Repasované či předváděcí notebooky a počítače: Žádný problém!

Související obrázek

Uvažujete o kou­pi lep­ší­ho a výkon­něj­ší­ho počí­ta­če či note­boo­ku? Určitě jste pře­mýš­le­li nad tím, jak ušet­řit a neku­po­vat kom­plet­ně nový pří­stroj, a nara­zi­li jste na repa­so­va­né nebo před­vá­dě­cí počí­ta­če či note­boo­ky. Nemáte s nimi žád­né zku­še­nos­ti? V tom­to člán­ku jsme pro vás shr­nu­li výho­dy a nevý­ho­dy jed­not­li­vých počí­ta­čů pod­le půvo­du.

Repasované či předváděcí

Repasované počítače a notebooky

Nepředstavujte si repa­so­va­ný počí­tač nebo note­book jako ošun­tě­lý pří­stroj, kte­rý už má to nej­lep­ší za sebou. Repasované počí­ta­če či note­boo­ky, kte­ré nabí­zí­me, pochá­zí z firem­ních lea­sin­gů. Nadnárodní spo­leč­nos­ti čas­to nakou­pí vel­ké množ­ství exklu­ziv­ních note­boo­ků pro své mana­že­ry a po něja­ké době veš­ke­ré IT vyba­ve­ní obmě­ní.

Jak repasování probíhá

Tyto vrá­ce­né note­boo­ky pak sám výrob­ce vyčis­tí, vymě­ní zasta­ra­lý hard­ware a nain­sta­lu­je aktu­ál­ní soft­ware jako Windows 7 nebo Windows 10. Operační paměť se vět­ši­nou je vždy mini­mál­ní stan­dard 4 GB RAM, počí­tač se osa­dí vět­ším dis­kem s vět­ší­mi otáč­ka­mi nebo rov­nou SSD dis­kem. Takto při­pra­ve­ný repa­so­va­ný note­book ješ­tě pro­jde něko­li­ka zátě­žo­vý­mi tes­ty a pak jde do pro­de­je za výraz­ně niž­ší ceny, než kte­ré bys­te u počí­ta­čů s podob­ným výko­nem čeka­li.

Více na Kritiky.cz
Hans Rath: Když vám Bůh přijde říct, že mu musíte pomoci! Existuje Bůh? Představte si, že za vámi přijde a bude po vás chtít pomoc. A kdyby jen jednou,...
Velmi osobní kniha o zdraví aneb kniha, která vám pomůže konečně změnit svůj život směrem ke zdraví a pohodě Nová kniha potěší všechny zájemce o zdravé stravování, ale i o celkově zdravý život v h...
Samsung Galaxy Note Metallic Black – Smartphone, který musíte mít! Doba, kdy nám mobilní telefony sloužili pouze k telefonování a k posílání SMS zpráv, je už...
Martina Nalevanková: projektová manažerka, NFA ...
MICHAL VIEWEGH (1962) Narodil se v Praze, ale dětství prožil, jak sám o sobě rád říká, v „provinční“ Sázav...

Známky opotřebení

I přes­to, že se vět­ši­nou jed­ná o exklu­ziv­ní repa­so­va­né počí­ta­če či note­boo­ky s lep­ší kva­li­tou zpra­co­vá­ní (např. hli­ní­ko­vé či hoř­čí­ko­vé tělo), musí­me mít stá­le na pamě­ti, že tato zaří­ze­ní již byla pou­ží­vá­na. Mohou tedy nést znám­ky opo­tře­be­ní, jako jsou drob­né škrá­ban­ce. Každý pocti­vý pro­dej­ce vás na tyto drob­nos­ti ale vždy upo­zor­ní.

Repasované či předváděcí

Předváděcí počítače a notebooky

Pořídit si před­vá­dě­cí note­book či počí­tač je ide­ál­ní pří­le­ži­tost, jak dostat za málo peněz spous­tu muzi­ky. Do této kate­go­rie spa­da­jí zaří­ze­ní, kte­rá výrob­ci krát­ko­do­bě pou­ži­li na před­vá­dě­cí akci, na veletr­hu nebo jde o kusy z nadvý­ro­by. Většinou byly tako­vé note­boo­ky či počí­ta­če zapnu­té oprav­du jen pár hodin. Výhody náku­pu před­vá­dě­cí­ho note­boo­ku může­me při­rov­nat k náku­pu před­vá­dě­cí­ho auta, pro­to v této kate­go­rii může­te nakou­pit oprav­du lev­ný note­book.

Více na Kritiky.cz
Kdes byla včera v noci Jen těžko uchopitelná kniha. Jak z hlediska příběhu, tak z hlediska způsobu vyprávění. ...
Joelle Charbonneau: Univerzita výjimečných - Zkouška Univerzita výjimečných je nová třídílná série, která se může řadit hned vedle knih typu...
RECENZE – Ranní přání Autorka: Natascha LusentiPřeklad: Alena JíchováNakladatelství: Fortuna LibriRok vydání v ČR: ...
S11E02: The Ghost Monument Trailer na druhou epizodu seriálu Doctor Who (Pán času)....
Kluci, neděste se puberty Blíží se Vašemu synovi období dospívání? Tato publikace jej zábavnou a čtivou formou sezn...

Co se děje s předváděcími notebooky

Výrobce před­vá­dě­cí note­boo­ky i počí­ta­če, stej­ně jako repa­sy, před pro­de­jem opět zkon­t­ro­lu­je, vyčis­tí a otes­tu­je, aby se pod­chy­ti­ly pří­pad­né záva­dy. V drti­vé vět­ši­ně pří­pa­dů jsou před­vá­dě­cí note­boo­ky i počí­ta­če zaba­le­né v ori­gi­nál­ních kra­bi­cích s veš­ke­rým pří­slu­šen­stvím. Představte si, že si tak­to kou­pí­te výraz­ně lev­něj­ší před­vá­dě­cí MacBook, o kte­rém jste vždy sni­li.

Související obrázek

Nové počítače a notebooky

Pořídit si úpl­ně nový počí­tač nebo note­book je sku­teč­ně dra­há zále­ži­tost, obzvlášť pokud se podí­vá­te na výkon­nost­ně srov­na­tel­ný typ nové­ho a repa­so­va­né­ho zaří­ze­ní. V dneš­ní době vám již kaž­dý solid­ní pro­dej­ce repa­so­va­ných či před­vá­dě­cích počí­ta­čů či note­boo­ků nabíd­ne pro­dlou­že­nou záru­ku, pro­to­že zbo­ží, kte­ré nabí­zí, je kva­lit­ní.

Repasované či předváděcí

Jaký typ počítače nebo notebooku tedy vybrat

Teď už jis­tě všich­ni chá­pou, proč není potře­ba se repa­so­va­ným či před­vá­dě­cím PC nebo note­boo­kům vyhý­bat. Kupujete vyčiš­tě­ný, ozkou­še­ný, upgra­do­va­ný a čas­to exklu­ziv­ní note­book či počí­tač, kte­rý je záro­veň za výraz­ně niž­ší cenu než nový pří­stroj. Repasované note­boo­ky mají stá­le vyni­ka­jí­cí výkon, aby zvládly běž­nou kan­ce­lář­skou prá­ci, brouz­dá­ní na inter­ne­tu či pou­ží­vá­ní nároč­něj­ších pro­gra­mů.

Více na Kritiky.cz
Soutěž o DVD Muži v naději Ve spolupráci s internetovým obchodem www.filmcity.cz  vyhlašujeme soutěž o DVD Muži v naděj...
Far Cry 5 - Arcade Podívejte se na to, jak se hraje mod Arcade ve hře Far Cry 5. ...
Jonas Jonasson – Zabijak Anders a jeho priatelia (a sem-tam nejaký nepriateľ) Najnovšia Jonassonova kniha „Zabijak Anders a jeho priatelia“ odpovedá na otázku, čo sa sta...
Český Detroit, ocelové srdce, černé město na východě. Tváře Ostravy v novém dokumentu České televize Třetí největší město v zemi, ještě nedávno především ocelové srdce republiky. Dnes met...
R. Genzer a M. Suchánek dabují Příšerky pod hladinou ...

Výhody a nevýhody jednotlivých typů notebooků a počítačů

Repasované note­boo­ky a počí­ta­čePředváděcí note­boo­ky

a počí­ta­če

Nové note­boo­ky a počí­ta­če
Cena / výkonAž 7x výkon­něj­ší než nové zaří­ze­ní za stej­nou cenuNižší ceny

o 20-30 %

Plná cena
Cenová hla­di­naOd 2 000 – 20 000 KčOd 6 000 – 60 000 KčOd 8 000 – 80 000 Kč
Výdrž bate­rie60 – 99%99%100%
Záruka1 rok s mož­nos­tí pro­dlou­že­ní na 2 – 3 roky2 roky s mož­nos­tí pro­dlou­že­ní na 3 roky2 roky
Opotřebení tělaDrobnéVětšinou žád­néŽádné
KvalitaVždy pou­ze nej­vyš­ší mode­lo­vé řady, kte­ré jsou vyso­ce kva­lit­ní.Veškeré mode­ly od low-end po hi-end.Veškeré mode­ly od low-end po hi-end.

 

Více na Kritiky.cz
Jonas Jonasson – Storočný starček, ktorý vyliezol z okna a zmizol Jonas Jonasson bol pomerne málo známy švédsky autor, preslávil sa práve vďaka tejto knihe. Jo...
Román pro muže, který nemůže Šest let po Renčově filmové adaptaci Románu pro ženy přichází zopakovat komerční úspěch...
Křest knihy Průvodce stalinistickou Prahou Ve čtvrtek 22.listopadu se konal v Praze v Literární kavárně Academia křest nové knihy Jiř...
RECENZE – Zavátá sněhem Autor: Martin StručovskýNakladatelství: MottoRok vydání: 2019Počet stran: 304ISBN: 978-80-2671...
Far Cry New Dawn Včera vyšla pro PC, XBox One a pro PS4 nová hra - Far Cry New Dawn. Je to post-apokalyptická st...


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Jak vybrat herní notebook4. února 2020 Jak vybrat herní notebook Dnes se podíváme na to, jak vybrat herní notebook, když výpočetní technice moc nerozumíte. Setkali jsme se s mnoha zákazníky, kteří si někde zakoupili notebook, který jim byl prezentován […]
  • Ukončení podpory Windows 7: Vše, co potřebujete vědět8. listopadu 2019 Ukončení podpory Windows 7: Vše, co potřebujete vědět Společnost Microsoft nedávno oznámila, že dne 14. ledna 2020 oficiálně zahájí fázi konce podpory (end of life) systému Windows 7. V tento den společnost přestane podporovat operační systém […]
  • Potřebujete přeložit cizí text do češtiny? Poradíme vám, jaké nástroje použít18. září 2019 Potřebujete přeložit cizí text do češtiny? Poradíme vám, jaké nástroje použít Dnešní doba nahrává globalizaci. Když je to potřeba, díky internetu je možné vyhledat velké množství cizojazyčných materiálů a návodů. Někdy ale stačí i jen obyčejná delší konverzace s […]
  • Kam na eurovíkendy28. února 2020 Kam na eurovíkendy Jste školou povinní či nemáte k dispozici mnoho volných dní, přesto však toužíte objevovat nová místa? Nebo jste zkrátka a jednoduše milovníci velkoměst a jejich atmosféra vám vlévá novou […]
  • Český James Joyce a Milostnej román pro chlapy? Chvástání, nebo dostatek sebevědomí?16. prosince 2019 Český James Joyce a Milostnej román pro chlapy? Chvástání, nebo dostatek sebevědomí? Určitě to všichni znáte. Když se maminky na pískovišti dohadují o tom, které z jejich dětí je to nadanější, když se kluci ve škole hádají, kdo z nich chodí s hezčí holkou nebo když si […]
  • Nejlepší kniha je ta, kterou si napíšete sami22. ledna 2020 Nejlepší kniha je ta, kterou si napíšete sami S vlastními slovy, s vlastními fotkami či ilustracemi – kniha, o které od začátku až do konce rozhodujete jen vy. A vydáte si ji v nákladu, v jakém budete chtít. Třeba jen jednu, sami pro […]
  • 4 nejpozoruhodnější filmy z Palm Springs 201930. září 2019 4 nejpozoruhodnější filmy z Palm Springs 2019 Zprávy z festivalů, jako je Sundance, Cannes a Berlinale, si nemůže nechat ujít žádný filmový fanoušek. Mezinárodní filmový festival Palm Springs není zase tak populární, takže se nic […]
  • Redukční dieta bez jo-jo efektu. Opravdu existuje?18. září 2019 Redukční dieta bez jo-jo efektu. Opravdu existuje? Když už chceme hubnout, neměla by nás zajímat jen účinnost diety, ale i to, zda se po ní nedostaví jo-jo efekt. Kdo by se chtěl dřít v potu tváře s něčím, co po pár dnech či týdnech přijde […]
  • Průvodce nákupem garážových vrat20. února 2020 Průvodce nákupem garážových vrat Jako vlasy jsou korunou krásy, tak u domu si každý všimne vrat, dveří a oken. V úvahu musíme brát také zvýšení tepelné pohody a snížení nákladů na vytápění. Pokud uvažujete stavět dům, […]
  • Jsou filmy z kasinového prostředí realistické?4. února 2020 Jsou filmy z kasinového prostředí realistické? Co by v dnešní době stálo za velkou kritiku, jsou filmy, kde se herci ocitnou v prostředí velmi napínavého casina viz. například populární film Casino Royale. Kdy divák vidí adrenalinovou […]