu zdá a my pokračujeme přesně tam, kde předchozí díl skončil - na spáleništi po bitvě Dothraků s Lannistery a cliffhanger z […]
  • Ozvěny z filmového festivalu13. dubna 2018 Ozvěny z filmového festivalu Ozvěny z filmového festivalu V předposlední den filmového festivalu Dny evropského filmu proběhla v Kině Lucerna v podvečerních hodinách projekce filmu Mary Shelley. Ještě před […]
  • Domácí bylinkové masky pro všechny typy pleti1. září 2019 Domácí bylinkové masky pro všechny typy pleti Každá žena chce být krásná, cítit se pro sebe a své okolí atraktivní a žádoucí. A aby tomu tak bylo, měla by mít krásnou pleť bez podráždění, pupínků či jiných nedostatků. Ano, slyšíte […]