„Renovace voskovek“

18447248 10208515815204990 6827311579403230286 n

Renovace sta­rých vos­ko­vek

Také máte doma vos­kov­ky, kte­rým děti již sun­da­ly papí­ro­vý kabá­tek? A také dost špi­ní a pova­lu­jí se všu­de mož­ně? I u nás tomu není jinak! A tak jsme se roz­hod­li, že si je tak tro­chu vez­me­me do pará­dy a dáme jim novou košil­ku.

Ten nápad jsem našla před něko­li­ka týd­ny na pin­te­res­tu, a od té doby si ho nosím stá­le v hla­vě a chys­tám se zre­a­li­zo­vat. Ale vždyc­ky se najde něja­ký ten důvod, proč zrov­na dneska NE! Ale už dost odklá­dá­ní na jin­dy! Už při­šel ten pra­vý čas! S hol­čič­ka­mi jsme se na to vrh­ly střemhlav a oprav­du je to moc a moc bavi­lo (ani se u toho moc nepošťu­cho­va­ly a nehá­da­ly).... což se také počí­tá.

Nebudeme potře­bo­vat nic jiné­ho než vos­kov­ky CRAYOLA, sili­ko­no­vou for­mu, prkén­ko a nůž na krá­je­ní; a hlav­ně nej­dů­le­ži­těj­ší věc celé­ho pro­ce­su -  TROUBU (nemys­lím dal­ší­ho čle­na tea­mu, kte­rý vše pople­te a zma­ří naše úsi­lí), ale kte­rá hře­je a při­ve­de naše dílo k doko­na­los­ti.

Tak tedy JDEME NA VĚC! Na prkén­ku si hez­ky nakrá­jí­me zbyt­ky vos­ko­vek na men­ší díl­ky. (Kdo chce může pou­žít i nové vos­kov­ky Crayola pří­mo od Janinky) Půjde to tro­chu těž­ce a obtíž­ně, tak POZOR na to, aby vám nůž nesklou­zl na prs­ty! Zde nedo­po­ru­ču­ji, aby krá­je­ly děti, pokud nechce­te, aby při­šly o své prs­ty (kla­vír­ní mistři by pak už z nich roz­hod­ně neby­li)!

A teď při­chá­zí ten pra­vý čas pro vaše dětič­ky... Klidně si udě­lej­te kávič­ku, hoď­te nohy naho­ru a nech­te jim vol­né pole působ­nos­ti. Budou vel­mi vděč­ní za svě­ře­nou důvě­ru! Pokud si se sklá­dá­ním bar­vi­ček dají zále­žet jako ty moje hol­ky, dřív jak za půl hodi­ny to mít hoto­vé nebu­dou, a vy si může­te mezi­tím hodit doce­la pří­jem­ný a někdy dost potřeb­ný RELAX....

Popojedeme tro­chu dál! Do sili­ko­no­vé for­my nasklá­dej­te dle své fan­ta­zie jed­not­li­vé bar­vič­ky. Jelikož jsme nechtě­ly mít doma jen oby­čej­né jed­no­ba­rev­né vos­kov­ky, ale hez­ky melí­ro­va­né, kde kaž­dá čár­ka před­sta­vu­je pře­kva­pe­ní, jak zrov­na bude malo­vat; smí­cha­ly jsme při­bliž­ně 3 až 4 růz­né bar­vič­ky. (Černou a hně­dou radě­ji vynech­te, nebo jen s mír­ným náde­chem, nebo dosta­ne­te „čer­tov­sky“ ladě­né vos­kov­ky jako my).

Jakmile budou sili­ko­ny plné (páno­vé, mám na mys­li samo­zřej­mě naše sili­ko­no­vé for­mič­ky na tvo­ře­ní) až po okraj, je čas na TROUBU. Vše vlo­ží­me do pře­dem pře­dehřá­té trou­by na 230 oC a nechá­me při­bliž­ně 15 minut, dokud nezač­nou kapal­nět.

To je pak pra­vý čas vyn­dat je z trou­by a nechat chví­li na lin­ce, a po 10ti minu­tách dát do led­ni­ce hez­ky vychlad­nout a ztuh­nout.

Krásně ztuh­nou a nabe­rou původ­ní kon­zis­ten­ci. Lehce vyloup­ne­me z for­mič­ky a může­me se kochat naším výsled­kem a malo­vat, dokud nám papí­ry budou sta­čit....


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Kouzla z květin: Martina Šedová, Lenka Foltýnová20. července 2017 Kouzla z květin: Martina Šedová, Lenka Foltýnová KOUZLA Z KVĚTIN: Martina Šedová, Lenka Foltýnová Květy a květiny jsou každodenní součástí našeho života. Na to, jak si ze živých květů jednoduše vyrobit krásné dekorace, vám pomůže a […]
  • 101 VÝTVARNÝCH PROJEKTŮ S AMOSEM: RECYKLACE9. června 2019 101 VÝTVARNÝCH PROJEKTŮ S AMOSEM: RECYKLACE Všechny tvořivé duše určitě znají velmi oblíbený český časopis věnující se tvoření tj. AMOS, který po dobu 15 let vychází pravidelně čtvrtletně. Tato velmi nápaditá a kreativní kniha […]
  • Nejlepší české papírové skládačky - zábava, co se nikdy neomrzí...20. ledna 2019 Nejlepší české papírové skládačky - zábava, co se nikdy neomrzí... Oblíbené skládačky z různobarevného papíru v dětech probudí opravdový zájem o tvoření, povzbudí jejich fantazii, a hlavně procvičí a zdokonalí jemnou motoriku prstů. Navíc jako bonus jsou […]
  • Indiánské tee-pee na prázdniny - hry na indiány a spoustu letní zábavy?10. července 2018 Indiánské tee-pee na prázdniny - hry na indiány a spoustu letní zábavy? Prázdniny jsou v plném proudu, a co by to bylo za prázdniny bez táboření, hry na indiány a spoustu letní zábavy? A jelikož se taková pravá hra na indiány neobejde bez skutečného […]
  • Žaludový skřítek2. října 2017 Žaludový skřítek Podzim je, co se týče kreativního tvoření, velmi inspirativní, tak si ho pojďme spolu s našimi dětmi hezky užít! Kromě zvířátek z kaštanů si můžete si zkusit vyrobit podzimní […]
  • Nakresli 50 zvířat od Lee J. Ames7. listopadu 2017 Nakresli 50 zvířat od Lee J. Ames NAKRESLI 50 ZVÍŘAT od Lee J. Ames Touží se vaše děti naučit malovat jako správní mistři malíři? Vy ale nevíte, jak na to? Zkuste jim pořídit tuto úžasnou příručku „Nakresli 50 zvířat“ od […]
  • TISK A RAZÍTKOVÁNÍ pro malé i velké2. července 2017 TISK A RAZÍTKOVÁNÍ pro malé i velké Kniha „TISK A RAZÍTKOVÁNÍ pro malé i velké“ od Aleny Isabelly Grimmichové, které vydalo nakladatelství CPress, určitě nenechá chladnými všechny milovníky nejrůznějších výtvarných […]
  • Kouzlíme s CRAYOLA voskovkami19. července 2017 Kouzlíme s CRAYOLA voskovkami Kouzlíme s CRAYOLA voskovkami Není nic jednoduššího, než kouzlit s pomocí voskovek. Levný, krásně barvený materiál plný veselých barviček, navíc děti s nimi rády pracují a hlavně žádný […]
  • Tohle je háčkování – Pavlína Martiňáková13. října 2017 Tohle je háčkování – Pavlína Martiňáková Líbí se vám háčkované výrobky, oblečení, hračky, už několikrát jste se pokoušeli naučit háčkovat, ale po několika neuspěších jste to nakonec vzdali? Nebo stále nemáte zkušenosti […]
  • Tvořivá dílna – celoroční inspirace pro kluky a holky11. prosince 2018 Tvořivá dílna – celoroční inspirace pro kluky a holky Máte tvořivého ducha? Hledáte zajímavé inspirace na tvoření? Chcete si vyzdobit svůj byt v době různých svátků? Tak neváhejte a sáhněte po novince s názvem Tvořivá dílna. Rozhodně budete […]