Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Resident Evil: Apokalypsa (Resident Evil: Apocalypse) - soundtrack

Resident Evil: Apokalypsa (Resident Evil: Apocalypse) - soundtrack

n200911191133 RE
n200911191133 RE
Resident Evil: Apokalypsa (Resident Evil: Apocalypse) - soundtrackCo si mys­lí­te, že usly­ší­te v soun­d­trac­ku z horo­ro­vé­ho fil­mu nato­če­né­ho pod­le PC hry? Přesně tak - metal.

 

 

Metal v nej­růz­něj­ším pro­ve­de­ní - od popu­lár­ních Slipknot, Rammstein, Rob Zombie, přes méně čas­to zmi­ňo­va­né 36 Crazyfists či The Used. Takových soun­d­trac­ků už tu bylo... Když na jed­nu des­ku umís­tí­me sku­pi­ny růz­ných kva­lit, může­me oče­ká­vat stej­ně nejed­no­znač­ný výsle­dek.

Těžko říct, pod­le jaké­ho klí­če byli mezi roz­běs­ně­né meta­lis­ty zařa­ze­ni The Cure a co pohle­dá­va­jí naslád­lí fin­ští H.I.M. ved­le bru­tál­ních DevilDriver? Jedním dechem se ale musí dodat, že kva­li­ta vět­ši­ny titu­lů je pře­ce jenom vyš­ší, než co si vyba­ví­me pod slo­vem prů­měr. Potěší remix A Perfect Circle The Outsider, Mein Teil od Rammstein či The Chauffeur v poje­tí Deftones, z níž je cítit neče­ka­ná uvol­ně­nost. K nej­vět­ším kle­no­tům se bez­po­chy­by řadí The End Of Heartache od rela­tiv­ně mla­dé sku­pi­ny Killswitch Engage.

Pokud Resident Evil: Apocalypse stá­le není sou­čás­tí vaší sbír­ky, nejde o věc hod­nou oka­mži­té nápra­vy. Jestliže pře­ce jenom sto­jí­te o vcel­ku neu­rá­že­jí­cí výběr nebo si pohrá­vá­te s myš­len­kou poří­ze­ní doplň­ku k fil­mo­vé­mu DVD, nevi­dím žád­ný důvod, proč ten­to soun­d­track nemít.

 

 • Autoři: růz­ní
 • Datum vydá­ní: 2004
 • Vydavatel: Roadrunner Records
 • Počet skla­deb: 18
 • Celkový čas: 01:16:26
 • Seznam skla­deb: Slipknot - Vermilion [04:14] The Used - Just A Little [03:28] The Cure - Us or Them [04:10] Lacuna Coil - Swamped [04:00] A Perfect Circle - The Outsider [05:27] (Renholder Mix) Killswitch Engage - The End Of Heartache [04:05] Rammstein - Mein Teil [04:23] DevilDriver - Digging Up The Corpses [03:52] Cradle Of Filth - Nymphetamine [05:01] CKY - Escape From Hellview [03:43] Deftones - The Chauffeur [05:24] H.I.M. - Join Me In Death [03:37] Demon Hunter - My Heartstrings Come Undone [04:39] Thrice - Under A Killing Moon [02:42] 36 Crazyfists - Bloodwork [03:13] Cold - End The World [03:37] (acous­tic) Rob Zombie - Girl On Fire [05:11] (Resident Renholder Mix) Massive Attack - Future Proof [05:40]

 • Jak bude rekla­ma vypa­dat?
  -
  Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
  Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

  Napsat komentář

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


  |

  Stránka načtena za 3,15233 s | počet dotazů: 222 | paměť: 55999 KB. | 26.05.2022 - 04:10:51