Kritiky.cz > Filmové recenze > Restart

Restart

Ne zrov­na stan­dard­ní film se zro­dil v čes­kých luzích a hájích. Nebo lépe řeče­no v česko-finských luzích a hájích.

Děj fil­mu se točí kolem dív­ky Sylvie. Má cel­kem dob­ré zaměst­ná­ní v reklam­ce a pří­te­le a ráda se baví na dis­ko­té­ce. Jednoho ji napad­ne ďábel­ský nápad: aby cíti­la, jak ji její pří­tel milu­je, donu­tí ho na ni žár­lit. Jenže nako­nec tak ďábel­ský není, ale spí­še poli­to­vá­ní­hod­ný… Od té chví­le, co ozná­mí své­mu pří­te­li, že mu byla nevěr­ná (což si vymys­lí), musí řešit důsled­ky toho­to činu. Děj fil­mu se od té doby ode­hrá­vá ve dvou ver­zích: jed­na je myš­len­ko­vá v Sylvině hla­vě, dru­há sku­teč­ná. Do veče­ra dru­hé­ho dne se vše vyře­ší…

Celkem chá­pu netr­pě­li­vé divá­ky, kte­ří ode­šli v půl­ce fil­mu. Dokud se děj ode­hrá­vá na dis­ko­té­ce, je zají­ma­vý jen mini­mál­ně. Ve dru­hé polo­vi­ně se koneč­ně začí­ná něco dít. Velmi solid­ní herec­ký výkon podá­vá Lenka Krobotová v hlav­ní roli Sylvie. Za zmín­ku sto­jí také roz­tře­se­ná kame­ra, kte­rá se napros­to přes­ně hodí k tomu, kde se film ode­hrá­vá a co chce říct.

Film je při­rov­ná­ván k němec­ké­mu téměř už kul­tov­ní­mu němec­ké­mu fil­mu Lola běží o život. Já bych zvo­lil ješ­tě film Srdcová sedma (Sliding Doors), kde zaví­ra­jí­cí se dve­ře v met­ru zna­me­na­jí pro dív­ku dva vari­an­ty živo­tů (stih­ne a nestih­ne), kte­ré se ve fil­mu ode­hrá­va­jí stří­da­vě. Takhle přes­ně je to v Restartu.

Bylo by chy­bou, kdy­by film s tak­to posta­ve­ným scé­ná­řem namí­řil k před­ví­da­tel­né­mu kon­ci. U Restartu se to naštěs­tí nesta­lo, tak­že film dopo­ru­ču­ju všem cti­te­lům výše uve­de­ných fil­mů a těm, kte­ří mají rádi netra­dič­ní a tro­chu expe­ri­men­tál­ní fil­my (nemys­lím však inte­lek­tu­ál­ní).

O filmu:

Scénář: Julius Ševčík, Ondřej Ládek
Režie: Julius Ševčík
V hlav­ních rolích: Lenka Krobotová, Anna Polívková, Filip Čapka, Václav Jiráček, Jan Révai, Marko Igonda, Tomáš Pavelka, Hana Seidlová
Česko, Finsko 2005, 85 minut

  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […] Posted in Filmové recenze
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […] Posted in Filmové recenze
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […] Posted in Filmové recenze
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […] Posted in Filmové recenze
  • Lola běží o život27. října 2003 Lola běží o život Možná Vás taky zaujal film Lola běží o život. Jak to v něm bylo doopravdy??? Setkání Kolo 1. Kolo 2. Kolo 3. kluk se psem na schodech v pohodě proběhne kluk nastaví […] Posted in Filmové recenze
  • Eyes Wide Shut4. října 2004 Eyes Wide Shut Mysteriozní, eroticky laděné, drama Eyes wide shut je posledním dílem Stanleyho Kubricka, které stačil před svou smrtí natočit. Film je to velmi rozporuplný, mnohými zcela nepochopený, […] Posted in Filmové recenze
  • Štěstí30. září 2005 Štěstí Nový film režiséra Bohdana Slámy ŠTĚSTÍ je dojemným příběhem o křehkém vztahu dvou mladých lidí, jenž postupně přeroste v opravdovou lásku. Herecké obsazení i atmosféra filmu navazuje na […] Posted in Filmové recenze
  • 2001: Vesmírná odysea - 100 %4. dubna 2014 2001: Vesmírná odysea - 100 % Obloha plná hvězd fascinuje lidské předky stejně jako současnou vyspělou civilizaci. Ale najít souvislost mezi vývojem lidské civilizace a stále neznámým vesmírným prostorem s vnitřním […] Posted in Filmové recenze
  • Scary Movie 419. května 2006 Scary Movie 4 " Co může být ještě neuctivější, vtipnější a děsivější než Scary Movie 3? Samozřejmě Scary Movie 4!" Tolik úvodní upoutávka k filmu. Jaké jsou ale skutečné dojmy? Neuctivější? […] Posted in Filmové recenze
  • Smrtonosná past 5: Opět v akci – 55 %8. března 2013 Smrtonosná past 5: Opět v akci – 55 % John McClane na dovolené v Rusku. Popáté a snad už naposledy. Je to sice drsné tvrzení, ale i ti nejskalnější fanoušci této slavné smrtonosné série s hláškujícím a zranitelným […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...