Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Festivaly > Reportáž: Humbook 2017

Reportáž: Humbook 2017

Humbook 2017 logo

Humbook, oblí­be­ná jed­no­den­ní akce zamě­ře­ná na young adult lite­ra­tu­ru, při­lá­ka­la nejen mla­dé čte­ná­ře do praž­ských pro­stor MeetFactory. Již dru­hý roč­ník toho­to lite­rár­ní­ho fes­ti­va­lu se konal 7. 10. 2017 a nabíd­nul vel­mi láka­vý pro­gram. Chcete se dozvě­dět, zda byl nyněj­ší roč­ník lep­ší než minu­lý? Nebo bys­te rádi vědě­li, s jaký­mi auto­ry se návštěv­ní­ci setka­li a co všech­no si moh­li vyzkou­šet? Pak čtě­te dál!

Program byl po celý den vel­mi pes­t­rý a nabi­tý doslo­va až k prask­nu­tí. Vrcholem a nej­vět­ší pýchou fes­ti­va­lu byly roz­hod­ně bese­dy se zahra­nič­ní­mi autor­ka­mi a jejich auto­gra­mi­á­dy. Do Prahy z cizi­ny zaví­ta­la Jenny Han (píše pře­de­vším roman­tic­ké kni­hy pro dív­ky - např. Všem klu­kům, kte­ré jsem milo­va­la, Oko za oko), Joelle Charbonneau (thriller Stačí jen chtít, dysto­pic­ká tri­lo­gie Univerzita výji­meč­ných) a A. G. Howard (fan­ta­sy série Šepotání).

Z čes­kých spi­so­va­te­lů svou pří­tom­nos­tí fes­ti­val obo­ha­til Martin Bečan, Vilma KadlečkováLadislav Zibura, autor úspěš­ných ces­to­pi­sů (Pěšky mezi budd­his­ty a komu­nis­ty). Vedle roz­ho­vo­rů v hlav­ním sále byl i v ostat­ních pro­sto­rách při­pra­ven dal­ší zají­ma­vý pro­gram – např. poví­dá­ní s pře­kla­da­te­li, redak­to­ry a blo­ge­ry či worksho­py o foce­ní a natá­če­ní videí.

Pro rela­xa­ci a chvil­ku kli­du nechy­bě­la ani her­ní a chill-out zóna, teto­va­cí kou­tek a kre­a­tiv­ní čin­nos­ti jako např. vyrá­bě­ní sví­ček. Díky Instagrafu bylo mož­né si odnést na památ­ku čer­s­tvě vytiš­tě­nou fot­ku. Ale bez knih by to nebyl pra­vý lite­rár­ní fes­ti­val, pro­to byl jeho sou­čás­tí samo­zřej­mě i pro­dej­ní stá­nek s kni­ha­mi.

Kdybych měla porov­nat Humbook 2017 s před­cho­zím roč­ní­kem, kte­ré­ho jsem se také zúčast­ni­la, řek­la bych, že se pořa­da­te­lé z minu­lé­ho roku v mno­hém pou­či­li a ten­to dru­hý roč­ník se jim moc vyda­řil. Mně se osob­ně líbil o tro­chu víc než ten pře­de­šlý, kte­rý byl ale také moc pove­de­ný. Nevýhodou letos byly dlou­hé fron­ty, kte­ré se tvo­ři­ly téměř u kaž­dé „atrak­ce“, ale tuto nepří­jem­nost kom­pen­zo­va­la úžas­ná atmo­sfé­ra, skvě­lí hos­té a fan­tas­tic­ký pro­gram, ve kte­rém si kaž­dý našel to své.

Jsem si jis­tá, že pře­de­vším pro mla­dé a nác­ti­le­té milov­ní­ky knih byl Humbook 2017 báječ­nou akcí, na kte­rou budou, stej­ně jako já, čas­to vzpo­mí­nat a při tom netr­pě­li­vě vyčká­vat nad­chá­ze­jí­cí roč­ník.

  • Max von Sydow9. března 2020 Max von Sydow Max von Sydow, rodným jménem Carl Adolf von Sydow, (* 10. dubna 1929, Lund, Skåne, Švédsko -8. března 2020) byl švédský herec (také francouzský, francouzské státní občanství získal v roce […] Posted in Profily osob
  • Westworld - S02E07: Les Ecorches - 95 %4. června 2018 Westworld - S02E07: Les Ecorches - 95 % Jak jsem psal v recenzích předchozích dílů, tak jsem dlouho čekal, až další díl bude zas ten vynikající Westworld, jak si představuji. Už jsem se dočkal. Konečně to je přesně to, co tvůrci […] Posted in TV Recenze
  • Hacker – Thor létá v binárním kódu a průšvihu22. června 2015 Hacker – Thor létá v binárním kódu a průšvihu Znegujte ve svých představách archetyp hackera na všech frontách krom inteligence a máte ústřední postavu ztvárněnou Chrisem Hemsworthem. Nabouchaný dobrodruh bez pudu sebezáchovy, […] Posted in Filmové recenze
  • Titulky k Khozhdenie po mukam S01E06 - Shestaya seriya18. listopadu 2020 Titulky k Khozhdenie po mukam S01E06 - Shestaya seriya Líza s manželem se rozhodnou zlepšit si život krádeží, ale ta se nečekaně dost zkomplikuje. Dáša s Ivanem se těší, až se jim narodí dítě. Ivan se rozhodne přidat k bolševikům a Káťa s […] Posted in Titulky
  • Listování Letní dny a noci: Dvanáct prázdninových políbení1. října 2017 Listování Letní dny a noci: Dvanáct prázdninových políbení Léto nás v posledních dnech začíná opouštět, a to je podle mě nejlepší doba na to, abychom si ho připomenuli. Jak jinak než nějakou tematickou letní knihou! Letní dny a noci, 12 […] Posted in Recenze knih
  • Fletch z roku 1985 se dočká rebootu. Hlavní roli si v něm...16. července 2020 Fletch z roku 1985 se dočká rebootu. Hlavní roli si v něm... Fletch z roku 1985 se dočká rebootu. Hlavní roli si v něm střihne Jon Hamm pod režií Grega Mottoly (Zábavný park, Superbad) zaštítěnou společností Miramax. Produkce se ujme Connie Tavel […] Posted in Krátké filmové aktuality
  • #1887: Alpha 2: Bogdanovův klan - 50 %8. ledna 2019 #1887: Alpha 2: Bogdanovův klan - 50 % Alpha 2: Bogdanovův klan (Alpha: Clan Bogdanov)Vydalo nakladatelství BB/art v pevné vazbě v roce 2003. Původně v této podobě vyšlo jako "Alpha: Clan Bogdanov" v roce 1997. České vydání má […] Posted in Recenze komiksů
  • Philomena - 75%9. března 2014 Philomena - 75% S filmy podle skutečné události nebo s těmi, které byly realitou ovlivněny se nám při letošních nominacích na Oscary, roztrhl pytel. Nicméně Velká Filmová Noc už je za námi a můžeme ze […] Posted in Filmové recenze, Filmové premiéry
  • n200905131037 BHD30. května 2009 Delta Force - Black Hawk Down: Team Sabre Datadisk k válečné 3D akci Delta Force: Black Hawk Down od společnosti Novalogic, který nabídne dvě nové singleplayerové kampaně.   SAS vznikla jako skupina dobrovolníků, vesměs bývalých […] Posted in Recenze her
  • JAN HŘEBEJK REŽIE26. dubna 2017 JAN HŘEBEJK REŽIE Jak byste jako režisér, přiblížil trilogii Zahradnictví? Kromě toho, že je to největší projekt mého života, tak je to rodinná sága, kdy Petr Jarchovský sepsal, do značné míry věrně, osudy […] Posted in Rozhovory

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,08829 s | počet dotazů: 252 | paměť: 53524 KB. | 02.12.2021 - 16:02:53