Kritiky.cz > Filmové recenze > Resident Evil: Poslední kapitola - 60 %

Resident Evil: Poslední kapitola - 60 %

RezEvilrec

Je tomu už 15 let, kdy při­šel prv­ní Resident Evil. Na začát­ku roku 2017 při­šel posled­ní. Jediné, co všech­ny fil­my z fil­mo­vé horo­ro­vé série spo­ju­je je hlav­ní hereč­ka. X krát se změ­ni­li reži­sé­ři, ostat­ní her­ci, pou­ze objev z Pátého ele­men­tu a Johanky z Arku zůstal.

Na hlav­ní hereč­ce  (Milla Jovovich) vše sto­jí a padá a pro ti ní se vždy posta­ví pří­še­ry, mutan­ti a samo­zřej­mě i ostat­ní lid­ští nepřá­te­le, kte­ří se jí vždy sna­ží zabít.

Během 14 let se to nepo­da­ři­lo a šes­tý film celou sérii zakon­ču­je. Paul W.S. Anderson, kte­rý reží­ro­val vět­ší polo­vi­nu fil­mů a napsal scé­nář ke všem dílům, se posled­ním dílem Resident Evil: Poslední kapi­to­la roz­lou­čil se zom­bí­ky a Alicí.

Alice se zno­va vra­cí na mís­to, kde se prv­ně pro­bu­di­la, do pod­zem­ní­ho kom­ple­xu Hive v Raccoon City, kde se sna­ží  zachrá­nit pro­ti­lát­ku pro­ti zom­bí­mu viru. Proti ní sto­jí jak sta­ří nepřá­te­lé, tak i Dr. Isaacs (Iain Glen).

Tentokrát dvor­ní reži­sér nato­čil posled­ní díl dlou­hých 4 letech, kdy jsme opus­ti­li Alici ve zni­če­ném Washingtonu. Pro ti ní sto­jí, jak je ve správ­né počí­ta­čo­vé hře, něko­lik bos­sů, něko­lik teo­re­tic­ky nepo­ra­zi­tel­ných pro­tiv­ní­ků, až dojde bez ztrá­ty (krom něko­li­ka prs­tů) zdra­ví na konec své ces­ty.

Neznámý, ale zku­še­ný, Paul Haslinger vše dopro­vo­dil správ­nou akč­ní her­ní hud­bou, kdy vaše uši usly­ší pořád­né akč­ní sek­ven­ce.

Bohužel ale reži­sér asi nemá tolik trpě­li­vos­ti, aby nato­čil pře­hled­nou akci a sou­bo­je. Veškeré bit­ky, Alice vrs. pro­tiv­ník, jsou dost stří­ha­né a občas si člo­věk není jis­tý, jak vlast­ně své­ho pro­tiv­ní­ka Alice zabi­la.

Nezabijí jenom Alice, ale její přá­te­lé, kte­ří jdou do cen­t­ra kom­ple­xu s ní. Ale jde hlav­ně o maso na poráž­ku, a tak do kon­ce pře­ži­jí jenom posta­vy, kte­ré hra­jí slav­něj­ší her­ci (Ali Larter). Ostatní her­ci z její sku­pi­ny nepat­ří mezi oso­by, co se doži­jí kon­ce.

Tím, že je posled­ní film nazván Resident Evil: Poslední kapi­to­la, tak jde oprav­du posled­ní část. Během v úvo­du jsme se dozvě­dě­li veš­ke­rou his­to­rii fill­mu a na kon­ci vše skon­či­lo dob­ře. Nejedná se sice o nej­lep­ší film (Resident Evil: Zánik – režie Russell Mulcahy), ale z posled­ních třech fil­mu se jed­ná o nej­lep­ší film, co nám hon­ba za zni­če­ní zom­bie a mutan­tu při­nes­la.

  • Resident Evil: Poslední kapitola - Obsah/O filmu25. ledna 2017 Resident Evil: Poslední kapitola - Obsah/O filmu             OBSAH              Snímek Resident Evil: Poslední kapitola je šestým a závěrečným dílem neuvěřitelně úspěšné filmové série, která je adaptací velice populární videoherní série […]
  • Resident Evil: Poslední kapitola - O tvůrcích25. ledna 2017 Resident Evil: Poslední kapitola - O tvůrcích             MILLA JOVOVICH (Alice) je pravděpodobně v módním světě nejznámější jako múza legendárního fotografa Petera Lindberga, a na filmových plátnech jako hlavní hrdinka velice úspěšné […]
  • RESIDENT EVIL: ODVETA - O FILMU11. září 2012 RESIDENT EVIL: ODVETA - O FILMU Snímek Resident Evil: Odveta diváka vtáhne již svými úvodními scénami a nedovolí mu až do šokujícího závěru uniknout fascinující kombinaci ojedinělých akčních scén, které tuto sérii […]
  • John Wick 2 (2017) - 85% akčního baletu (action / thriller)7. září 2017 John Wick 2 (2017) - 85% akčního baletu (action / thriller) Bylo, nebylo.. za devatero řekami a horami.. áále pendrek! Víte vy co? Když se vám jasně řekne, abyste nenasírali furt "Džonyho Strašáka" Wicka, tak se asi moc dobře ví, proč se vám to […]
  • Království nebeské - recenze26. května 2005 Království nebeské - recenze Po rozvláčné Troje, katastrofickém Králi Artušovi a rozporuplně přijatém Alexanderovi, přichází do kin další epický snímek, Království Nebeské režiséra Ridleyho Scotta. Nakopne opět žánr […]
  • Terminátor: Temný osud - opravdu nás čeká temná budoucnost!25. října 2019 Terminátor: Temný osud - opravdu nás čeká temná budoucnost! Tak zase se producenti rozhodli, že natočí další díl série, která měla pouze dva úspěšné filmy. Ty další filmy, které se před letošní novinkou natočily nezopakovaly takový úspěch, jak se […]

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com