Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Resident Evil: Apokalypsa

Resident Evil: Apokalypsa

Noční můra neskon­či­la…
Milla Jovovich obda­ře­ná nový­mi schop­nost­mi a silou v pokra­čo­vá­ní popu­lár­ní podí­va­né Resident Evil.

Alice (Milla Jovovich) byla jed­ním ze dvou lidí, kte­ří vyváz­li z kata­stro­fy, jež pro­mě­ni­la pod­zem­ní labo­ra­to­ře mamu­tí bio­che­mic­ké kor­po­ra­ce Umbrella Corporation ve smr­tí­cí past. Druhým byl Matt Addison - muž, kte­rý chtěl původ­ně odha­lit neka­lé machi­na­ce moc­né fir­my. Spolu s Alicí uni­kl z taj­né­ho cen­t­ra Umbrelly zamo­ře­né­ho hla­do­vý­mi Zombiemi a bleskurych­lý­mi mutan­ty. Sám se však sta­čil naka­zit nebez­peč­ným T-virem a věd­ci z Umbrelly se roz­hod­li zne­u­žít ho k dal­ším expe­ri­men­tům.

Nyní se Alice zno­vu oci­tá na pra­hu zlé­ho snu. Zpustošené Racoon City se změ­ni­lo vinou T-viru v měs­to oživlých mrtvých. Bývalí zaměst­na­va­te­lé mla­dou ženu i ten­to­krát vhá­ně­jí do sou­bo­je, v němž musí bojo­vat a zabí­jet, nebo bude sama zabi­ta. Jejím hlav­ním pro­tiv­ní­kem je ten­to­krát mon­strum Nemesis. A není to nikdo jiný než hrůz­ně pro­mě­ně­ný Matt… Boj na život a na smrt ve měs­tě mrtvých – to je úkol zku­še­né a nový­mi schop­nost­mi obda­ře­né Alice, odváž­né Jill Valentine (Sienna Guillory) i jejich spo­leč­ní­ků – Carlose Olivery (Oded Fehr), Nicholaie (Zack Ward) a L.J. (Mike Epps).

Hlavní roli ve vel­ko­le­pé podí­va­né plné zvlášt­ních efek­tů si opět zahrá­la Milla Jovovich (Resident Evil,Pátý element/The Fifth Element, Johanka z Arku/Messenger: The Story of Joan of Arc).


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,36819 s | počet dotazů: 233 | paměť: 56086 KB. | 29.05.2022 - 03:36:54